Anda di halaman 1dari 13

KUALITI PERIBADI DAN PROFESION SEORANG GURU

M AT L A M AT FA L S A FA H P E N D I D I K A N G U RU
Menghasilkan guru yang berkualiti dari segi : i. Peribadi ii. Profesional iii. Sosial dan amalan t/laku iv. Menguasai ilmu, kemahiran dan amalan nilai-nilai keguruan

10 KUALITI PERIBADI YA N G D I S U K A I

1. KETULUSAN
Sifat yang membolehkan orang lain merasa aman dan
dihargai kerana mereka tidak akan dibodohi atau dibohongi Menyatakan kebenaran , tidak suka mengada-ada ,purapura, mencari-cari alasan atau memutarkan fakta. Prinsipnya Ya

2.KERENDAHAN HATI
Sifat yang mengungkapkan kekuatan
Hanya orang yang kuat jiwanya boleh bersikap rendah hati. Boleh mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Boleh membuat orang di atasnya merasa ok

3. KESETIAAN
Keperluan dan harga yang paling tinggi Selalu dipercayai dan diamanahkan Menepati janji , komitmen yang kuat , rela berkorban dan tidak suka khianat.

4. FIKIR POSITIF
Berusaha melihat segala sesuatu dari kaca mata positif. Suka membicarakan kebaikan daripada keburukan. Suka berbicara mengenai harapan dari keputusannya Lebih suka mencari penyelesaian daripada kekecewaan Lebih suka memuji daripada mengecam

5. KECERIAAN
Orang yang ceria adalah orang yang boleh
menikmati hidup Tidak suka mengeluh Suka berusaha meraih kegembiraan Berpotensi untuk menghibur Mendorong semangat orang lain

6. BERTANGGUNGJAWAB
Melaksanakan kewajipan dengan bersungguh-sungguh

7. PERCAYA DIRI
Menerima dirinya seadanya Menghargai dirinya dan orang lain Mudah menyesuaikan diri

8. KEBESARAN JIWA
Memaafkan orang lain Tidak membiarkan dirinya dikuasai Tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kesedihan dan keputusan

9. MEMUDAHKAN
Hidup ini ringan

Tidak suka membesar-besarkan perkara


yang kecil

Tidak suka mengungkit masa lalu


Tidak bimbang dan stress

10. EMPATI
Sifat yang sangat mengagumkan Pendengar yang baik Berusaha memahami dan mengerti orang lain