Anda di halaman 1dari 5

IPG KAMPUS PERLIS, JALAN BEHOR PULAI, 01000 KANGAR, PERLIS.

SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)


AMALI

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA

: FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM

PROGRAM : PISMP SEM 4 BM/PJ/PSV (BM C) PENSYARAH : PN. SITI HAWA BINTI MOHD NAWAWI MENTOR : EN. HAMDAN BIN YAAKUB

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Umur Murid Mata pelajaran Tema Tajuk

: 27 Jun 2012 : 30 minit : 3 Bestari : 20 orang : 9 Tahun : Bahasa Melayu : Buah-buahan : Buah-buahan tempatan

Hasil Pembelajaran :

Fokus Utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Fokus Sampingan : 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras (ii) Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat: i) ii) iii) membaca teks Buah-buahan Tempatan dengan sebutan dan intonasi yang betul. mencatat empat isi penting yang terdapat dalam teks Buah-buahan Tempatan. membina 5 ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberi.

Sistem bahasa : Kemahiran bahasa : kemahiran membaca, menulis Tatabahasa: Jenis-jenis ayat, tanda baca

Pengisian Kurikulum : Ilmu : Kajian Tempatan, Pendidikan Seni Nilai : Kerjasama dan kesyukuran Bahan bantu Mengajar : LCD Slideshow (flash) Video Lagu Musim Buah-buahan Lembaran Kerja

Pengetahuan sedia ada : i) ii) iii) Murid pernah melihat dan memakan buah-buahan tempatan. Murid-murid tahu penggunaan kata hubung. Murid mengetahui jenis ayat tunggal dan majmuk.

LANGKAH ISI PELAJARAN MASA Set Induksi (5 minit) Gambaran awal mengenai 1. Guru dan murid melakukan 1.KP tajuk pembelajaran Buah- pergerakan membelah buah -Kinestatik buahan tempatan. ciku. 2.KB 2. Guru bertanyakan murid -Menjana Idea tentang buah-buahan yang pernah dimakan dan menjadi 3.Teknik kegemaran. -Bersoal jawab,sumbang 3. Guru memberi tahu tajuk saran pelajaran, iaitu buah-buahan tempatan. 4.Pengisian Kurikulum -intrapersonal Membaca petikan buahan tempatan. Mencatat isi penting: Ciri buah-buahan Buah- 1.Guru menayangkan slideshow petikan buahbuahan tempatan. 2. Murid diminta membaca petikan buah-buahan tempatan. 3.Guru bersoal jawab dengan murid tentang petikan tersebut. 4. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan dan diminta mencatat ciri buah-buahan dalam bentuk peta minda. 5. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil peta minda yang dibuat. AKTIVITI P&P CATATAN

Langkah 1 (10 minit)

1.BBM -Slideshow (flash) 2.Kecerdasan Pelbagai -intrapersonal 3.Ilmu: Pendidikan Seni 4.Nilai -bertanggung Jawab

Langkah 2 (10 minit)

Menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam slideshow petikan buah-buahan tempatan

1. Setiap kumpulan diminta menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan Buahbuahan Tempatan.

1.BBM -Lembaran kerja 2.Kecerdasan Pelbagai -interpersonal

2. Kemudian, setiap kumpulan Membina ayat majmuk diminta membina ayat tunggal berdasarkan gambar yang dan majmuk berdasarkan diberi. gambar yang diberikan dan diminta membentangkannya.

Penutup (5 minit)

Kognitif : Rumusan isi pelajaran

1.Guru menyoal murid tentang


apa yang dipelajari. 2.Guru merumuskan isi

1. Teknik -Soal jawab 2. BBM Video lagu Musim Buahbuahan 3.Kecerdasan pelbagai -muzik

Sosial: Penghargaan Nyanyian Musim buahan.

pelajaran yang dipelajari. 3.Guru mengucapkan tahniah lagu kepada murid-murid kerana buah- berjaya mengikuti pelajaran dengan baik. 4. Guru dan murid menyanyikan lagu Musim Buah-buahan.