Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN TAKLIMAT DAN BENGKEL PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

SLOT 1 JAM

: TAKLIMAT PENATARAN PENGOPERASIAN PBS : 8.00-10.00 PAGI

1. Menerangkan Surat Pekeliling Iktisas yang perlu ada pada setiap guru yang mengajar Disiplin Ilmu KSSR. 2. Menerangkan mengenai Pementoran, Penyelarasan dan Pemantauan yang perlu dilakukan oleh guru-guru yang mengajar KSSR. 3. Menerangkan bagaimana cara pengurusan evidens murid. 4. Bagaimana mengendalikan Fail Kes-kes Khas, murid pindah keluar atau masuk ke sekolah dan murid yang ponteng sekolah.

SLOT 2 JAM

: TAKLIMAT PENGURUSAN FAIL : 10.30-11.30 PAGI

1. Menerangkan bagaimana mengendalikan Fail Perkembangan Murid, Fail Showcase dan Fail Pentaksir. 2. Menerangkan bahan yang perlu ada dalam setiap fail.

SLOT 3 JAM

: TAKLIMAT PENJAMINAN KUALITI : 11.30-12.30

1. Menerangkan bagaimana menjalankan proses bagi Penjaminan Kualiti PBS disekolah melalui perlaksanaan Pementoran, Penataran, Penyelarasan dan Pemantauan. 2. Menerangkan penggunaan boring pencerapan yang ada dalam FAQ.

SLOT 4 JAM

: TAKLIMAT DAN BENGKEL SISTEM PENGURUSAN PBS (SPPBS) : 12.30-2.30 PETANG

1. Menerangkan bagaimana cara pengisian skor murid di dalam sistem SPPBS. 2. Menerangkan kehendak Lembaga Peperiksaan iaitu guru mesti mengisi skor murid pada setiap bulan bukanya dua kali setahun. 3. Pengisian skor murid perlu dilakukan secara Real Time. 4. Guru melakukan bengkel cara mengisi skor murid di dalam sistem SPPBS secara berkumpulan.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

-------------------------(PN. NORSALFARINA BINTI MOHD NOR) SETIAUSAHA PBS SK SEBERANG JAYA

-------------------------(PN. NORSIAH BINTI BAHARUM) GURU BESAR SK SEBERANG JAYA