Anda di halaman 1dari 39

Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)

Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

1.0 Pengenalan
1.1 Definasi papan tanda keselamatan

Tanda berbentuk visual dalam bentuk tanda, label, stiker atau


lainnya yang menandai menyarankan pengguna dari
persekitaran dan tingkat potensi bahaya yang dapat
menyebabkan kecelakaan. Hal itu dapat juga memberikan
arahan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya dan
memberitahu tentang kemungkinan kebarangkalian jika tidak
menghindari bahaya tersebut, erti kata lain tanda memberi
maklumat atau arahan tentang keselamatan dan kesihatan
ditempat kerja.

1.2 Definasi bangunan pejabat.

Pejabat dapat dibangunkan di hampir semua lokasi di hampir


semua bangunan, beberapa persyaratan untuk pejabat moden
ini membuat lebih sulit. Terdapat dua syarat utama iaitu
keperluan cahaya harus cukup dan untuk jaringan komunikasi
dan perhubungan. Seperti di samping persyaratan lain seperti
keamanan dan fleksibiliti, hal ini telah menyebabkan terbinanya
bangunan khusus yang didedikasikan hanya atau terutama untuk
digunakan sebagai pejabat. Sebuah bangunan pejabat, juga
dikenal sebagai pejabat blok, merupakan bentuk bangunan
komersial yang mempunyai ruang terutama direka untuk
digunakan sebagai pejabat.
Tujuan utama sebuah bangunan pejabat adalah untuk
memberikan lingkungan kerja dan bekerja terutama untuk
pentadbiran dan pengurusan pekerja. Para pekerja biasanya
menetapkan kawasan tertentu dalam pejabat tersebut, dan

1
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

biasanya diberikan dengan meja, komputer dan peralatan


lainnya yang mungkin perlu di kawasan tersebut.
Bangunan pejabat yang akan dibahagi menjadi bahagian untuk
berbagai perusahaan atau mungkin didedikasikan untuk satu
perusahaan.
Banyak bangunan pejabat juga memiliki kemudahan tandas, lif,
tempat letak kereta, stor, pantri dan ruang staf, di mana para
pekerja dapat makan serta beristirehat sejenak.

2.0 Asas papan tanda keselamatan.

Tiada hazard tiada papan tanda keselamatan. Walau bagaimanapun


didunia sebenar ada pelbagai hazard yang pihak majikan dan pekerja
perlu beri perhatian. Secara asasnya papan tanda keselamatan dicipta
untuk memberitahu pekerja tentang bahaya yang terdapat ditempat
tersebut dan mengelakkan kemalangan dari berlaku. Papan tanda
keselamatan yang berkesan ialah papan tanda yang mampu
mengenalpasti dan menamakankan semua kemungkinan hazard yang
pekerja perlu tahu.
Papan tanda keselamatan yang betul adalah papan tanda yang mampu
membantu pekerja mengenal pasti hazard secara sekilas pandang.
Tetapi tidak semua papan tanda perlu dibaca atau dilihat secara sekilas
pandang. Papan tanda yang perlu dibaca sekilas pandang adalah
papan tanda yang berbentuk desakan atau kecemasan.

2
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Walau bagaimanapun ada pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah


ini. Perkara ini diselesaikan melalui warna, perkataan dan simbol. Pada
kebiasaannya simbol digabungkan dengan perkataan untuk mengenal
pasti hazard.

2.1 Piawaian tanda keselamatan dan piawaian warna keselamatan

Kedua-dua perkara diatas perlu memenuhi piawaian. Piawaian


antarabangsa yang digunakan ialah ISO 3864. Bagi mencapai
pemahaman yang menyeluruh papan tanda perlu menggunakan ayat
yang sesingkat mungkin. Disebabkan perkembangan perdagangan
antarabangsa yang meluas dan pergerakan tenaga kerja yang
menyeluruh, kaedah keselamatan memerlukan cara komunikasi yang
berkesan bagi menangani kecelakaan. Kaedah yang digunakan bagi
memenuhi keperluan tersebut adalah menggunakan kaedah warna
yang tertentu, bentuk geometrik dan bentuk grafik yang telah
dipiawaiankan. Kaedah tersebut digunakan bagi pengurangan risiko
dan mencegah kecelakaan. Terdapat 5 warna asas yang digunakan.
Biasanya ia digunakan bersama kata kunci tanda tersebut. Warna juga
berkesan untuk pembahagian kawasan kerja dengan risiko yang
berbeza. Warna mampu menarik perhatian bagi kegunaan keselamatan
sebagai contoh warna boleh digunakan untuk mengenalpasti
kandungan paip yang terdapat pada sesuatu kawasan secara tidak
langsung boleh memberi maklumat jenis hazard yang ada. Pemilihan
warna juga penting sebagai contoh warna merah menunjukkan jenis
hazard yang tepat manakala kuning digunakan jika ada potensi untuk
hazard tertentu.

2.2 Rujukan asas untuk piawaian malaysia

3
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Terdapat 3 rujukan asas papan tanda untuk piawaian


malaysia
2.2.1MS 980:1986 - Safety sign colorimetric and photometric
properties of materials
2.2.2 MS 981:1985- Safety sign color and design
2.2.3 MS 982: 1985- Fire safety signs, notices and graphic symbols

2.3 Kategori papan tanda


Terdapat 3 kategori asas papan tanda yang digunakan ditempat kerja.
1. Peraturan
Sub kategori larangan dan tindakan wajib.
2. Amaran
Sub kategori waspada dan bahaya
3. Maklumat
Sub kategori kecemasan dan maklumat umum

Setiap kategori diterjemah dalam bentuk yang mudah diingati.


Manakala setiap kategori mempunyai sub kategori yang mempunyai
kod warna tertentu.

2.3.1 Kategori peraturan .


Sub kategori :Larangan
Bentuk papan :Bulat
Kod warna :Merah
Warna simbol :Hitam

4
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Diatas adalah contoh papan tanda dalam kategori peraturan ia


menerangkan tentang larangan tindakan atau tingkahlaku yang perlu
dielakkan
Sub kategori :Tindakan wajib
Bentuk :Bulat
Kod warna :Biru
Warna simbol :Putih

Diatas adalah contoh papan tanda yang mewajibkan seseorang


mematuhi syarat yang ditentukan.
2.3.2 Kategori amaran
Sub kategori :Waspada
Bentuk :Segitiga
Kod warna :Kuning
Warna simbol :Hitam

5
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Diatas adalah contoh papan yang menunjukkan amaran tentang


potensi hazard yang ada.
Sub kategori :Bahaya
Bentuk :Segitiga
Kod warna :Kuning
Warna simbol :Hitam

Diatas adalah contoh papan tanda amaran yang menunjukkan bahaya


hazard yang ada dikawasan tersebut.

2.3.3 Kategori maklumat


Sub kategori :Kecemasan
Bentuk :Segiempat
Kod warna :Hijau
Warna simbol :Putih

Diatas adalah contoh tentang maklumat jika berlaku kecemasan


Sub kategori :Maklumat umum
Bentuk :Segiempat
Kod warna :Hijau
Warna simbol :Putih

6
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Diatas adalah contoh papan tanda tentang maklumat umum disesuatu


bangunan.

7
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Larangan

Bentuk bulat

Simbol hitam dan latar Lis merah


Belakang putih

8
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Tindakan wajib

Bentuk bulat

Simbol putih diatas latarbelakang berwarna b

9
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Amaran

Bentuk segitiga

Simbol hitam dan latar


Belakang warna kuning Lis hitam

10
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Laluan kecemasan / bantuan kecemasan

Bentuk segiempat

Simbol warna putih diatas latarbelakang hijau

11
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Alat pemadam kebakaran

Bentuk segiempat

Simbol warna putih diatas latarbelakang


Warna merah

2.4 Tanda yang digunakan untuk hambatan dan lokasi berbahaya dan
untuk menandakan jalur lalu lintas

12
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Pita hambatan untuk lokasi berbahaya


1. Tempat di mana terdapat risiko pelanggaran dengan troli dan
kawasan objek jatuh ditandai dengan warna kuning dan hitam
atau merah dan putih
2. Pita ini dipasang di tempat kerja untuk pekerja tertentu yang
mempunyai akses selama mereka bekerja.
3. Kawasan yang ditanda mestilah sama besar dengan tempat yang
berpotensi berlaku kemalangan.
4. Kuning dan merah atau hitam dan putih jalur harus di sebuah
sudut dari sekitar 45° dan lebih kurang sama ukuran.

Contoh pita yang digunakan


Belang hitam kuning digunakan untuk menandakan tanda lalulintas ia
bagi mengelak dari pengguna menggunakan laluan yang telah
ditandakan. Tanda ini mesti diletakkan sehingga kekawasan yang
selamat atau sesuai mengikut keadaan tersebut.

2.5 Jenis-jenis papan tanda

Terdapat 3 jenis papan tanda yang digunakan .


1. Papan tanda yang menggunakan simbol sahaja.
2. Papan tanda yang menggunakan simbol dan ayat (text).
3. Papan tanda yang menggunakan ayat (text) sahaja.
Menggunakan simbol adalah kaedah yang berkesan ia mudah difahami
dan diingati. Ayat yang mudah digunakan bagi membantu untuk lebih
memahami maksud papan tanda tersebut. Walau bagaimanapun

13
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

gabungan ayat dan simbol lebih berkesan jika dibandingkan


penggunaan ayat sahaja atau simbol sahaja.

14
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Jadual 2.5.1 Dibawah adalah contoh bentuk papan tanda .


Jenis Simbol sahaja Simbol + ayat Ayat sahaja
Peraturan
• Larangan

• Perintah

15
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Amaran
• Waspada

• Bahaya

16
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Maklumat
• Kecemasa
n

• Maklumat
am

17
Jadual 2.5.2 Warna , maksud dan maklumat pada papan tanda
Warna Maksud Arahan dan maklumat
Tanda larangan Perilaku yang merbahaya
Merah Amaran bahaya Berhenti , tutup peralatan ,
pengasingan
Alat memadam kebakaran Mengenal pasti lokasi alatan
Kuning Tanda amaran Berhati hati dan berwaspada
Biru Tanda wajib mematuhi Perilaku atau tindakan tertentu.
Gunakan alat perlindungan
individu
Hijau Laluan kecemasan dan alat Pintu , laluan kecemasan ,
bantuan kecemasan peralatan dan kemudahan
Tidak merbahaya Kembali kepada normal

Jadual 2.5.3 Perbezaan warna dan warna simbol


Kod warna keselamatan Perbezaan warna Warna simbol

Merah Putih Hitam


Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Kuning Hitam Hitam

Bentuk
Hijau Putih Putih
papan

Warna
Merah Biru Larangan Putih Alat Putih pemadam
kebakaran

Kuning Peringatan penyebab


bahaya

Hijau Tiada bahaya


(alat bantuan )

Biru Mewajibkan Maklumat atau


petunjuk

Jadual 2.5.4 Gabungan warna dan bentuk papan tanda serta maksudnya.

19
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

20
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

3.0 Perancangan dan penyelenggaraan.

Papan tanda yang digunakan mestilah mempunyai bentuk dan warna


yang piawaian. Pictogram yang digunakan mestilah mudah dan sesuai
digunakan. Papan tanda yang digunakan mestilah menggunakan
bahan yang sesuai dan sudut meletakkan papan tanda itu mudah
dilihat dan difahami. Papan tanda sepatutnya dipasang pada
ketinggian yang sesuai, tidak kabur dan dipasang kemas, mudah
diselenggara dan mudah kelihatan.
Papan tanda mampu mempengaruhi operasi dan penampilan pihak
pengurusan bangunan. Oleh sebab itu papan tanda mesti diuruskan.
Papan tanda harus dilihat sebagai lingkungan sistem maklumat dan
mampu membantu pengguna papan tanda menerima dan membantu
mereka mencapai matlamat pengguna papan tanda tersebut. Papan
tanda keselamatan yang dipasang harus mampu menjawab tiga soalan
penting. Apa situasi saya? Kemana arah saya? Bagaimana hendak
kesana? Papan tanda yang bagus mampu menjawab persoalan dalam
banyak situasi. Samada situasi kritikal atau tidak. Bagi memastikan
pengguna papan tanda dapat bertindak secara berkesan dalam
keadaan tertentu papan tanda yang digunakan mestilah dirancang
dengan betul kerana ia adalah sistem komunikasi yang berkesan pada
banyak situasi.

3.1 Penyelenggaraan sistem papan tanda

Organisasi yang dinamik selalunya memberi kesan kepada struktur


pengurusan . Secara tidak langsung ia memberi kesan kepada papan
tanda yang sedia ada. Perubahan organisasi, perubahan tempat dan
penambahan operasi baru memerlukan penambahan, pengurangan
dan perubahan papan tanda. Menyelenggara sistem termasukla
mengemaskini maklumat dan mengganti papan tanda yang usang

21
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

kerana ia mampu memberi kesan kepada keberkesanan papan tanda


tersebut. Papan tanda yang tidak berfungsi atau berkesan harus diberi
perhatian. Tindakan yang wajar harus dilakukan sebelum kemalangan
terjadi menjadi realiti. Keberkesanan sistem papan tanda amat
bergantung pada penampilan fizikal papan tanda. Dengan adanya
borang pemeriksaan papan tanda (appendix 1) ia dapat membantu
kerja-kerja menyelenggara papan tanda.

3.2 Perancangan penggunaan papan tanda.


Ia mestilah mempunyai ciri-ciri berikut
3.2.1Ciri-ciri fizikal bangunan yang diduduki.
3.2.2Jenis dan arah laluan yang digunakan untuk lalu lintas.
3.2.3Keperluan kawasan untuk kegunaan awam.
3.2.4Pintu masuk dan pintu keluar dan kegunanaan kecemasan.
3.2.5Pesanan umum yang perlu bagi orang awam dan kaki tangan
tentang keselamatan dan kesihatan.
3.2.6Penerangan dari tanda-tanda.
3.2.7Penempatan dan pemasangan tanda.
3.2.8Urutan, keutamaan dan kumpulan papan tanda yang
diperlukan.
3.2.9Kaedah menemukan jalan menggunakan papan tanda.

3.3 Pihak yang terlibat dalam perancangan dan pengurusan papan


tanda keselamatan.
3.3.1Pihak pengurusan harta
3.3.2Pihak pengurusan kemudahan bangunan.
3.3.3Pihak pengurusan keselamatan dan kesihatan.
3.3.4Pihak pengurusan Keselamatan bangunan.(security)

22
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

4.0 Keberkesanan papan tanda keselamatan dan warna yang


digunakan.

Papan tanda yang berkesan mampu memberi maklumat yang tepat


tentang hazard yang ada disekeliling. Setiap kakitangan memahami
setiap maksud papan tanda dan warna yang digunakan kerana mereka
mesti memberi tindak balas yang pantas apabila berlaku kecemasan.

4.1 Ciri-ciri papan tanda


4.1.1Menarik perhatian.
4.1.2Mengenal pasti hazard yang terdapat ditempat tersebut.
4.1.3Dapat mengenal pasti tindakan yang perlu dilakukan
4.1.4Mudah diingati dan difahami oleh semua kakitangan.
4.1.5Diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta
mereka mampu bertindak mengikut arahan papan tanda
tersebut.
4.1.6Papan tanda mampu dilihat dan difahami pada mereka yang
mempunyai penglihatan yang terhad dan tidak faham bahasa
tempatan.
4.1.7Saiz dan tempat yang sesuai dengan maklumat yang
diperlukan.
4.1.8Kod warna dan bentuk mestilah memenuhi piawaian yang
ditentukan.

4.2 Papan tanda yang bersinar atau mempunyai tenaga beteri

Keluar tanda-tanda harus dibaca setiap saat. Di lokasi di mana lampu


kecemasan telah dianggap perlu untuk keperluan tanda jalan keluar,

23
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

seperti tanda-tanda harus diterangi oleh lampu kecemasan jika dalam


hal kegagalan dari pencahayaan normal. Atas cara berikut ia dianggap
sesuai jika lampu di luar tetapi memberikan pencahayaan yang
memadai. Jika kecemasan papan tanda yang mempunyai tenaga bateri
yang tersendiri dalam keadaan kecemasan ia sangat membantu.
Manakala bagi menjimatkan kos penyelenggaraan papan tanda yang
sesuai ialah self illuminate board

4.3 Penggunaan perkataan yang mudah dibaca dan difahami.

Penggunaan perkataan dan simbol yang mudah mampu membantu


kakitangan dan pelawat memahami papan tanda dengan pantas. Ia
juga mudah di pelajari dan diingati .
Pastikan simbol dan ayat penerangan yang digunakan adalah ringkas.
Ayat yang terlalu panjang menyukarkan kakitangan membaca pada
masa kecemasan.
Ayat yang ringkas dan padat mampu memendekkan masa membaca
ketika berlaku kecemasan.
Elakkan dari menggunakan papan tanda yang mengandungi ayat
sahaja kerana ia kurang berkesan. Papan tanda keselamatan lebih
berkesan jika simbol dan ayat penerangan ringkas digabungkan.
Gunakan dwi bahasa. Supaya memudahkan pekerja yang tidak
memahami bahasa melayu. Gunakan huruf besar pada permulaan
huruf dan huruf kecil untuk yang seterusnya. Gunakan huruf besar
pada semua huruf jika perlu contoh jika amaran keras atau hanya satu
ayat sahaja untuk ayat amaran tersebut.
Gunakan perkataan amaran yang sesuai. Contoh gunakan ayat yang
betul:

• Bahaya (atau BAHAYA) perkataan ini sesuai jika hazard


tersebut sememangnya ada dikawasan tersebut.

24
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

• Awas (atau AWAS) perkataan ini sesuai jika kawasan itu


ada potensi hazard.
Bentuk huruf yang sesuai digunakan untuk papan tanda keselamatan
adalah yang mudah dibaca contoh seperti arial, helvetica, folio
medium dan yang sepertinya. Gunakan hanya satu pesanan untuk satu
papan tanda. Jika ada dua pesanan gunakan 2 papan tanda.

5.0 Kedudukan papan tanda keselamatan

Kedudukan papan tanda keselamatan adalah penting kerana ia


berperanan dalam melalukan tindak balas yang berkesan. Kedudukan
yang betul membantu seseorang dalam menangani sesuatu lebih
berkesan kerana seseorang itu tidak perlu membuang masa dan dan
ruang untuk bertindak.
Ciri-ciri kedudukan papan tanda mestilah:
5.0.1Kedudukan papan tanda mestilah jelas dan berada
ditempatnya.
Ia juga mestilah bebas dari sebarang halangan dan dalam
keadaan teratur. Kedudukan sudut papan tanda tersebut
mestilah sudut yang sesuai.
5.0.2Cahaya yang cukup untuk memudahkan papan tanda tersebut
dibaca dan warna papan tanda tersebut dapat dilihat dengan
jelas. Cahaya juga mesti cukup bagi memastikan hazard yang
ada dikawasan tersebut kelihatan jelas.
5.0.3Jarak papan tanda keselamatan dan hazard atau alatan
kecemasan yang dimaksudkan mestilah mempunyai jarak sesuai.
Ia bagi memudahkan mereka membaca dan bertindak .

25
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

5.0.4Tidak meletakkan lebih dari 3 papan tanda supaya tidak


mengelirukan.
5.0.5Penunjuk arah kecemasan mestilah jelas dari semua penunjuk
arah yang lain supaya tidak mengelirukan. Ketinggian penunjuk
arah kecemasan mestilah sekata disemua tempat kerja tersebut
dan kedudukan penunjuk arah tersebut mestilah sesuai supaya
tindakan yang dibuat pantas dan berkesan.
5.0.6Maklumat visual persekitaran juga mesti disediakan.

Sebahagian faktor-faktor adalah diluar kawalan pihak perancang dari


keadaan kecemasan sebenar tetapi 2 persoalan harus dijawab.
1. Adakah papan tanda yang disediakan cukup menonjol dan
kewujudannya disedari?
2. Adakah papan tanda ini akan dibaca?
Cahaya persekitaran biasanya cukup untuk menerangi papan tanda.
Untuk meminima kos dan untuk menghindari persyaratan tambahan
pencahayaan, penempatan cahaya harus dikoordinasikan dengan
rekabentuk pencahayaan asal. Papan tanda yang menggunakan
tenaga bateri mungkin diperlukan kerana jika berlaku bekalan elektrik
terputus maka papan tanda ini masih boleh dilihat. Ia penting untuk
memberikan penerangan yang baik untuk tanda-tanda peraturan,
peringatan atau pesanan keadaan darurat, dan efektif untuk menjamin
keselamatan mengikut warna. Warna Illuminant tertentu, seperti lampu
sodium dapat mengubah warna pada beberapa keadaan. Untuk
menghindari kesalahan tafsiran, pemberian penerangan (misalnya oleh
lampu pijar) mungkin harus diberikan.

26
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

5.1 Kedudukan dan penerangan papan tanda

Tanda ini menerangkan Kedudukan yang agak


arah laluan keluar ke tinggi dan mudah dilihat
pintu kecemasan . Ia .Kedudukannya mestilah
Tanda keluar menunjukkan bahawa berhadapan dengan
arah laluan ke sebelah kedudukan mangsa serta
kanan dari kedudukan mestilah berada dilaluan

27
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

mangsa. keluar.

Tanda ini menerangkan Kedudukan yang agak


tinggi dan mudah dilihat
arah laluan keluar ke
.Kedudukannya mestilah
pintu kecemasan . Ia berhadapan dengan
Tanda keluar kedudukan mangsa serta
menunjukkan bahawa
mestilah berada dilaluan
arah laluan adalah terus keluar.
dan kebawah.
Tanda ini menerangkan Kedudukan yang agak
arah laluan keluar ke tinggi dan mudah dilihat
pintu kecemasan . Ia .Kedudukannya mestilah
menunjukkan bahawa berhadapan dengan
arah laluan ke sebelah kiri kedudukan mangsa serta
Tanda keluar dari kedudukan mangsa. mestilah berada dilaluan
keluar.
Tanda ini menerangkan Kedudukannya mestilah
bahawa laluan ini adalah berada dilaluan untuk
laluan untuk kecemasan keluar semasa
dan ia hendaklah kecemasan.Paling penting
Tanda laluan kebakaran dipastikan tidak ialah ia mudah dilihat
terhalang. supaya mengingat kat
pekerja atau orang awam
bahawa disitu adalah
laluan kecemasan.

Tanda ini menerangkan Tanda ini sesuai


bahawa kawasan ini diletakkan di tepi pintu
adalah kawasan merokok. masuk masuk kawasan
atau bilik tersebut.

Tanda kawasan merokok

28
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Tanda ini menerangkan Tanda ini sesuai


bahawa kawasan tersebut diletakkan di kawasan
ialah kawasan berkumpul lapang yang berdekatan .
jika berlaku kecemasan Ia juga mestilah tempat
seperti kebakaran. yang diketahui umum.

Tanda tempat jika berlaku


kecemasan
Tanda ini menerangkan Kedudukan mestilah
bahawa alatan berada ditempat
pertolongan cemas pertolongan cemas
terdapat ditempat tersebut . Ia diletakkan
tersebut. pada ketinggian yang
sesuai supaya mudah
dilihat dan tidak
Tanda alatan pertolongan terlindung.
cemas

Tanda ini melarang Tanda ini sesuai


seseorang merokok diletakkan ditempat kerja
dikawasan tersebut. dan tempat makan atau
semua kawasan awam

Tanda larangan merokok

29
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Tanda ini melarang Tanda ini sesuai


seseorang menyalakan diletakkan di stor yang
api dikawasan menyimpan bahan yang
itu.Larangan itu dibuat mudah ternakar.
bagi mengelakkan
kebakaran

Tanda larangan
menyalakan api
Tanda ini menerangkan Tanda ini sesuai
bahawa kawasan tersebut diletakkan dipintu masuk
dilarang menggunakan dan kawasan larangan
kamera.Kamera juga tidak tersebut.
dibenarkan dibawa masuk
kekawasan tersebut.

Tanda larangan
menggunakan kamera
Tanda ini menerangkan Tanda ini sesuai
disitu adalah kawasan diletakkan dikawasan
meletakkan kereta tersebut atau dijalan
masuk ke kawasan
tersebut. Ia diletakkan
pada ketinggian yang
mudah dilihat.
Tanda kawasan
meletakkan kereta

30
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Tanda ini menerangkan Tanda ini sesuai


disitu adalah kawasan diletakkan dikawasan
larangan meletakkan tersebut atau dijalan
kereta. masuk ke kawasan
tersebut. Ia diletakkan
pada ketinggian yang
mudah dilihat.
Tanda larangan
meletakkan kereta

Tanda ini melarang Kedudukan papan ini


pengguna lif mestilah berada di tepi
menggunakan lif ketika pintu lif supaya mudah
berlaku kebakaran. dilihat ketika berlaku
kebakaran.

Tanda larangan
menggunakan lif semasa
kecemasan
Tanda ini adalah Kedudukan papan ini
menerangkan tentang mestilah berada diatas
kedudukan alat pemadam alat tersebut.Ia tidak
kebakaran tersebut . boleh terhalang atau
Manakala alat tersebut tersorok supaya ia mudah
sedia digunakan. dilihat dalam keadaan
Tanda kedudukan alat kritikal.
pemadam kebakaran.

31
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Tanda ini menerangkan Kedudukan papan ini


tentang kedudukan dan mestilah berada diatas
kegunaan telefon tersebut alat tersebut.Ia tidak
.Telefon ini hanya boleh boleh terhalang atau
digunakan untuk semasa tersorok supaya ia mudah
kebakaran berlaku iaitu dilihat dalam keadaan
talian terus ke bilik kritikal
kawalan kebakaran.

Tanda telefon kecemasan


Tanda ini menerangkan Kedudukan papan ini
tentang kedudukan mestilah berada dipintu
gelung penyiram peti gelung tersebut. Jika
kebakaran. Ia juga sedia kedudukan gelung
digunakan. tersebut bilik kecil yang
dikhaskan unuk gelung
tersebut maka papan ini
mestilah dipintu bilik
tersebut.

Tanda kedudukan alat


gelung penyiram api
Tanda ini menerangkan Kedudukan yang sesuai
tentang keperluan adalah didinding stor
menyusun segala supaya ia mudah dilihat.
barangan disusun dengan Jika tempat menyusun
betul dan teratur.Ia juga barang itu bukan terletak
bermaksud barangan distor maka ia mestilah
tersebut disusun diletakkan berhampiran
mengikut label yang telah tempat pengumpulan
ditetapkan. barang tersebut.

Tanda supaya menyusun


barang dengan betul dan
teratur

32
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Papan tanda yang Ia adalah mudah alih dan


menerangankan tentang ia diletakkan jika proses
kawasan sedang dicuci mencuci atau mengemop
(mudah alih). Ia kawasan lantai sedang dijalankan.
licin dan merbahaya . Ia mestilah di letakkan di
setiap sudut kawasan
supaya pengguna
kawasan tersebut dapat
mengenal pasti kawasan
yang sedang di cuci.
Papan tanda yang
menerangankan tentang
kawasan sedang dicuci
(mudah alih)

Rajah 5.1.1 Diatas adalah contoh papan tanda yang biasa


digunakan didalam dan kawasan bangunan pejabat.

6.0 Kebaikan kepada syarikat.


Kebaikan mempraktikkan papan tanda adalah ia mampu meminimakan
kemalangan ditempat kerja. Kemalangan yang minima disyarikat
memberi impak yang positif pada nama baik syarikat kerana ia
menunjukkan bahawa syarikat mementingkan aset yang amat
berharga iaitu pekerja. Papan tanda yang berkesan mampu
menghasilkan suasana yang selamat dan ini akan menghasilkan
produktiviti yang berkualiti dan mampu juga menjaga mentaliti

33
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

pekerja. Hasil dari suasana yang terhasil seperti diatas ia juga mampu
meningkatkan reputasi yang baik untuk syarikat dan seterusnya
meningkatkan keyakinan pemegang saham.

7.0 Rumusan

Papan tanda adalah salah satu kaedah bagi kawalan risiko untuk
bangunan pejabat. Ia kaedah yang murah dan berkesan. Papan tanda
mampu memberi maklumat tentang risiko pada sesuatu kawasan. Bagi
memastikan papan tanda sentiasa memberi kesan yang sewajarnya
pihak pengurusan mesti menyelenggara papan tanda dengan
sewajarnya selain memberi pendedahan tentang fungsi papan tanda
tersebut pada pihak pengguna. Latihan yang sewajarnya harus
diberikan kepada setiap kakitangan untuk memberi tindak balas
kepada papan tanda untuk situasi kecemasan.

34
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

8.0 Glossary
Kemalangan:
Aktiviti yang tidak dirancang yang mengganggu kegiatan yang
melibatkan kecederaan atau tidak melibatkan kecederaan atau
kerosakan harta benda

Hazard:
Ia adalah sebarang situasi yang berpotensi menyebabkan kecederaan
atau penyakit atau dalam hal barang-barang yang merbahaya dan
kerosakan harta benda. Hazard ditempat kerja terbahagi kepada dua
bahagian iaitu hazard keselamatan dan hazard kesihatan.

Risiko:
ia adalah ukuran kebarangkalian dan keterukan yang membahayakan
keselamatan dan kesihatan manusia.

Kawalan risiko:
Ia adalah proses yang digunakan untuk mengenalpasti semua langkah-
langkah praktikal untuk memansuhkan atau mengurangkan kekerapan
kecederaan, penyakit atau sakit ditempat kerja, untuk melaksanakan
langkah-langkah tersebut dan pemerhatian berterusan bagi
memastikan keberkesanannya

35
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Appendix

36
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Borang pemeriksaan.
( appendix 1)

No Perkara Ya Tidak
1. Kedudukan papan tanda yang jelas
2. Sudut papan tanda yang tepat supaya mudah
dibaca
3. Papan tanda berbentuk maklumat terletak
pada paras mata 1400mm – 1700mm dari
paras lantai
4. Papan tanda yang melebihi paras mata
mestilah tidak melebihi 2200mm dari paras
lantai
5. Papan tanda yang mempunyai rangkaian
maklumat yang berlarutan mestilah pada
ketinggian yang sama.
6. Jangan meletakkan papan tanda pada kaca
tingkap.
7. Bahasa yang digunakan mestilah jelas dan
mudah
8. Huruf dan simbol mestila contras dengan latar
belakang papan tanda.
9. Huruf yang digunakan untuk ayat pada papan
tanda mestilah format seperti Ariel supaya
mudah dibaca.
1 Penggunaan symbol mesti lebih besar dari ayat
0.
1 Arah panah harus ditempatkan di samping
1. tanda ke arah perubahan yang berlaku.
1 Maklumat pada tanda-tanda harus berpihak ke
2. kanan atau ke kiri sesuai dengan arah yang
ditunjukkan oleh tanda panah.
1 Arah anak panah yang menunjukkan harus
3. terus mesti mengarah keatas.
1 Papan tanda mendapat pencahayan yang
4. cukup
1 Penggunaan lampu kecemasan pada tanda
5. keluar kecemasan supaya ia dapat dibaca jika
berlaku gangguan elektrik
1 Papan tanda mempunyai dwi bahasa
6.
Cadangan.................................................................................................
.................................................................................................................
...............................

37
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

Ulasan / komen
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.....................

Diperiksa oleh (juruteknik)

.........................................................................

Diluluskan oleh (pengurus fesilitis)

.......................................................................

Rujukan
1. www.iapa.com
2. www.hsa.ie/eng/FAQs/Safety_Signs/
3. www.devonline.gov.uk
4. www.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/public/postcomp/worklearn/07
BKnowRules.doc
5. www.dosh.com.my
6. www.fireheritage.com/
7. http://www.infolink.com.au/c/Pratt-Safety-Systems/Safety-signs-
for-the-occupational-environment-n764344
8. http://www.orosha.org/pdf/rules/division_2/1910-145.pdf

38
Executive Diploma Occupational Safety and Health (EDOSH)
Papan tanda keselamatan dalam bangunan pejabat

39