KELAB DAN PERSATUAN DI SEKOLAH

KELAB
DEFINISI  Perkumpulan atau persatuan  A group of persons organized together for a common purpose  A group of people who meet together regularly, especially for a particular activity such as a sport  Sejenis kumpulan atau persatuan yang berasaskan suatu aktiviti utama yang tertentu dan dianggotai oleh individuindividu yang mempunyai minat, kegemaran, kerjaya atau latar belakang

PERSATUAN
DEFINISI  Gabungan, ikatan, kumpulan  An association of people with mutual aims or interest  An organization of people formed for a particular and shared purpose: an association  Sejenis perkumpulan, gabungan atau perikatan yang dianggotai oleh individu-individu yang mempunyai tujuan dan matlamat yang sama

 Sesuatu

entiti kumpulan yang berstruktur, berperlembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai citacita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan masingmasing.

OBJEKTIF KEGIATAN PERSATUAN DAN KELAB
 

Memperkembangkan nilai sosial murid. Memaju dan meningkatkan minat, bakat dan kemahiran murid. Memberi peluang pengalaman yang tidak didapati oleh murid dari pelajaran formal. Memperkukuh dan memperkaya pengetahuan, kemahiran yang diperolehi dalam pelajaran di bilik darjah.

Meningkatkan sahsiah, pembinaan watak, kepimpinan dan tanggungjawab murid Menggalakkan murid memberi khidmat untuk masyarakat Meningkatkan interaksi dan integrasi murid-muid berbilang kaum

PENGURUSAN AKTIVITI PERSATUAN DAN KELAB
 Mendaftarkan

ahli-ahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : a. Memilih Ahli Jawatankuasa

b. Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatu

GURU

PELAJAR

PELAJAR

TUGAS PENYELARAS
Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan/kelab dan badan beruniform  Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat  Menyelaras semua aktiviti kokurikulum  Menyediakan borang kebenaran ibubapa/penjaga untuk murid menyertai aktiviti  Menentukan laporan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik

SAMB…

Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti, iaitu: Borang penyertaan persatuan Borang senarai ahli jawatankuasa dan ahli Buku laporan aktiviti Mengumpulkan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah

SAMB…

Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Menguruskan buku, buku log, dan kad kokurikulum, seperti: Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada murid pada tarikh yang ditetapkan Mengumpulkan kad tersebut semula pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod

-

-

TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT
Memastikn mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa  Memastikan ada perlembagaan dan peraturan  Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah  Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas, seperti terkandung dalam perlembagaan  Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid  Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan

SAMB…
Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan persatuan/kelab  Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda dan peralatan kokurikulum diurus dan dipelihara dengan baik  Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan dan difailkan  Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar berserta galakan kepada ahli-ahli  Menguruskan penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat sekolah/zon/daerah dalam aktiviti yang dijalankan

SAMB…
Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli  Memantau dan menandatangani Buku Kehadiran Ahli  Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili  Menentukan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya  Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjalankan sesuatu program

TUGAS JAWATANKUASA

PERSATUAN BAHASA MELAYU
Matlamat dan tujuannya ialah :   memberi sumbangan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan serta meluaskan pengalaman dalam bidang Bahasa Melayu  menjalin hubungan kerjasama antara ahliahli  memberi kesedaran tentang betapa pentingnya Bahasa Melayu dalam kehidupan  memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama, kebersihan dan sikap mengambil berat antara sesama ahli

KEANGGOTAAN PERSATUAN Keanggotaan persatuan ini adalah terbuka kepada semua pelajar untuk menyertainya secara sukarela dan tidak ada paksaan untuk menyertainya.

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN
BIL BULAN AKTIVITI OBJEKTIF TINDAKAN

1

JANUARI

PENDAFTARAN BARU AHLI PERSATUAN MENCIPTA LOGO

• MENGERATKAN
HUBUNGAN AHLI PERSATUAN DAN GURU-GURU • MENONJOLKAN BAKAT ATAU IDEA • MEMUPUK SEMANGAT KERJASAMA ATAU AHLI MENYUBURKAN PERKEMBANGAN INTELEK DAN NILAI ESTETIKA DI KALANGAN PELAJAR

GURU PENASIHAT

GURU PENASIHAT DAN AJK PERSATUAN

2

FEBRUARI

PERTANDINGAN MENULIS ESEI

AJK PERSATUAN

SAMB….
BIL 3 BULAN
MAC

AKTIVITI
MENERBITKAN ANTOLOGI SAJAK DAN PANTUN PERTANDINGAN SAJAK DAN PANTUN DI PERINGKAT SEKOLAH

OBJEKTIF • MELAHIRKAN PELAJAR
YANG BERMINAT DAN MENGHASILKAN KARYA YANG BERMUTU • MELAHIRKAN PELAJAR BERDAYA SAING •MERAPATKAN HUBUNGAN PELAJAR DENGAN PELAJAR YANG LAIN

TINDAKAN AJK PERSATUAN

GURU PENASIHAT

4

APRIL

PERTANDINGAN SAJAK DAN PANTUN DI PERINGKAT DAERAH

• MERAPATKAN
HUBUNGAN PELAJAR DENGAN PELAJAR YANG SEKOLAH LAIN • MELAHIRKAN PELAJAR YANG KREATIF DAN MAJU

GURU PENASIHAT

SAMB…
BIL 5 BULAN MEI AKTIVITI PERTANDINGAN KUIZ SILANG KATA OBJEKTIF • MENGUJI KECERDASAN MINDA PELAJAR TINDAKAN AJK PERSATUAN

6

JUN

LAWATAN KE DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA PERTANDINGAN MENCARI KATA BARU YANG DIGUNA PADA MASA KINI

•MEMPERLUAS-KAN GURU PEMIKIRAN PELAJAR PENASIHAT •MEMPERKAYA-KAN MINDA PELAJAR DENGAN PERKATAANBARU AJK PERSATUAN

SAMB…
BIL 7 BULAN JULAI AKTIVITI MENCARI HARTA KARUN OBJEKTIF • MEMBINA KERJASAMA ANTARA AHLI •MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERINTELEK TINDAKAN AJK PERSATUAN

PERTANDINGAN PERBAHASAN PERINGKAT SEKOLAH

GURU PENASIHAT

8

OGOS

PERTANDINGAN PERBAHASAN PERINGKAT ZON

•MEMBINA GURU KEYAKINAN DIRI PENASIHAT PELAJAR DIKHALAYAK RAMAI

SAMB…
BIL 9 BULAN SEPTEMBER AKTIVITI PERGI KE PERPUSTAKAAN: MEMBACA BAHAN BACAAN PERTANDINGAN BERCERITA OBJEKTIF • MEMPERKAYAKAN TATABAHASA •MELAHIRKAN PELAJAR YANG KREATIF •MEREHATKAN MINDA TINDAKAN AJK PERSATUAN

AJK PERSATUAN

10

OKTOBER

SUKANEKA

AJK PERSATUAN

TAYANGAN FILEM •MENANAM SIKAP GURU BERUNSUR MENCINTAI PENASIHAT SASTERA BAHASA MELAYU