Anda di halaman 1dari 19

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 1 : 1. 2. 3.

Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Pelajar dapat memahami dengan lebih jelas mengenai perjalanan kelas sepanjang semester (Kognitif ) - (Psikomotor) Pelajar dapat mengenali ahli dari pelbagai latarbelakang (Afektif) Pelajar boleh memahami perwatakan masing-masing (Kemahiran Insaniah) Bersikap dan berfikiran terbuka serta ikhlas (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. 5. Borang maklumat / profil diri MINGGU SUAIKENAL 2 Jam Ice Breaking

Langkah-langkah Brain Storming Intra personal Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 2 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Mempelajari suasana sebenar proses perlantikan ala pilihan raya AJK (Kognitif ) Mengetahuii perkembangan tenis di Malaysia (Kognitif ) - (Psikomotor) Mencungkil bakat kepimpinan dalam diri pelajar (Afektif) Melontarkan idea atau pengetahuan tentang tenis (Afektif ) Mematuhi dan memahami proses undian (Kemahiran Insaniah) Menghargai tokoh sukan terdahulu dengan perjuangannya (Kemahiran Insaniah) Bersikap dan berfikiran terbuka (Sahsiah) Adil dan jujur (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. 5. PERLANTIKAN JAWATAN KUASA & SEJARAH TENIS 2 Jam Pemilihan AJK

Langkah-langkah Mencalon Mengundi Menerima keputusan Penerangan Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 3 : 1. Masa : KEMAHIRAN ASAS TENIS 2 Jam Anatomi raket dan servis (CARA PEGANGAN DAN

2. Tajuk : SERVIS) 3. Objektif

Pada akhir sesi pelajar dapat; Mengetahui bahagian raket dan cara pegangannya (Kognitif ) Memegang raket dengan betul dan tepat (Psikomotor) Melakukan servis atas dengan betul dan tepat (Psikomotor) Membina keyakinan diri dan bertoleransi (Afektif) Pelajar di terapkan dengan kemahiran menyelesaikan masalah berkaitan cara pegangan dan servis (Kemahiran Insaniah) Mempunyai keyakinan dan ingin mencuba (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. iii. 5. Nota-nota Raket Tenis Bola Tenis

Langkah-langkah Penerangan Tunjuk cara Latih tubi Cuba jaya Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 4 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Memahami asas kecergasan fizikal berasaskan kesihatan mengikut teori yang dipelajari (Kognitif ) Menyatakan komponen yang dinyatakan kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dengan betul dan tepat (Psikomotor) Menyatakan pendapat masing-masing melalui perbincangan kumpulan berkaitan kecergasan fizikal (Afektif) Menguruskan bahan maklumat dengan bijaksana (Kemahiran Insaniah) Tidak mudah mengalah dan berani mencuba (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. 5. Nota-nota Teori Kecergasan KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN KESIHATAN 2 Jam Mengenal konsep kecergasan

Langkah-langkah Penerangan Perbincangan Pembentangan Maklum balas Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 5 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Mengetahui kegunaan pukulan pepat (forehand) (Kognitif ) Melakukan pukulan pepat hadapan dan silang dengan teknik yang betul dan berkesan (Psikomotor) Mengenalpasti pukulan pepat yang betul dalam permainan (Afektif) Menyelesaikan masalah berkaitan jenis pepat dengan berkesan sewaktu permainan (Kemahiran Insaniah) Bersikap dan berfikiran terbuka menerima teguran(Sahsiah) KEMAHIRAN ASAS PUKULAN 2 Jam Kemahiran Pepat ( Forehand )

4.

Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. iii. iv. Nota-nota Raket Tenis Bola Tenis Visel

5.

Langkah-langkah Penerangan Tunjuk Cara Latih Tubi Cuba Jaya Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 6 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Mengetahui kegunaan pukulan kilas (backhand) (Kognitif ) Melakukan pukulan kilashadapan dan silang dengan teknik yang betul dan berkesan (Psikomotor) Mengenalpasti pukulan kilas yang betul dalam permainan (Afektif) Menyelesaikan masalah berkaitan jenis kilas dengan berkesan sewaktu permainan (Kemahiran Insaniah) Bersikap dan berfikiran terbuka menerima teguran(Sahsiah) KEMAHIRAN ASAS PUKULAN 2 Jam Kemahiran Kilas ( Backhand )

4.

Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. iii. iv. Nota-nota Raket Tenis Bola Tenis Visel

5.

Langkah-langkah Penerangan Tunjuk Cara Latih Tubi Cuba Jaya Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 7 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Mengetahui kegunaan pukulan lob dalam permainan (Kognitif ) Melakukan asas pukulan lob dengan teknik yang betul dan berkesan (Psikomotor) Mengenalpasti pukulan lob yang betul dalam permainan (Afektif) Menyelesaikan masalah berkaitan jenis lob dengan berkesan sewaktu permainan (Kemahiran Insaniah) Bersikap dan berfikiran terbuka menerima teguran(Sahsiah) KEMAHIRAN ASAS PUKULAN 2 Jam Pukulan Lob (Lob )

4.

Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. iii. iv. Nota-nota Raket Tenis Bola Tenis Visel

5.

Langkah-langkah Penerangan Tunjuk Cara Latih Tubi Cuba Jaya Permainan Kecil Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 8 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Mengetahui kegunaan pukulan lob pepat dalam permainan (Kognitif ) Melakukan asas pukulan lob pepat dengan teknik yang betul dan berkesan (Psikomotor) Mengenalpasti pukulan lob pepat yang betul dalam permainan (Afektif) Menyelesaikan masalah berkaitan jenis lob pepat dengan berkesan sewaktu permainan (Kemahiran Insaniah) Bersikap dan berfikiran terbuka menerima teguran(Sahsiah) KEMAHIRAN ASAS PUKULAN 2 Jam Pukulan Lob Pepat ( Forehand Lob )

4.

Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. iii. iv. Nota-nota Raket Tenis Bola Tenis Visel

5.

Langkah-langkah Penerangan Tunjuk Cara Latih Tubi Cuba Jaya Permainan Kecil Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 9 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Mengetahui kegunaan pukulan lob kilas dalam permainan (Kognitif) Melakukan asas pukulan lob kilas dengan teknik yang betul dan berkesan (Psikomotor) Mengenalpasti pukulan lob kilas yang betul dalam permainan (Afektif) Menyelesaikan masalah berkaitan jenis lob kilas dengan berkesan sewaktu permainan (Kemahiran Insaniah) Bersikap dan berfikiran terbuka menerima teguran(Sahsiah) KEMAHIRAN ASAS PUKULAN 2 Jam Pukulan Lob Kilas (Backhand Lob)

4.

Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. iii. iv. Nota-nota Raket Tenis Bola Tenis Visel

5.

Langkah-langkah Penerangan Tunjuk Cara Latih Tubi Cuba Jaya Permainan Kecil Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 10 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Mengetahui teknik perlakuan smash dan volley dengan betul (Kognitif ) Melakukan kemahiran smash dan volley dengan teknik dan perlakuan yang betul tanpa melakukan lebih 2 kesilapan daripada 5 percubaan (Psikomotor) Membangunkan perwatakan dan kejayaan pelajar (Afektif) Motivasi melalui bimbingan rakan (Afektif) Kemahiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam permainan(Kemahiran Insaniah) pembelajaran berterusan (Kemahiran Insaniah) Bersikap dan berfikiran terbuka (Sahsiah) Mempunyai kesedaran (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. iii. iv. 5. Nota-nota Raket Tenis Bola Tenis Visel KEMAHIRAN ASAS PUKULAN 2 Jam Smash dan Volley

Langkah-langkah Penerangan Tunjuk Cara Latih Tubi Cuba Jaya Permainan Kecil

6.

Catatan/Ulasan

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 11 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Mengetahui teknik perlakuan runcung dengan betul (Kognitif ) Melakukan asas pukulan runcung dengan teknik yang betul dan berkesan (Psikomotor) membangunkan perwatakan dan kejayaan pelajar (Afektif) Mengenalpasti pukulan runcung yang betul dalam permainan (Afektif) Menyelesaikan masalah berkaitan jenis lob kilas dengan berkesan sewaktu permainan (Kemahiran Insaniah) pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat(Kemahiran Insaniah) Bersikap dan berfikiran terbuka (Sahsiah) Mempunyai kesedaran (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. iii. iv. 5. Nota-nota Raket Tenis Bola Tenis Visel KEMAHIRAN ASAS PUKULAN 2 Jam Runcung ( Drop Shot )

Langkah-langkah Tunjuk cara Latih tubi Permainan Kecil Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 12 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Pelajar dapat mempelajari teknik mengatur strategi asas dalam permainan Tenis (Kognitif ) melakukan kemahiran servis dengan teknik dan perlakuan yang betul tanpa melakukan lebih 2 kesilapan daripada 5 percubaan (Psikomotor) Mengatur strategi dalam permainan (Afektif) Kemahiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam strategi permainan (Kemahiran Insaniah) Mempunyai kesedaran dalam mengenalpasti kelemahan(Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. 5. Nota-nota Buku rujukan Bola Tampar KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN 2 Jam Strategi Asas Permainan Tenis

Langkah-langkah Tunjuk cara Latih tubi Permainan Kecil Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 13 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Mengetahui undang-undang dalam permainan tenis yang betul (Kognitif ) Mengenal pasti kesalahan utama dalam permainan tenis (Psikomotor) Membangunkan perwatakan dan kejayaan pelajar berdasarkan undang-undang permainan (Afektif) kemahiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (Kemahiran Insaniah) Menerima teguran dengan berfikiran terbuka (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. 5. Nota-nota Undang-undang Permainan Tenis KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN 2 Jam Undang Undang Dalam Permainan Tenis

Langkah-langkah Tunjuk cara Latih tubi Permainan Kecil Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 14 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN KEMAHIRAN 2 Jam Mengenal konsep kecergasan

Pada akhir sesi pelajar dapat; Memahami asas kecergasan fizikal berasaskan kemahiran mengikut teori yang dipelajari (Kognitif ) Menyatakan komponen yang dinyatakan kecergasan fizikal berasaskan kemahiran dengan betul dan tepat (Psikomotor) Menyatakan pendapat masing-masing melalui perbincangan kumpulan berkaitan kecergasan fizikal (Afektif) Menguruskan bahan maklumat dengan bijaksana (Kemahiran Insaniah) Tidak mudah mengalah dan berani mencuba (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. 5. Nota-nota Teori Kecergasan

Langkah-langkah Penerangan Perbincangan Pembentangan Maklum balas Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 15 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Mengetahui jadual dan sistem pertandingan dengan betul (Kognitif) Merancang jadual dan sistem pertandingan. (Psikomotor) Memberikan pendapat dalam kalangan pelajar (Afektif) Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (Kemahiran Insaniah) Adil dalam merancang jadual pertandingan (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. 5. Nota-nota Buku rujukan PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN 2 Jam Jadual dan Sistem Pertandingan

Langkah-langkah Penerangan Perbincangan Pembinaan jadual Pertandingan Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 16 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Mengetahui jadual dan sistem pertandingan yang sebenar (Kognitif) Melaksanakan perancangan dalam jadual dan sistem pertandingan. (Psikomotor) Memberikan kerjasama dalam kalangan pelajar terhadap pertandingan (Afektif) Menguruskan maklumat dengan baik (Kemahiran Insaniah) Adil kepada semua peserta pertandingan (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. 5. Nota-nota Buku rujukan PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN 2 Jam Pertandingan Dalaman

Langkah-langkah Penerangan Perbincangan Melaksana Pertandingan Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 17 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Mengetahui format penyediaan pelaporan sistem pertandingan dengan betul (Kognitif) Membina draf laporan pertandingan. (Psikomotor) Memberikan maklumat berdasarkan tugasan yang diamanahkan dalam kalangan pelajar (Afektif) Menyusun maklumat mengikut keutamaan (Kemahiran Insaniah) Setiap AJK memberikan maklumat masing-masing (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. iii. 5. Nota-nota Buku rujukan Data Pertandingan PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN 2 Jam Penyediaan Laporan Pertandingan 1

Langkah-langkah Penerangan Perbincangan Pembinaan draf laporan Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 18 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Menyediakan pelaporan sistem pertandingan dengan format yang betul (Kognitif) Membina laporan pertandingan lengkap. (Psikomotor) Menyusun maklumat berdasarkan keperluan laporan(Afektif) Memberikan idea berkesan bagi melaksanakan tugasan (Kemahiran Insaniah) Maklumat yang diberikan perlulah tepat berdasarkan keputusan sebenar (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. iii. 5. Nota-nota Buku rujukan Data Pertandingan PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN 2 Jam Penyediaan Laporan Pertandingan 2

Langkah-langkah Penerangan Perbincangan Pembinaan laporan Catatan/Ulasan

6.

REKOD PENGAJARAN HARIAN Minggu 19 : 1. 2. 3. Masa : Tajuk : Objektif Pada akhir sesi pelajar dapat; Mengetahui jadual dan sistem pertandingan dengan betul (Kognitif) Merancang jadual dan sistem pertandingan. (Psikomotor) Memberikan pendapat dalam kalangan pelajar (Afektif) Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (Kemahiran Insaniah) Adil dalam merancang jadual pertandingan (Sahsiah) 4. Bahan / Peralatan / Rujukan i. ii. 5. Nota-nota Buku rujukan PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN 2 Jam Ulangkaji

Langkah-langkah Penerangan Perbincangan Pembinaan jadual Pertandingan Catatan/Ulasan

6.