Anda di halaman 1dari 9

Frasa Sendi Nama

Satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu.

  • Binaan Frasa Sendi Nama

I.

Kata Sendi Nama + Frasa Nama

II.

Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama

III.

Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

IV.

Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan.

  • I. Kata Sendi Nama + Frasa Nama

Kata Sendi Nama dalam frasa sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya di

hadapan suatu frasa nama. Contoh ;

Frasa Sendi Nama

Kata Sendi Nama

Frasa Nama

di

jambatan

ke

sekolah rendah

dari

Johor Bahru

daripada

kapas

kepada

Ibu Zainab

  • I. Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama

Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud juga sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa

nama yang didahului oleh kata arah.

Contoh ;

 

Frasa Sendi Nama

 

Frasa Nama

Kata Sendi Nama

Kata Arah

Frasa Nama

di

belakang

rumah

ke

dalam

bilik gelap

dari

hujung

balai

dengan

belakang

parang

untuk

luar

negara

+ + terbentuk apabila yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu diikuti pilihan. sebagai unsur

+

+ + terbentuk apabila yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu diikuti pilihan. sebagai unsur
+ + terbentuk apabila yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu diikuti pilihan. sebagai unsur

+

+ + terbentuk apabila yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu diikuti pilihan. sebagai unsur
+ + terbentuk apabila yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu diikuti pilihan. sebagai unsur
+ + terbentuk apabila yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu diikuti pilihan. sebagai unsur

terbentuk apabila

+ + terbentuk apabila yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu diikuti pilihan. sebagai unsur
  • yang menjadi pelengkap kepada sendi

nama itu diikuti pilihan.

+ + terbentuk apabila yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu diikuti pilihan. sebagai unsur

sebagai unsur

 

Frasa Sendi Nama

 

Frasa Nama

Kata Sendi Nama

Kata Arah

Frasa Keterangan

ke

negeri Jepun

pada tahun lalu

dari

Johor

dengan bapanya

di

pangkuan ibunya

setiap waktu

dengan

rombongannya

pada sepanjang hari

dalam

Perlawanan

di sekolah kami

+ boleh juga terbentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh , dan .
+ boleh juga terbentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh , dan .

+

+ boleh juga terbentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh , dan .

boleh juga terbentuk

+ boleh juga terbentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh , dan .

daripada kata sendi nama diikuti oleh

+ boleh juga terbentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh , dan .
+ boleh juga terbentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh , dan .

,

+ boleh juga terbentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh , dan .
+ boleh juga terbentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh , dan .

dan

+ boleh juga terbentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh , dan .
+ boleh juga terbentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh , dan .

.

 

Frasa Sendi Nama

 
     

Frasa Nama

Kata Sendi

Nama

Kata Arah

Frasa Nama

Keterangan

ke

selatan

negeri Jepun

pada musim lalu

dari

belakang

rumah

dengan cara

tiba-tiba

di

atas

pangkuan ibunya

bapanya

Saban hari