Anda di halaman 1dari 1

Isi kandungan.

Bil Perkara Muka surat

Pendahuluan

1-3

Isi atau masalah (Murid bermasalah pembelajaran teruk tanpa pertuturan)

4-6

Punca-punca atau faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut.

6-7

Cadangan cara untuk mengatasi masalah dalam strategi pendekatan, kaedah dan teknik.

8-12

Contoh RPH Bahasa Melayu (Pemulihan)

13-17

Rumusan

17-18

Rujukan

19-20

Refleksi

Lampiran