Anda di halaman 1dari 2

BUMI DAN ANGKASA LEPAS SCE 3110

Pratikel 2

Tajuk Teori

: :

Mengenal pasti batu-batuan

Kerak bumi terdiri daripada beraneka jenis batuan. Setiap batuan ini berbeza daripada yang lain dari segi corak, bentuk rupa, warna, ketelusan air dan cara terjadinya. Bagi ahli geologi yang mengkaji kandungan dan perkembangan bumi secara fizikal, pengetahuan tentang batuan ini sangatlah penting. Begitu juga bagi ahli-ahli

geografi. Mereka perlu mempunyai pengetahuan asas tentang batuan yang biasa terdapat dan juga hubunganya dengan rupa bumi. Batuan juga menjadi asas bagi tanah tanih dan sedikit sebanyak menentukan jenis tumbuhan dan penggunaan tanah-

tanih di sesuatu kawasan. Oleh itu kita perlu mengetahui dan mengenal batuan yang terdapat disekeliling kita. Batuan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu batuan igneus, batuan dan batuan metamorf.Pengkelasan ini dibuat batuan dan struktur batuan tersebut. Tujuan : Mengenalpasti dan mengelaskan tiga jenis batuan mengikut endapan

berdasarkan kandungan mineral, tekstur

spesifikasi. a. b. c. Batuan igneous Batuan Sedimentary Batuan Metamorfik

Bahan

: 10 jenis batu

BUMI DAN ANGKASA LEPAS SCE 3110

Radas

Berus, kanta pembesar, piring petri, bikar, selinder penyukat, penimbang elektronik.

Prosedur

: 1. Sampel batu dikutip dari kawasan perumahan. Sambel batu

dilabel, tarikh dan tempat dijumpai. 2. Kemudian, semua batuan diberus dangan berhaati-hati

untuk membuang segala kotoran. 3. Semua batu-batu diperhatikan dengan menggunakan kanta

pembesar. Batu batu ini disusun berdasarkan persamaan yang dikenalpasti. 4. Seterusnya setiap jenis batuandikenalpasti berdsarkan jenis

mineral yangterdapat dalam batuan tersebut. Jenis batuan dikenalpasti berdasarkaan jenisnya dan diberi nama kemudian dilabelkan.