Anda di halaman 1dari 4

Nama:

_____________________

Tingkatan:

_____________________

B1 DJ5
Mengetahui isu-isu dan etika dalam sukan dan permainan
B1 DJ5 E1
Menyatakan jenis insentif dalam sukan
Soalan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

SKIM HADIAH KEMENANGAN SUKAN, SKIM HADIAH KEMENANGAN ATLET REMAJA,


RAWATAN PERUBATAN PERCUMA, BIASISWA.

--------------------------------

----------------------------

INSENTIF
DALAM SUKAN
-----------------

-----------------------------------------

---------------------------

NAMA:

_____________________________

TINGKATAN:

_____________________________

B1 DJ5
Mengetahui isu-isu dan etika dalam sukan dan permainan

B1 DJ5 E1
Menyatakan jenis insentif dalam sukan.
Soalan

RUMAH

DUIT

BIASISWA

RAWATAN PERUBATAN
HIBURAN

TELEFON

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


Nyatakan jenis insentif dalam sukan.
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________

NAMA:

_____________________________

TINGKATAN:

_____________________________

B1 DJ5
Mengetahui isu-isu dan etika dalam sukan dan permainan

B1 DJ5 E1
Menyatakan jenis insentif dalam sukan.
Soalan:
Nyatakan insentif dalam sukan.

1.________________________

2.________________________

3.________________________

4.________________________