Anda di halaman 1dari 1

PELAN TINDAKAN PENGEMASKINIAN DATA e-OPERASI

BIL

TINDAKAN

TARIKH

CATATAN TANGGUNGJAWA B PPD

TAKLIMAT KEPADA SEKOLAH

1 2 MAC 2011

PENGEMASKINIAN DATA PERINGKAT SEKOLAH OLEH GURU DATA/ PK1 PENGESAHAN DATA OLEH PENGETUA SEKOLAH VERIFIKASI DATA OLEH PPD VERIFIKASI DATA OLEH JPN

1 10 MAC 2011

TANGGUNGJAWA B PK 1 TANGGUNGJAWA B PENGETUA TANGGUNJAWAB PEGAWAI DATA PPD e-OPERASI TANGGUNJAWAB PEGAWAI DATA JPN e-OPERASI

3 4 5

11 15 MAC 2011 16 20 MAC 2011 20 25 MAC 2011

http://apps.moe.gov.my/eoperasi /