Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN MENTOR MENTEE Tajuk : Sehari sepatah perkataan

Objektif

Pada akhir aktiviti, mentee dapat : 1. Mengenali perkataan baru bersama dengan maksudnya. 2. Dapat meningkatkan kosa kata.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

15 minit Tahun 3 Tiada 1. Mentor memberi beberapa perkataan dalam 3 bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Tamil dan Bahasa Inggeris. 2. Mentor menerangkan maksud kepada mentee. 3. Mentee akan membuat ayat dengan menggunakan perkataan tersebut. 4. Mentor akan menyemak ayat mentee dan membetulkan kesalahan mentee .

Falsafah

1. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. 2. Setiap orang boleh meningkatkan kebolehan diri dengan membuat latihan.

LAPORAN MENTOR MENTEE Tajuk : Program Mengimbas Kembali

Objektif

Pada akhir aktiviti, mentee dapat : 1. Dapat mengimbas kembali setiap matapelajaran. 2. Dapat meningkatkan mendengar. kemahiran membaca, menulis dan

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

5 minit Tahun 3 Tiada 1. Mentor meminta mentee untuk mengimbas kembali apa yang dibacanya setiap hari. 2. Mentee akan membincangkan setiap matapelajaran yang dibaca dengan mentee yang lain. 3. Mentor akan membantu untuk membetulkan kesalahan mentee.

Falsafah

1. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. 2. Setiap orang boleh meningkatkan kebolehan diri dengan membuat imbasan setiap hari.

LAPORAN MENTOR MENTEE Tajuk : Program Nilam

Objektif

Pada akhir aktiviti, mentee dapat : 3. Dapat meningkatkan kemahiran membaca. 4. Dapat meningkatkan kosa kata.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

15 minit Tahun 3 Tiada 4. Mentor memberi 3 buah buku cerita setiap minggu mengikut tahap murid. 5. Mentor bantu mentee untuk membaca. 6. Mentee akan menceritakan cerita yang dibacanya kepada mentor. 7. Mentor akan membetulkan kesalahan mentee.

Falsafah

3. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. 4. Setiap orang boleh meningkatkan kebolehan diri dengan membuat bacaan.

LAPORAN MENTOR MENTEE Tajuk : Program Menghargai Masa

Objektif

Pada akhir aktiviti, mentee dapat : 1. Dapat meningkatkan kebolehan diri. 2. Mengetahui cara menggunakan masa dengan baik.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

30 minit Tahun 3 Tiada 1. Mentee akan membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru lain selepas tamat sekolah. 2. Mentor bantu mentee untuk membuat kerja rumah. 3. Mentor akan memastikan semua mentee membuat kerja rumah setiap hari.

Falsafah

1. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. 2. Kita mesti bijak mengurus masa.

LAPORAN MENTOR MENTEE Tajuk : Program Bersama dengan Mentor

Objektif

Pada akhir aktiviti, mentee dapat : 5. Dapat meningkatkan kemahiran membaca. 6. Dapat meningkatkan kosa kata.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

15 minit Tahun 3 Tiada 8. Mentor memberi 3 buah buku cerita setiap minggu mengikut tahap murid. 9. Mentor bantu mentee untuk membaca. 10. Mentee akan menceritakan cerita yang dibacanya kepada mentor. 11. Mentor akan membetulkan kesalahan mentee.

Falsafah

5. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. 6. Setiap orang boleh meningkatkan kebolehan diri dengan membuat bacaan.