Anda di halaman 1dari 2

2.

2 Jadual Teori Perkembangan Guru Peringkat Aspek Tempoh Permulaan


(Novis / Novis Lanjutan)

Cekap 3 5 Tahun - Guru yang sudah menguasai cara penyelesaian masalah

Berkesan

Mahir

Pakar

1 3 Tahun - Guru yang baru masuk ke alam persekolahan

Konsep

Ilmu Pengetahuan

- Pengetahuan isi kandungan adalah secara diskret / berasingan

Tindakan Pedagogi / kemahiran

- Terhad - Menjurus kepada kaedah penyampaian pengetahuan dan prestasi pengajaran - memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran

- Memiliki pelbagai strategi pengajaran dan mempu menyesuaikannya mengikut keperluan pelajar yang berbeza - Membuat keutamaan dan membuat perancangan - Mempunyai kecekapan dari segi: Profesionalisme Melaksanakan visi dan misi Keterampilan

5 10 Tahun 10 15 Tahun 15 Tahun ke atas - Guru yang - Guru yang mahir - Guru yg berpengalaman dalam bidangnya mempunyai luas dan mampu dan disanjungi kemahiran, menyelia dan oleh bekas pelajar pengetahuan & membimbing guru kepakaran tinggi lain dalam mata pelajaran P&P. - Kefahaman - Mengesan - Pengetahuan isi terhadap apa maklumat yang kandungan yang yang diperlukan wujud dalam mendalam dan dan dijangkakan semua konteks dapat mengaitkan oleh murid dan situasi dengan konteks yang berbeza secara bersepadu - Perancangan - Menguasai - Pengajaran lancar pengajaran teliti kemahiran ICT dan segala tugas - Kemahiran dan dapat reflektif mengaplikasikan dilaksanakan - kemahiran dalam P&P. dengan mudah komunikasi yang - Berkemampuan - Lebih luas, tinggi membentuk interatif dan suasana pelbagai pembelajaran - Mengajar degan yang kondusif dan mengambil kira positif. cara pelajar
4

- Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru

peribadi Mengaplikasikan ICT Kecerdasan mental dan intelektual Kestabilan emosi Kebijaksanaan dan kepimpinan

- Menjadi teladan sebagai seorang profesional dalam membentuk program yang membangunkan murid - Mahir membuat jangkaan - Mempunyai kemahiran: Penyampaian Penilaian Merangsang Pengurusan bilik darjah Pengawalan disiplin Sabar yang tinggi Mesra Bertimbang rasa Kesediaan menerima kritikal - Kreatif dan inovatif - prihatin - memiliki kompetensi dan kemajuan diri

Sikap / Ciri-ciri peribadi

- Pasif - tidak aktif - kurang berimaginatif

- bermatlamat - fikiran positif - yakin dan sabar.

belajar, cara belajar membina konsep dalam perwakilan struktur kognitifnya Dianggap sebagai pihak yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. Sahsiah terpuji Berketrampilan Berpegang teguh kepada etika perguruan Peka dan prihatin