P. 1
1 - Taklimat Pelaksanaan Linus p.khas

1 - Taklimat Pelaksanaan Linus p.khas

3.0

|Views: 63|Likes:
Dipublikasikan oleh norassikin
linus pendidikan khas
linus pendidikan khas

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: norassikin on Sep 07, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

.Pendahuluan 20 Ogos 2010 Ahli Jawatankuasa Kerja LINUSNKRA Bil 13/2010 bermesyuarat yang dipengerusikan oleh En Mohd Zanal b Dirin Timbalan Pengarah (Sains & Teknologi). Bahagian Pembangunan Kurikulum dan bersetuju : Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) dipertanggungjawabkan untuk merangka satu program untuk murid berkeperluan khas sekolah rendah yang dikenali sebagai Program LINUS Pendidikan Khas.

 Membantu murid berkeperluan khas mencapai tahap yang positif dalam perkembangan kognitif. tingkah laku.terancang dan berkesan. sosio emosi. bahasa dan komunikasi.Rasional LINUS Pendidikan Khas  Membantu murid berkeperluan khas menguasai kemahiran literasi dan numerasi bagi kehidupan yang bermakna. .  Membantu murid berkeperluan khas mendapat khidmat sokongan  Menjalani intervensi domain mengikut tahap keperluan secara individu. motor halus dan motor kasar .

LITERASI NUMERASI 6 DOMAIN PENDIDIKAN KHAS .

sosio-emosi.Matlamat Objektif  Mengenal pasti tahap literasi • Membolehkan murid dan numerasi murid berkeperluan khas berkeperluan khas. iaitu kognitif. menguasai kemahiran literasi dan numerasi serta mencapai  Meningkatkan penguasaan tahap optimum dalam 6 kemahiran literasi dan numerasi domain perkembangan diri murid berkeperluan khas. . bahasa dan komunikasi. motor halus dan  Memberi intervensi yang relevan dan sesuai mengikut motor kasar. keperluan murid  Meningkatkan potensi murid mengikut 6 domain perkembangan. tingkah laku.

3. Instrumen LINUS Arus Perdana yang diubah suai. 2. Kognitif Bahasa dan Komunikasi Sosioemosi Tingkah laku Motor halus Motor kasar .  Semua murid tahun pertama Program Pendidikan Khas Intergrasi (PPKI). 2. 5.Sasaran Murid Murid Berkeperluan Khas:  Semua murid Tahun 1 atau murid tahun pertama di Sekolah Pendidikan Khas (SPK). akan menjalani saringan domain pendidikan khas. Instrumen Saringan 1. 4. SARINGAN LINUS : Menggunakan. SARINGAN DOMAIN PENDIDIKAN KHAS: Menggunakan.  Bagi murid yang tidak melepasi saringan pertama. Instrumen yang mengandungi 6 domain perkembangan iaitu: 1. 6.

1. 3. Masalah Penglihatan. 4. 2. Masalah Pembelajaran. 3. 5. 6.Contoh Instrumen Saringan SARINGAN LINUS PENDIDIKAN KHAS : ialah Instrumen LINUS Arus Perdana yang diubahsuai iaitu. Kognitif Bahasa dan Komunikasi Sosioemosi Tingkah laku Motor halus Motor kasar . Masalah Pendengaran SARINGAN DOMAIN PENDIDIKAN KHAS: ialah Instrumen yang mengandungi 6 domain perkembangan iaitu: 1. 2.

• Tahap melepasi saringan pertama – MESTI melepasi konstruk 1 dan konstruk 2 di peringkat instrumen LINUS arus perdana.Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas • Instrumen saringan ini ditadbir secara tidak formal (BUKAN merupakan peperiksaan). • Instrumen ditadbir mengikut tarikh yang telah ditetapkan. • Tahap melepasi saringan kedua – MESTI melepasi kesemua instrumen enam Domain Pendidikan Khas. Guru MESTI merujuk kepada Manual Instrumen Saringan pertama dan Manual Saringan Domain Pendidikan Khas sebelum melaksanakan saringan. .

Guru mengenal pasti murid berdasarkan keputusan saringan Domain Pendidikan Khas.PROSES SARINGAN LINUS PENDIDIKAN KHAS Mula 1. 4. 7. 3. Murid yang melepasi akan ke proses 3. 8. Murid berkeperluan Khas (BL. 6. BD dan BP) menjalani saringan pertama menggunakan Instrumen LINUS arus perdana . Murid yang melepasi saringan meneruskan pembelajaran seperti biasa di Kelas Pendidikan Khas. Tamat . Guru mengenal pasti tahap melepasi murid berdasarkan keputusan saringan. MELEPASI 5. Guru mengenal pasti murid berdasarkan keputusan saringan Domain Pendidikan Khas. Murid yang tidak melepasi Saringan perlu menjalani Saringan Domain Pendidikan Khas. manakala murid yang tidak melepasi akan ke proses 6 semula. Murid yang tidak melepasi Saringan Domain Pendidikan Khas perlu menjalani intervensi ( dalam tempoh setahun). Murid perlu menjalani saringan Domain Pendidikan Khas semula untuk menilai prestasi mereka. Murid yang melepasi saringan Domain Pendidikan Khas meneruskan pembelajaran seperti biasa di Kelas Pendidikan Khas. 2.

LUMPUR BP Khas .LINUS Pendidikan Khas 2013 ( Kohot 2) TARIKH 6 Mei – 20 Mei 2013 TEMPAT Sekolah TINDAKAN Guru Pendidikan Khas Guru Pendidikan Khas Guru Pendidikan Khas BP Khas /JPN/PPD JPN CATATAN Menggunakan Instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas Menggunakan Instrumen Saringan Domain Pendidikan Khas Menggunakan Instrumen Saringan Domain Pendidikan Khas Jadual dan Surat Pemantauan dari BP Khas JPN perlu menghantar data kepada BP Khas melalui email : linuspkhas@gmail.com Semua pegawai meja LINUS Pendidikan Khas di JPN/BP Khas 2 Saringan Domain 20 Mei – 21 Jun Pendidikan Khas 2013 2013 ( Kohot 2) Saringan Domain Pendidikan Khas Kohot 1 / Bil 2 Pemantauan LINUS Pendidikan Khas Penghantaran data dari sekolah ke JPN 20 Mei – 21 Jun 2013 Sekolah 3 Sekolah 4 5 6 Mei – 21 Jun 2013 Sekolah 21 Jun – 15 Julai 2013 JPN 6 Mesyuarat 20 – 23 Ogos 2013 Penyelarasan dan Pelaporan Data LINUS Pendidikan Khas K.BIL AKTIVITI 1 Saringan 1 .

Ketua Unit Pendidikan Khas dan Penyelia Pendidikan Khas PPD. . PPD dan sekolah. Sektor Pendidikan Swasta /Pendidikan Khas JPN. • Memberi taklimat konsep LINUS PK kepada Ketua Sektor.• Menyediakan Instrumen Saringan LINUS dan Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas.  Mengagihkan peruntukan pelaksanaan instrumen saringan kepada JPN.  Menerima / mengumpul data saringan yang telah lengkap dari JPN untuk dikumpulkan di peringkat BP Khas KPM.  Menganalisis data dan menyediakan laporan pelaksanaan saringan.  Menyelia dan memantau pelaksanaan instrumen di peringkat JPN.

 Mengurus peruntukan pelaksanaan LINUS pendidikan Khas.  Menyelia dan memantau pelaksanaan instrumen saringan di peringkat PPD dan Sekolah.  Sektor Pendidikan Swasta / Pendidikan Khas menjadi urus setia pelaksanaan instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas. Menyelaras taklimat pentadbiran Instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas di peringkat negeri. KPM.  Mengurus pengumpulan data peringkat negeri untuk dihantar kepada BP Khas. .  Menamakan seorang pegawai sebagai penyelaras LINUS Pendidikan Khas di JPN masing-masing.com)  Menyelaras program khidmat bantu / intervensi yang bersesuaian peringkat Sekolah Pendidikan Khas (SPK) dan di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI). (emel: linuspkhas@gmail.

 Menyediakan data setiap murid mengikut format yang disediakan dan menghantar data ke JPN.  Menjalankan program sokongan/kursus intervensi yang bersesuaian mengikut keperluan guru/ murid. Menerima taklimat pelaksanaan Instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas daripada JPN/PPD. .  Menerima dan mentadbir instrumen kepada murid berkeperluan khas .

DATA MURID BERKEPERLUAN KHAS 2012 .MENGGUNAKAN INSTRUMEN LINUS ARUS PERDANA LITERASI BIL NEGERI LELAKI TIDAK MELEPASI 52 46 129 291 265 215 209 137 181 11 410 32 238 106 NUMERASI TIDAK MELEPASI 39 39 110 237 203 179 175 124 142 11 350 40 207 100 PEREMPUAN LITERASI TIDAK MELEPASI 69 27 61 143 115 123 84 90 72 6 218 18 114 43 NUMERASI TIDAK MELEPASI 60 25 52 129 86 115 72 82 58 6 192 19 102 38 MELEPASI MELEPASI MELEPASI MELEPASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JOHOR PERLIS PULAU PINANG PERAK TERANGGANU KELANTAN PAHANG SARAWAK KUALA LUMPUR PUTRAJAYA SELANGOR LABUAN KEDAH SABAH 75 56 165 369 424 301 325 181 250 16 575 101 304 149 23 10 36 78 159 86 116 44 69 5 165 69 66 43 36 17 55 132 221 122 150 57 109 6 225 61 97 49 93 30 80 187 159 161 121 112 95 13 316 42 134 57 24 3 19 44 44 38 54 22 23 7 88 24 20 14 33 5 28 58 73 46 66 30 37 7 124 23 32 19 15 16 MELAKA NEGERI SEMBILAN JUMLAH 197 387 3875(68%) 54 168 1191 (31%) 143 219 95 192 102 195 2253(58%) 73 177 1850(32%) 17 69 510(27%) 56 108 1347(73%) 25 83 681(37%) 48 94 1178(63%) 2684(69%) 1624(42%) JUMLAH PENYERTAAN KESELURUHAN 5725 .

2) 1 2 JOHOR MELAKA 168 270 10 66 6% 25% 158 204 94% 75% 158 204 98 86 62% 42% 60 118 38% 58% 60 118 3 NEGERI SEMBILAN 564 225 40% 339 60% 339 105 31% 234 69% 234 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KUALA LUMPUR PERLIS KEDAH PULAU PINANG PERAK SELANGOR PUTRAJAYA SABAH SARAWAK PAHANG KELANTAN TERENGGANU LABUAN 345 86 438 245 556 891 29 206 293 446 462 583 143 93 15 70 48 32 81 4 38 64 192 129 193 0 27% 17% 16% 20% 6% 9% 14% 18% 22% 43% 28% 33% 0% 252 71 368 197 524 810 25 168 229 254 333 390 143 73% 83% 84% 80% 94% 91% 86% 82% 78% 57% 72% 67% 100% 252 71 368 197 524 810 25 168 229 254 333 390 143 83 49 204 96 239 334 20 68 58 70 245 245 93 33% 69% 55% 49% 46% 41% 80% 40% 25% 28% 74% 63% 65% 169 22 164 101 285 476 5 100 171 184 88 145 50 67% 31% 45% 51% 54% 59% 20% 60% 75% 72% 26% 37% 25% 169 22 164 101 285 476 5 100 171 184 88 145 50 JUMLAH KESELURUHAN 5725 1260 22% 4465 78% 4465 2093 47% 2372 53% 2372 . BIL1/ 2012 SARINGAN 1 2012 (KOHORT 1) BIL NEGERI BIL. BIL. 1) MELEPASI % TAK MELEPASI % SARINGAN DOMAIN 2013 (KOHOT 1. CALON MELEPASI % TAK MELEPASI % BIL. CALON SARINGAN DOMAIN 2012 (KOHOT 1 BIL.DATA PENCAPAIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS KOHORT 1.

Guru Pendidikan Khas Sekolah Rendah 2013.182.685.700.00 .40 Tiada Kos RM 6. ( 900 orang guru pendidikan khas ) Kursus Intervensi LINUS Domain Pendidikan Khas Kepada Guru.00 RM13.28 September 2013 Akan dilaksanakan pada bulan Ogos 2013 Akan dilaksanakan pada Akhir 15 .000.00 Pelaksanaan Pemantauan Saringan LINUS Pendidikan Khas 2013 peringkat sekolah.00 RM21.00 Tiada Kos RM 1.500.357.16 Jun 2013 Kursus Asas Pelaksanaan Intervensi LINUS Pendidikan Khas Guru.987.00 PERBELANJAAN 2 RM13.00 RM 31.00 OS 21000 RM12.00 3 4 5 Bengkel Pengubahsuaian Instrumen Domain Pendidikan Khas Bagi Murid Pakej dalam proses kelulusan : Berkeperluan Khas Masalah penglihatan Bil 1/ 2013 13 .654.103.00 RM 63.503.860.00 RM 71. STATUS SEMASA Berjaya dilaksanakan pada 2.00 RM13.21 Oktober 2013 PERBELANJAAN SEMASA Jumlah Baki Keseluruhan RM 242.60 0S29000 RM 92.680.00 0S29000 RM13.21 Jun 2013 OS 21000 RM 103. Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas 2013 peringkat sekolah.Status Terkini Pelaksanaan 2013 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) STATUS KEWANGAN LINUS PENDIDIKAN KHAS 2013 PERUNTUKKAN BIL 1 AKTIVITI UTAMA Bengkel Intervensi LINUS Domain Pendidikan Khas Kepada JPN dan Jurulatih Utama LINUS Pendidikan Khas BIL 1/ 2013 Di Hotel Selesa Beach Resort Port Dickson Negeri Sembilan. RM 29.161.000.18 Ogos 2013 Akan dilaksanakan pada Akhir Ogos 2013 Akan dilaksanakan pada 6 Mei .500.00 RM 432.368.00 6 7 8 9 RM26.680.00 RM 8000.00 RM23. Bengkel Intervensi LINUS Domain Pendidikan Khas Kepada JPN dan Jurulatih Utama LINUS Pendidikan Khas BIL 2/ 2013 Di Puteri Resort Ayer Keroh Melaka.400.5 April 2013 Berjaya dilaksanakan pada 16.043.00 RM15.19 April 2013 Telah dilaksanakan pada 6 Mei .Guru Masalah Penglihatan dan Pendengaran 2013 ( 60 orang guru pendidikan khas) Bengkel Intervensi Jurulatih Utama LINUS Pendidikan Khas 2013 Bengkel Pelaporan dan Analisa Data LINUS Pendidikan Khas 2013 Kerjasama dengan BPG mulai 18 Mei .00 RM25.346.

com Sektor Instruksional Cawangan Program Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Khas. KPM. .Terima Kasih maklumat untuk di hubungi : Khairi Bahari 013-7495720 / atieducare@yahoo.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->