Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 MINGGU KELAS : KE-25 (8 12.7.

.2013) : 1 RAYA / 32 : : : : Sains Fizikal / 5. Mata untuk melihat. 5.4. 0.1 , 0.2 dan 0.3. Pada akhir PnP murid dapat : HARI/TRK : JUMAAT / 12.07.2013 MASA : 10.05 11.05 ( 1Jam )

KEHADIRAN : TEMA / TOPIK

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Mengelaskan objek mengikut ciri pilihan, Menggabungkan objek sama ciri dan Menggabungkan objek berlainan ciri.

AKTIVITI PEMBELAJARAN : 1. Mengenal pasti ciri ciri objek yang disediakan oleh guru. 2. Murid cuba mengasingkan objek yang berlainan ciri dengan bantuan guru. 3. Murid mengumpul objek mengikut ciri berdasarkan arahan dari guru. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : 1. 2. Bahasa Kreativiti : Menggunakan laras bahasa yang sopan dan bersesuaian. : Memanipulasi segala bentuk untuk melihat perbezaan objek. :

BAHAN BANTU BELAJAR

Pelbagai jenis daun yang berbeza saiz dan warna dan bentuk. Pelbagai jenis batu yang berbeza saiz dan warna dan bentuk. Pelbagai jenis pensil yang berlainan panjang.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : B2 DS5 E1 : murid dapat menggunakan deria penglihatan untuk mengenalpasti warna, bentuk asas dan saiz objek. REFLEKSI :

Seramai 25 orang murid dapat menguasai pbjektif pembelajaran. 3 orang murid lagi