Anda di halaman 1dari 9

1221/1

SKEMA SET 2

BAHAGIAN A

1. C 11. B
2. A 12. C
3. B 13. D
4. C 14. B
5. D 15. C
6. D 16. A
7. D 17. A
8. C 18. C
9. D 19. A
10. B 20. D

Soalan 21 hingga 31.


Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

21. Semasa wukuf jemaah haji dikehendaki berada di Padang Arafah pada 9
Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.

22. Mahar ialah suatu pemberian wajib daripada suami kepada isteri samada
dalam bentuk wang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah.

23. Dua urat yang wajib di potong semasa sembelihan ialah urat meri’ dan urat
halkum.

24. Kufur ertinya tidak percaya kepada Allah S.W.T. serta mengingkari ajaran yang
disampaikan oleh nabi Muhammad s.a.w.

25. Bercakap perkara yang tidak memberi faedah termasuk dalam kategori dosa
kecil.

26. Perbuatan suami menyamakan isterinya atau mana-mana anggotanya dengan


ibunya atau dengan perempuan yang mahram baginya dinamakan zihar.

1
1221/1
SKEMA SET 2

Soalan 27 – 32 adadalah berdasarkan peta minda di bawah.

Lengkapkan perkara yang berkaitan dengan akikah dalam petak berikut.

Akikah

27. 28. 29.


Hukum Jenis Agihan
Binatang Daging

27. Sunat Muakkad

28. Al-An’am

29. Daging yang dimasak manis / daging yang masak

Soalan 30 - 32 adalah berdasarkan peta di bawah.

2
1221/1
SKEMA SET 2

Namakan tempat mikat haji tersebut.

30. Zatul Irqin

31. Qarnul Manazil

32. Yalamlam

Soalan 33 – 35

Lengkapkan carta di bawah mengenai syarat berpoligami.

Syarat
Berpoligami

33 35
34

33. Tidak melebihi empat isteri

34. Boleh berlaku adil

35. Mampu dari segi jasmani dan kewangan

Soalan 36 – 38 adalah berdasarkan pernyataan berikut:

Padankan contoh yang sesuai dengan keterangan berikut.


Tulis nombor sahaja dalam ruangan yang disediakan.

Perkara membatalkan dan merosakkan iman


No. Perkara Jawapan Contoh
Soalan

36 Syirik Jali 38 Mengisytiharkan dirinya keluar dari Islam

37 Syirik Khafi 37 Menunjuk-nunjuk kehebatan diri

38 Murtad 36 Menyembah bulan atau matahari

3
1221/1
SKEMA SET 2

Soalan 39 – 40 adalah berdasarkan carta di bawah.

Isi tempat kosong dengan istilah-istilah yang sesuai.

Rajah di bawah berkaitan dengan jenis kufur.


Namakan istilah bagi kenyataan yang diberikan.

Dosa-Dosa Besar

39 40

Hubungan jenis lelaki Hubungan jenis


dengan lelaki perempuan dengan
perempuan

39. Liwat / Homoseksual

40. Musahaqah / Lesbian

4
1221/1
SKEMA SET 2

Bahagian B
[60 markah]

1 (a) i. Dua sebab manusia disuruh bertaubat adalah;


1. Menyucikan diri dari dosa.
2. Menjamin amalan diterima oleh Allah
3. Jiwa menjadi tenang.
(2x2 m)

ii. Syarat-syarat taubat yang diterima Allah S.W.T


1. Memohon ampun dengan ikhlas.
2. Menyesali dosa yang dilakukan.
3. Segera berhenti melakukan dosa.
4. Berazam tidak mengulangi dosa tersebut.
(4x1 m)

iii. Orang yang bertaubat berasa tenang dan damai kerana


1. Mendapat petunjuk kejalan yang benar.
2. Selamat dari perasaan rasa bersalah.
(2x2 m)

(b) i. Cara untuk memperolehi kemanisan iman adalah


1. Melakukan ibadah dengan hati yang ikhlas.
2. Sentiasa beristiqamah dalam melaksanakan ibadah.
3. Sentiasa redha dengan ujian Allah
(2x2 m)

ii. Dua perkara yang perlu ada pada seseorang untuk mendapat
kemanisan iman ialah
1. Mengasihi sesama manusia kerana Allah
2. Cinta kepada Allah dan rasul melebihi segala-galanya.
3. Benci kepada kekufuran seperti benci Allah mencampakkan ke
dalam api neraka
(2x2 m)

5
1221/1
SKEMA SET 2

2 (a) i. Maksud hadhanah ialah hak penjagaan anak yang masih kecil yang
belum mumayyiz dan tidak mampu menguruskan diri sendiri (2 m)

ii. Ibu. (1 m)

iii. Keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan seseorang hilang hak


hadhanah.
1. Berkahwin dengan lelaki lain (yang tiada pertalian nasab dengan
anak).
2. Berkelakuan buruk secara terang-terangan.
3. Berpindah untuk mengelakkan bapa kanak-kanak menziarahinya.
4. Cuai atau menganiayai kanak-kanak.
5. Murtad
(2x2 m)

(b) i. Hukum aqiqah ialah sunat muakkad ke atas ibu bapa atau waris
sempena kelahiran bayi sebagai tanda kesyukuran kepada Allah.

Kadar binatang yang hendak disembelih bagi


-Bayi lelaki ialah 2 ekor kambing atau dua bahagian dari lembu, kerbau
dan unta yang dikongsi
- Bayi perempuan ialah seekor kambing atau satu bahagian lembu,
kerbau dan unta yang dikongsi.
(3x1 m)

ii. Cara-cara penyelenggaraan daging akikah ialah


1. Sunat disedekahkan dalam keadaan masak.
2. Dimasak dengan masakan yang manis.
3. Orang yang berakikah sunat memakan sedikit daging dan
selebihnya di sedekahkan.
(3x1 m)
iii. Akikah boleh meningkatkan silatur rahmi
i. Menggalakkan amalan gotong-royong menyelenggarakan
akikah bermula dari penyembelihan hingga jamuan
ii. Menjemput orang miskin, sahabat handai dan jiran ke jamuan
akikah.
iii. Turut berkongsi kegembiraan di atas kelahiran bayi.
(2x2 m)

(c) i. Hukum pemberian mahar adalah wajib.


(1 m)
ii. Bukti mahar dapat mengukuhkan ikatan perkahwinan.
1. Melahirkan sifat ikhlas dalam diri suami dan isteri untuk berkongsi
hidup.
2. Membuktikan kesanggupan suami untuk memimpin sesebuah
keluarga.
3. Menggembirakan hati isteri yang berkorban meninggalkan
keluarga. (2x1 m)

6
1221/1
SKEMA SET 2

3 (a) i. Maksud berhias diri ialah menghias diri dengan berpakaian sopan,
memiliki akhlak yang mulia dan bergaul dengan baik.
(2x2 m)

ii. Dua adab berhias diri


1. Menggalakkan amalan mandi.
2. Bersugi atau menggosok gigi
3. Memakai bau-bauan.
(2x2 m)

iii. Amalan berhias diri yang dilarang syariat.


ialah
1. Memakai emas, sutera tulin bagi lelaki
2. Berpakaian yang berlawan jantina.
3. Menyambung rambut
(2x2 m)

(b) i. Cara perlantikan khulafa’ al-Rasyidin


1. Melalui Majlis Syura
2. Melalui wasiat yang kemudiannya dipersetujui oleh Majlis Syura.
(2x2 m)

ii. Tiga daripada dasar pentadbiran khulafa ar-Rasyidin bagi melicinkan


pentadbiran negara.
1. Undang-undang dan perlembagaan negara berdasarkan al-Quran dan
al-Hadis
2. Khalifah berkuasa membuat keputusan berdasarkan pandangan ahli
Majlis Syura dan Ijtihad.
3. Rakyat wajib mentaati pemerintah yang taat kepada syariat Allah dan
rasul.
4. Khalifah merupakan ketua negara.
(3x2 m)

7
1221/1
SKEMA SET 2

4 (a) i. Dua adab bermusafir


1. Hendaklah melantik seorang ketua apabila bermusafir secara
berkumpulan.
2. Sunat mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang
ditinggalkan.
3. Disunatkan solat musafir
(2x1 m)

ii. Dua daripada hukum bermusafir menurut Islam besarta contohnya.


1. Wajib – Musafir ke Mekah untuk menunaikan Haji
2. Sunat – Menziarahi orang sakit
3. Haram – Musafir melakukan maksiat
4. Makruh – Tanpa tujuan
(2x2 m)

ii. Dua kesan positif terhadap seseorang yang beradab ketika bermusafir
1. Mendapat ganjaran pahala dari Allah S.W.T
2. Keselamatan lebih terjamin

(2x2 m)

(b) i. Sejarah pendidikan Imam Ghazali.


1. Belajar di sekolah yang didirikan oleh perdana menteri Nizam al-
Muluk di Tus.
2. Belajar menulis dari bapanya.
3. Melanjutkan pelajaran ke Jarjan dan Sainabur
4. Belajar dengan Abu Al-Ma’ala Dhiauddin al-Juwaini (Imam al-
Haramain)
(2x2 m)

ii. Gelaran yang diberikan kepada beliau ialah Hujjatul Islam ;


kerana kecekapan, kemasyhuran dan kekuatannya membela agama
Islam
(2 m)

iii. Dua daripada sumbangan beliau.


1. Penasihat agung kepada Perdana Menteri Nizam al-Muluk
2. Tenaga pengajar di Universiti Nizamiah di Baghdad
3. Pelopor kepada golongan sufi
4. Menghasilkan karya di antaranya
- Ihya Ulumuddin
- Tuhfat al-Falasifah
(2x2 m)

JAWAPAN TAMAT

8
1221/1
SKEMA SET 2