Anda di halaman 1dari 7

TASAWWUR ISLAM 5226/2

SKEMA LATIH TUBI SET 7

No.
Jawapan Markah
Soalan

Maksud al-Quran ialah Kalam Allah s.w.t. yang diturunkan


1. a 1 isi X 2M
kepada nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril untuk
(i) (2 markah)
diamalkan dan disampaikan kepada umat manusia.

(ii) Sebab wahyu tidak diturunkan lagi:


- Al-Quran lengkap dan sempurna
- Al-Quran kitab suci yang terakhir 3 isi X 2M
- Nabi Muhammad s.a.w. Rasul terakhir (6 markah)
- al-Quran dijamin terpelihara sehingga hari kiamat

(iii) Cara penurunan al-Quran:


- Rasulullah mendengar bunyi seperti deringan loceng
- Malaikat Jibril datang menyerupai manusia
2 isi X 2M
- Allah s.w.t. berkata-kata dengan Rasulullah s.a.w. melalui
(4 markah)
cara yang difahami oleh baginda seperti peristiwa Israk
dan Mikraj

b.
(i) - Maksud Rububiyyah ialah keyakinan (iktikad) dalam hati
secara mutlak bahawa Allah s.w.t. yang mentadbirkan
semua benda dan perkara di dunia. 2 isi X 2M
- Maksud Uluhiyyah ialah mengakui hanya Allah s.w.t. (4 markah)
yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi
secara mutlak.

(ii) Tauhid Rububiyyah Tauhid Uluhiyyah


- Keyakinan dalam hati - Keyakinan dalam hati
secara mutlak Allah bahawa Allah yang Esa
pentadbir alam. yang layak disembah dan
dipatuhi. 2 isi X 2M
- Diimani / dipercayai oleh - Dipercayai / dimani oleh (4 markah)
semua manusia. orang Islam

1
TASAWWUR ISLAM 5226/2
SKEMA LATIH TUBI SET 7

No.
Jawapan Markah
Soalan
2. a. Perkaitan antara Thabat dengan Murunah:
(i) - Hukum solat adalah wajib (Thabat) tetapi pelaksanaannya
mengikut keadaan seseorang (Murunah) seperti solat ketika
sakit.
- Hukum puasa adalah wajib (Thabat) tetapi boleh
2 isi X 2M
ditinggalkan jika sakit (Murunah)
(4 markah)
- Hukum haji adalah wajib (Thabat) tetapi hanya kepada
yang berkemampuan sahaja (Murunah)
- Hukum zakat harta adalah wajib (Thabat) tetapi hanya
untuk orang yang cukup syarat sahaja.

(ii) Toleransi dalam Islam


- Islam memudahkan dan tidak menyusahkan
2 isi X 2M
- Tiada paksaan dalam memeluk Islam
(4 markah)
- Islam tidak membebankan penganutnya

b. Ciri orang yang berpegang teguh dengan Islam


(i) - Reda dengan ketentuan Allah s.w.t.
- Melakukan sesuatu dengan ikhlas
4 isi X 1M
- Berakhlak mulia
(4 markah)
- Mensyukuri nikmat Allah s.w.t.
- Jiwa yang mantap dan teguh

Peranan agama dalam membina tamadun:


- Menuntut umatnya beramal dan berusaha
- Mewajibkan umatnya menuntut ilmu pengetahuan 2 isi X 2M
(ii)
- Menghendaki umat Islam berfikir secara kreatif dan inovatif (4 markah)
- Mengatur peradaban dan akhlak manusia

- Menyembah berhala
- Percaya kepada tangkal 2 isi X 2
(iii)
- Memuja keramat (kubur) (4 markah)
- Pendewaan kepada pemimpin

2
TASAWWUR ISLAM 5226/2
SKEMA LATIH TUBI SET 7

No.
Jawapan Markah
Soalan

3. a. Kesan ibadat tanpa syariat:


(i) - Merosakkan ibadat / Membatalkan ibadat
- Ibadat menjadi sia-sia / tiada pahala
3 isi X 2M
- Tidak mendapat keredaan Allah s.w.t.
(6 markah)
- Dimurkai Allah s.w.t. / berdosa
- Jiwa tidak tenteram / tiada ketenangan

(ii) Contoh ibadat tanpa syariat:


- Solat yang tidak sempurna / meninggalkan salah satu rukun
solat.
2 isi X 2M
- Berdoa yang dilakukan di kubur yang dianggap keramat
(4 markah)
- Berpuasa pada hari yang diharamkan

b. Tujuan ibadat dalam Islam


(i) - Untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t.
- Menambah keimanan dan ketakwaan
2 isi X 2M
- Menyempurnakan perintah Allah s.w.t.
(4 markah)
- Latihan rohani dan jasmani
- Mendapat pahala dan keredaan Allah s.w.t.

(ii) Maksud ihsan:


Melakukan ibadat dengan betul dan sempurna syarat dan 1 isi X 2
rukunnya. (2 markah)

Ciri kesempurnaan ibadat dalam Islam


- Niat kerana Allah s.w.t.
- Memenuhi tuntutan kerana Allah s.w.t. 2 isi X 2M
(iii)
- Memenuhi peraturan dalam ibadat (4 markah)
- Ihsan dalam melakukan ibadat

3
TASAWWUR ISLAM 5226/2
SKEMA LATIH TUBI SET 7

No.
Jawapan Markah
Soalan
4. a. Cara menguruskan harta menurut Islam:
(i) - Menunaikan hak yang wajib terhadap harta / berzakat
- Memanfaatkan harta untuk kepentingan orang ramai /
membina kemudahan awam 2 isi X 2M
- Melaksanakan tanggungjawab sosial / sedekah / derma (4 markah)
- Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak
membazir

(ii) Cara bersyukur kerana memiliki harta:


- Mengeluarkan zakat / menunaikan haji
- Membelanjakan harta tanpa boros 3 isi X 2M
- membantu golongan miskin (6 markah)
- membina kemudahan asas

Ciri pekerjaan yang digalakkan oleh Islam:


- Pekerjaan yang halal / tidak melanggar peraturan syarak
- Pekerjaan yang tidak mengganggu kepentingan awam
b. 2 isi X 2M
- Pekerjaan yang tidak melalaikan diri daripada beribadat
(i) (4 markah)
kepada Allah s.w.t.
- Pekerjaan yang tidak membahayakan diri dan orang ramai

Bekerja sendiri Makan gaji

- Waktu rehat dan cuti tidak - Dapat merancang waktu


menentu cuti dan rehat
- Tidak terikat dengan - Terikat dengan masa
waktu dan tempat tertentu
- Pendapatan tidak - Pendapatan tetap 3 isi X 2M
(ii)
menentu (6 markah)
- Produktiviti dipikul / - Produktiviti dihasilkan
dihasilkan sendiri secara bersama
- Risiko untung rugi - Risiko untung rugi
ditanggung sendiri ditanggung bersama

4
TASAWWUR ISLAM 5226/2
SKEMA LATIH TUBI SET 7

No.
Jawapan Markah
Soalan
5. a. Keperluan perundangan Islam:
(i) - Untuk mengurangkan kadar jenayah
- Supaya bebas melakukan aktiviti seharian 2 isi X 2M
- Untuk memelihara harta dan nyawa (4 markah)
- Untuk memelihara maruah dan keturunan

(ii) Qias boleh digunakan apabila


- Timbul satu masalah baru yang tidak dihuraikan dalam al-
Quran dan hadis. 2 isi X 2M
- Ada persamaan illat dengan hukum yang telah dijelaskan (4 markah)
oleh al-Quran dan hadis

b. Cara mencapai matlamat perundangan Islam:


- Berpegang teguh dengan peraturan Allah s.w.t.
- Bertindak mengikut ajaran Islam
2 isi X 2M
- Mengamalkan cara hidup Islam
(4 markah)
- Melaksanakan perundangan Islam dalam kehidupan
- Berfikir, mengkaji serta mengakui ajaran Islam

c. Maksud harus
(i) Perkara yang diberi kebebasan kepada seseorang untuk 1 isi X 2M
memilih sama ada melakukan atau meninggalkannya. (2 markah)

(ii) Perbezaan hukum harus dan sunat:

Hukum harus Hukum sunat


- Diberi kekebasan kepada - Perkara yang digalakkan
seseorang untuk oleh agama untuk
melakukan atau melakukannya
meninggalkan 2 isi X 2M
- Tiada sebarang ganjaran - Diberi ganjaran pahala (4 markah)
jika melakukannya
- Memberi kemudahan dan - Memberi peluang untuk
kelonggaran kepada umat menambahkan pahala
Islam

5
TASAWWUR ISLAM 5226/2
SKEMA LATIH TUBI SET 7

No.
Jawapan Markah
Soalan
6. a. Tanggungjawab anak membentuk keluarga bahagia
(i) - Taat / patuh kepada kedua ibu bapa
- Saling hormat menghormati
2 isi X 2M
- Menjaga maruah keluarga / berakhlak mulia
(4 markah)
- Menjauhi perbuatan mungkar
- Belajar bersungguh-sungguh

(ii) Langkah untuk menangani masalah remaja lari dari rumah:


- Memberi kasih sayang
- Memberi didikan agama
- Mengambil berat segala kegiatan mereka
2 isi X 2M
- Mewujudkan persekitaran yang sihat di rumah /
(4 markah)
keharmonian
- Mengadakan kempen kesedaran / motivasi kepentingan
institusi keluarga

b. Khurafat ialah kepercayaan atau perbuatan karut yang


(i) bercanggah dengan ajaran Islam

Contoh Khurafat:
- Mandi safar 2 isi X 2M
- Percaya kepada bunyi burung hantu membawa sial (4 markah)
- Memuja pantai
- Memuja keramat

(Catatan : Erti 2 markah dan 1 contoh 2 markah)


(i) Peranan individu dalam memelihara akidah
- Mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
- Mengamalkan cara hidup Islam sepenuhnya
2 isi X 2M
- Mempelajari dan mendalami ilmu
(4 markah)
- Menjauhi perkara maksiat
- Berakhlak mulia

c. Kesan doa ke atas peribadi seseorang:


- Manusia sedar bahawa dirinya lemah
- Mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah s.w.t. 2 isi X 2M
- Menghindarkan sifat sombong dan riak (4 markah)
- Dapat mendekatkan diri kepada Allah

6
TASAWWUR ISLAM 5226/2
SKEMA LATIH TUBI SET 7

No.
Jawapan Markah
Soalan
7. a. Cara penyelesaian masalah secara Islam
(i) - Melalui al-Quran
- Melalui al-Hadis
- Melalui tindakan pemerintah 2 isi X 2M
- Melalui nasihat yang bijaksana (4 markah)
- Melalui dakwah
- Melalui pendidikan

(ii) Langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah


- Mengenalpasti setiap masalah yang berlaku
- Mengenalpasti punca masalah
2 isi X 2M
- Mengenalpasti kaedah / strategi
(4 markah)
- Menguji dan mengaplikasi kaedah
- Penilaian semula

b. Punca berlakunya perpecahan:


(i) - Sifat taasub terhadap kaum
- Dengki dan irihati 2 isi X 2M
- Fitnah / khianat (4 markah)
- mementingkan diri sendiri

Cara menangani perpecahan:


- Beri penekanan kepada pendidikan Islam
- Memberi kesedaran / kempen melalui media 2 isi X 2
(ii)
- Mengadakan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong = 4 markah
- Mematuhi segala peraturan / undang-undang

Peranan murid untuk memupuk perpaduan kaum di sekolah:


- Tolong menolong
- Mengadakan aktiviti seperti gotong royong 2 isi X 2
(iii)
- Saling hormat menghormati = 4 markah
- Menerapkan nilai-nilai murni / contoh teladan yang baik

Anda mungkin juga menyukai