Anda di halaman 1dari 7

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004

SET 8
Kertas ini mengandungi lima soalan.
Jawab semua soalan.

1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-Quran dan letakkan tanda baris dengan
sempurna.

(Surah Luqman : 13)


[ 4 markah ]

b) Firman Allah s.w.t.

(Surah Al-Hasyr : 21-22)

Maksudnya ; Sekiranya kami turunkan al-Quran ke atas sebuah guinung


nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut
kepada Allah. Dan (ingatlah) missal-misal perbandingan ini Kami kemukakan
kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Dialah Allah yang tiada
Tuhan melainkan Dia yang mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. Dialah
Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

i. Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung dikurniakan oleh Allah SWT
kepada umat Islam.

Terangkan tiga hujah anda untuk membuktikan kebenaran pernyataan di


atas
[ 6 markah ]

ii. Bagaimanakah anda dapat menghayati al-Quran.


[ 4 markah ]

1
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 8
c) Sabda Rasulullah saw:

Hadis di atas menyarankan umat Islam supaya memakan makanan yang halal,
baik dan berkhasiat.

Mengapakah umat Islam diperintahkan supaya berhati-hati dalam memilih sesuatu


makanan .
[ 6 markah ]

2. a) Firman Allah swt. :

(Surah al-Taubah : 24)

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis semula kalimah-kalimah


menunjukkan hukum tajwid berikut ;

i. Ikhfa’ Haqiqi
ii. Ikhfa’ Syafawi
iii. Mad silah Qasirah
iv. Mad Aridh Lis Sukun
[ 4 markah ]

2
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 8
b) Sabda Rasulullah s.a.w.

Maksudnya : Daripada Abu Hurairah , Rasulullah saw. bersabda


sesungguhnya Allah berfirman sesiapa yang memusuhi waliKu Aku isytiharkan
perang ke atasnya. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaKu yang
lebih aku sukai selain daripada amalan yang aku fardhukan. Hambaku
mendekatkan diri kepadaKu dengan sentiasa melakukan amalan sunat Aku
lebih mengasihinya . Apabila Aku mengasihinya, pendengarannya ,
penglihatannya, tangannya yang digunakan untuk memegang dan kaki yang
digunakan untuk berjalan semuanya berdasarkan keredhaan dan kawalanKu.
Jika dia meminta kepadaKu, Aku akan memperkenankannya dan jika dia
memohon perlindunganKu aAku akan melindunginya.

i. Terangkan dua cara anda dapat mendekatkan diri kepada Allah swt.
[ 4 markah ]
ii. Terangkan tiga amalan sunat yang boleh merapatkan hubungan sesame
manusia.
[ 6 markah ]

c) Firman Allah s.w.t.

( Surah Al-Sajadah : 15 - 16 )

3
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 8
Ayat di atas, menerangkan ciri-ciri Muslim yang beriman.

Terangkan tiga ciri peribadi Muslim yang terdapat dalam ayat di atas.
[ 6 markah ]

3 a) Potongan ayat berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
Susun semula ayat berikut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor
ayat sahaja.

i.

ii.

iii.

iv.

[ 4 markah ]
b) Firman Allah SWT :

Maksudnya : Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari


golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad saw.) yang menjadi sangat
inginkan kebaikan bagi kamu dan dia pula menumpahkan perasaan belas
serta kasih sayangnya kepada orang yang beriman. Kemudian jika mereka
berpaling ingkar maka katakanlah ( wahai Muhammad ): ‘ Cukuplah bagiku
Allah (yang menolong dan memeliharaku),tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia ; kepadaNya aku berserah diri dan Dialah yang
mempunyai Arasy yang besar”.
( Surah al-Taubah : 128-129 )

i. Tuliskan tiga hikmah Allah s.w.t. mengutuskan rasul dari kalangan manusia.
[ 6 markah ]

ii. Terangkan dua kelebihan sifat tawakal dalam perlaksanaan dakwah.


[ 4 markah ]

4
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 8
c) Tulis semula perkataan berikut dalam tulisan Jawi .

Sebelum melangkah ke gerbang perkahwinan bakal suami dan isteri hendaklah


memilih calon yang sesuai seperti yang dianjurkan dalam Al-Quran dan
hadis.Persediaan dari segi nafkah dan ilmu berkaitan dengan rumahtangga
hendaklah dipelajari sebelum berkahwin. Di Malaysia banyak kursus yang
dianjurkan oleh Jabatan Agama dan Swasta untuk bakal pengantin sebagai
persediaan asas sebelum berumahtangga.

[ 6 markah ]

4. a) Tuliskan kalimah yang betul ditempat kosong dalam ayat berikut.

( Surah Luqman : 14 )

b) Firman Allah swt.:

(Surah al-An’am :125)

Maksudnya : sesiapa yang dikehendaki oleh Allah swt. Akan diberi petunjuk
kepadanya, nescaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama )
Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah swt. Dijadikan dadanya sesak
lagi sempit seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah swt
menurunkan siksa kepada orang yang tidak beriman.

i. Apakah maksud hidayah.


[ 2 markah ]
ii. Jelaskan dua kesan hidayah Allah kepada individu.
[ 4 markah ]
iii. Terangkan dua pengajaran dari ayat di atas.
[ 4 markah ]

5
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 8
c) Firman Allah s.w.t.

( Surah al-Hasyr : 22-24 )

Ayat di atas menerangkan nama-nama Allah swt. yang indah .

i. Nyatakan dua nama Allah swt, yang terkandung dalam ayat di atas.
[ 2 markah ]
ii. Mengapakah manusia tidak takut kepada azab Allah swt. sedangkan mereka
mendengar dan memahami ayat-ayat Allah.
[ 4 markah ]

5. a) Firman Allah s.w.t.

(Surah Al-Nur : 3)

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris.
[ 6 markah ]

6
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 8
b) Sabda Rasulullah saw :

Hadis di atas menerangkan tentang kepentingan perpaduan antara umat Islam.

i. Terangkan erti kalimah-kalimah yang begaris dalam hadis di atas.


[ 2 markah ]
ii. Terangkan dua akibat sekiranya masyarakat tidak bersatu padu.
[ 4 markah ]
iii. Jelaskan dua langkah untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan
pelajar-pelajar sekolah anda.
[ 4 markah ]

c) Tukarkan perkataan yang bergaris dalam petikan di bawah ke dalam tulisan jawi.

Tempat rekreasi memerlukan penjagaan dan pengawasan yang sistematik.

Tempat-tempat rekreasi hendaklah bebas daripada pandangan dan perbuatan


yang melanggar hukum syarak seperti pergaulan bebas antara lelaki dan
perempuan.

Tanpa penjagaan dan pengawalan tempat rekreasi tidak lagi memberi manfaat
malah mendatangkan kemudharatan kepada pengunjungnya.

Apakah pendapat anda jika tempat rekreasi yang anda kunjungi terdapat sampah
sarap yang tidak diurus dengan baik..
[ 4 markah ]

SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai