Anda di halaman 1dari 6

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004

SET 7
Kertas ini mengandungi lima soalan
Jawab semua soalan

1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-Quran berikut dan letakkan tanda baris dengan
sempurna.

Firman Allah s.w.t.

( Surah al-Nur : 35 )

[ 4 markah ]
b) Firman Allah swt.

Maksudnya :Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepada Luqman hikmmat


kebijaksanaan (serta Kami perintahkan kepadanya) “Besyukurlah kepada Allah
(akan segala nikmatNya kepadamu)”.Dan sesiapa yang bersyukur maka
faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa yang tidak
bersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah),kerana sesungguhnya Allah
Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Dan (ingatlah) tatkala Luqman berkata kepada
anaknya,semasa ia memberi nasihat kepadanya :” wahai anak
kesayanganku,jangahlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang
lain),sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar”.
(Surah Luqman : 12-13)

i. Apakah yang dimaksudkan dengan bersyukur ?


[ 2 markah ]
ii. Mengapakah anak- anak wajib mentaati ibu bapa.

1
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 7
[ 4 markah ]
iii. Terangkan dua cara berbakti kepada ibu bapa.
[ 4 markah ]
c) Sabda Rasulullah s.a.w.

Hadis di atas menjelaskan bahawa Allah swt amat mengasihi hambaNya yang
sentiasa taat melaksanakan perintahNya dan beriman dengan risalah rasulNya.

i. Nyatakan dua ciri orang soleh yang terdapat dalam hadis di atas..
[ 2 markah ]
ii. Mengapakah Allah swt. memberi ancaman terhadap orang yang mengingkari
risalahNya.
[ 4 markah ]

2. a) Firman Allah s.w.t.

( Surah Al-Taubah : 6 )

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis semula kalimah-kalimah


menunjukkan hukum tajwid berikut ;

i. Izhar Halqi
ii. Izhar Syafawi
iii. Idgham Bila Ghunnah
iv. Mad Arid Lissukun
[ 4 markah ]

2
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 7

b) Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menjelaskan adab-adab dan syarat-syarat berdoa dalam Islam.

i. Jelaskan dua sebab doa seseorang itu tidak dimakbulkan oleh Allah.
[ 4 markah ]
ii. Jelaskan tiga hikmah wanita diwajibkan menutup aurat
[ 6 markah ]

c) Firman Allah s.w.t.

Maksudnya : Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari


golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad saw.) yang menjadi sangat
inginkan kebaikan bagi kamu dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta
kasih sayangnya kepada orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling
ingkar maka katakanlah ( wahai Muhammad ): ‘ Cukuplah bagiku Allah (yang
menolong dan memeliharaku),tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia
; kepadaNya aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai Arasy yang besar”.

(Surah al-Taubah : 128-129)

Terangkan tiga langkah untuk memupuk sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah
anda.
[ 6 markah ]

3
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 7

3. a) Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
Susun semula potongan ayat berikut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis
nombor ayat sahaja.

i.

ii.

iii.

iv.
( Surah Al-Hasyr : 23 )
[ 4 markah ]

b) Firman Allah swt. :

( Surah al-Mukminun : 1-7 )

Ayat di atas menjelaskan ciri-ciri orang mukmin yang berjaya.

i. Apakah maksud kalimah [ 2 markah ]

ii. Jelaskan dua ciri-ciri mukmin yang berjaya berdasarkan ayat di atas.
[ 4 markah ]
iii. Senaraikan dua personaliti muslim yang berjaya di zaman silam dan bidang yang
diceburinya.
[ 4 markah ]

c) Tulis semula petikan berikut dengan tulisan jawi

Pembangunan dan kemajuan sesebuah Negara bergantung kepada kestabilan


politik, pendidikan dan ekonomi. Jika sesebuah negara tidak aman,kestabilan

4
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 7
politik akan tergugat ,aktiviti perekonomian akan terjejas. Akibatnya negara
menjadi mundur dan sering terdedah kepada ancaman luar.
[ 6 markah ]
4 a) Tuliskan kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut :

(Surah al-Anam : 162-163)


[ 4 markah ]

b) Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat
manusia sebagai panduan hidup.

i. Nyatakan dua nama lain bagi al-Quran.


[ 2 markah ]
ii. Jelaskan dua keistimewaan Al-Quran
[ 4 markah ]
iii. Terangkan dua akibat sekiranya umat Islam mengabaikannya.
[ 4 markah ]

c) Firman Allah swt :

(Surah al-Mukminun : 4)
Maksudnya : Dan orang-orang yang mengeluarkan zakat.

Terangkan tiga peranan zakat dalam pembangunan sosial umat Islam.


[ 6 markah ]

5 a) Firman Allah swt.

(Surah al-Mukminun : 23)

5
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 7
Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan bergaris.
[ 6 markah ]

b) Sabda Rasulullah s.a.w.

Hadis di atas menjelaskan tentang kepentingan masa kepada manusia.

i. Huraikan cara pengurusan masa mengikut kehendak Islam


[ 4 markah ]

ii. Terangkan kesan terhadap pelajar yang tidak menguruskan masa secara
terancang.
[6 markah ]

c) Tulis semula perkataan yang bergaris dalam petikan di bawah ke dalam tulisan jawi :

Semua khalifah al-rasyidin adalah mereka yang sentiasa mendampingi dan


mendapat didikan daripada Rasulullah saw.

Mereka merupakan sumber rujukan umat Islam selepas kewafatan rasulullah saw
Mereka adalah golongan terpilih lagi bijaksana, berilmu, amanah, adil, berani,
tawadhu’, ikhlas dan berpendirian tegas.

Mereka dapat menyelesaikan masalah yang timbul pada zamannya contohnya


Saidina Abu Bakar as-siddiq telah berjaya mendaulatkan kerajaan Islam Madinah
selepas kewafatan Rasulullah saw.

Usaha beliau menghapuskan golongan murtad merupakan satu tindakan yang


tepat dan membawa Negara Islam Madinah berada dalam keadaan yang aman
dan kuat.

[ 4 markah ]

SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai