Anda di halaman 1dari 7

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004

SET 5

Kertas ini mengandungi lima soalan.


Jawab semua soalan.

1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-Quran dan letakkan tanda baris dengan
sempurna.

(Surah al-Taubah :129 )


[ 4 markah ]
b) Firman Allah swt.

(Surah al-Mukminun : 1-5 )

Ayat di atas menerangkan cirri-ciri mukmin yang berjaya.

i. Nyatakan dua contoh perkara lagha.


[ 2 markah ]
ii. Terangkan dua hikmat zakat dalam pembentukan sahsiah muslim .
[ 4 markah ]
iii. Terangkan cara anda menjaga kehormatan diri ?
[ 4 markah ]

c) Sabda Rasulullah s.a.w.

1
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 5
Hadis di atas mejelaskan amaran Allah swt. kepada golongan yang memusuhi wali
Allah.

i. Apakah maksud wali Allah .


[ 2 markah ]
ii. Terangkan dua perbezaan antara wali Allah dan rasul.
[ 4 markah ]

2. a) Firman Allah s.w.t.

(Surah al-Hasyr : 22)

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis semula kalimah-kalimah yang


menunjukkan hukum tajwid berikut ;

i. Mad Jaiz Munfasil


ii. Izhar Halqi
iii. Alif Lam Qamariah
iv. Ikhfa’ Shafawi
[ 4 markah ]

b) Sabda Rasulullah s.a.w.

2
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 5
Maksudnya : Sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik,
sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah
diperintahkan kepada para rasul. Maka Allah telah berfirman wahai para rasul,
makanlah makanan yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang soleh .
Firman Allah lagi : Wahai orang-orang beriman makanlah dari segala yang baik-
baik dari yang telah kami rezekikan kepada kamu. Seterusnya Rasulullah ada
menyebutkan bahawa ada seorang lelaki yang jauh perjalanan ,kusut masai,
berdebu, menghulurkan dua tangannya ke langit dan berdoa : Wahai tuhanku !
wahai tuhanku ! sedangkan makanannya haram, minumannya haram dan
pakaiannya haram dan telah disuapkan benda yang haram , maka bagaimanakah
akan diperkenankan doanya.

i. Jelaskan dua sebab doa seseorang itu tidak dimakbulkan oleh Allah swt.
[ 4 markah ]
ii. Terangkan tiga hikmah wanita diwajibkan menutup aurat.
[ 6 markah ]

c) Firman Allah s.w.t.

( Surah al-Sajadah : 15-16)


Ayat di atas menjelaskan cirri-ciri orang yang beriman.

Huraikan tiga kelebihan orang yang beriman.


[ 6 markah ]

3. a) Potongan ayat berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
Susun semula ayat berikut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor
ayat sahaja.

i.

ii.

iii.

iv.

(Surah al-Nur : 35)


[ 4 markah ]

3
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 5
b) Firman Allah s.w.t.

( Surah al-An’am : 70)


Ayat di atas menerangkan balasan bagi mereka yang mempermain dan
mempersendakan ajaran Islam

i. Apakah yang dimaksudkan dengan mempersendakan agama?


[ 2 markah ]
ii Terangkan dua kesan orang yang mempermainkan agama Allah swt.
[ 4 markah ]
iii. Bagaimanakah seseorang individu muslim dapat memelihara agamanya.
[ 4 markah ]

c) Tulis semula perkataan berikut dalam tulisan Jawi

Kita tentu menyayangi negara kita kerana di sini kita dilahirkan dan
dibesarkan. Di negara ini juga kita menikmati kehidupan yang aman.
Walaubagaimana pun ianya akan berakhir sekirannya rakyat negara ini tidak
lagi mengekalkan perpaduan dan hidup dalam perasaan mementingkan diri
sendiri sahaja.Semoga semua rakyat Malaysia menghargai pentingnya
semangat perpaduan.
[ 6 markah ]

4. a) Tuliskan kalimah yang betul ditempat kosong dalam ayat berikut.

( Luqman : 16-17)

[ 4 markah ]

4
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 5
b) Firman Allah swt.

(Surah al-Nur : 31 )
Maksudnya : Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya
menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara
kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh
mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan
leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka
memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau
bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri
mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka
yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau
perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka,

i. Jelaskan batas aurat wanita Islam dengan golongan berikut :


a) Mahram
b) Wanita bukan Islam.
c) Lelaki ajnabi.
[ 6 markah ]

ii. Terangkan dua hikmah Islam mewajibkan umatnya menutup aurat.


[ 4 markah ]

c) Firman Allah s.w.t.

( Surah Luqman : 14-15 )


Ayat di atas menjelaskan tentang kewajipan berbuat baik kepada ibu bapa.

Terangkan tiga faktor segelintir muda mudi hari ini tidak menghormati ibu bapa
mereka.
[ 6 markah ]

5
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 5
5. a) Firman Allah s.w.t.

(Surah al-An’am : 63)

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris.
[ 6 markah ]

b) Sabda Rasulullah s.a.w.

Hadis di atas menegaskan bahawa Allah swt. suka kepada umatNya yang
melakukan kebaikan.

i. Terangkan tiga hikmat Islam memerintahkan umatnya memakan makanan


yang halal dan baik.
[ 6 markah]
ii. Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil dari hadis di atas.
[ 4 markah ]
c. Tukarkan perkataan yang bergaris dalam petikan di bawah ke dalam tulisan jawi.

Dalam era globalisasi kini ilmu sains dan teknologi berkembang dengan
semakin cepat.

Ilmu ini mendominasi kehidupan manusia yang semakin kompleks.

Umat yang ketinggalan dalam bidang ini akan terkeluar dari arus perdana
dunia.

Umat Islam mesti berusaha melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu fardhu ain
dan fardhu kifayah untuk menghadapi cabaran.

[ 4 markah ]

SOALAN TAMAT

6
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 5

Anda mungkin juga menyukai