Anda di halaman 1dari 6

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004

SET 4
Kertas ini mengandungi lima soalan.
Jawab semua soalan.

1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-Quran dan letakkan tanda baris dengan sempurna.

(Surah al-Mukminun : 4-6 )

[ 4 markah ]

b) Firman Allah swt.

(Surah al-An’am :125)

Maksudnya : Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah


petunjuk kepadanya nescaya Ia melapangkan dadanya (membuka hatinya)
untuk menerima Islam; dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk
menyesatkannya, nescaya Ia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-
sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit (dengan susah
payahnya). Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang
tidak beriman.

i. Apakah maksud hidayah.


[ 2 markah ]
ii. Jelaskan dua cara memperolehi hidayah Allah.
[ 4 markah ]
iii. Terangkan perkara-perkara yang menghalang seseorang memperolehi hidayat
Allah.
[ 4 markah ]

1
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 4
c) Sabda Rasulullah s.a.w.

Terangkan tiga langkah untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat.


[ 6 markah ]

2. a) Firman Allah s.w.t.

(Surah Luqman : 15)

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis semula kalimah-kalimah yang


menunjukkan hukum tajwid berikut ;

i. Qalqalah Sughra
ii. Mad Jaiz Munfasil
iii. Izhar Syafawi
iv. Wajibul Ghunnah
[ 4 markah ]

b) Sabda Rasulullah s.a.w.

2
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 4
i. Hadis di atas mengingatkan kita supaya menyegerakan segala urusan.
Terangkan tiga kelebihan orang yang menyegerakan segala urusan dalam
kehidupannya.
[ 6 markah ]
ii. Jelaskan dua pengajaran hadis di atas.
[ 4 markah ]

c) Firman Allah s.w.t.

( Surah al-An’am : 6 )

Ayat di atas menjelaskan balasan Allah s.w.t. terhadap umat terdahulu yang
mengingkari dan mengkufuri segala nikmat Allah swt.

Jelaskan tiga pengajaran daripada hukuman tersebut.


[ 6 markah ]

3. a) Potongan ayat berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
Susun semula ayat berikut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat
sahaja.

i.

ii.

iii.

iv.

[ 4 markah ]
b) Firman Allah s.w.t.

3
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 4
Maksudnya : Dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan
kepadamu (untuk memahami Islam), maka berilah perlindungan kepadanya
sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat
Islam itu), kemudian hantarlah dia ke mana-mana tempat yang ia beroleh
aman. Perintah yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak
mengetahui (hakikat Islam).
(Surah al-Taubah : 6 )
i. Terangkan dua kebaikan memberi perlindungan dan layanan baik kepada
orang bukan Islam.
[ 4 markah ]

ii. Jelaskan tiga kesan peperangan kepada kehidupan manusia.


[ 6 markah ]

c. Tulis semula perkataan berikut dalam tulisan Jawi

Sihir sering digunakan bagi tujuan tertentu seperti memecahbelahkan suami


isteri dan mendatangkan penyakit fizikal atau mental kepada mangsanya. Ada
sesetengahnya pula mengamalkankan sihir dengan tujuan riak dan takbur
seperti memiliki kekuatan luar biasa dan kelihatan cantik bagi mempengaruhi
orang lain.

[ 6 markah ]

4. a) Tuliskan kalimah yang betul ditempat kosong dalam ayat berikut.

( Surah al-Hasyr : 24 )

[ 4 markah ]

b) Firman Allah swt.

( Surah al- An’am : 50 )

4
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 4
Umat Islam wajib beriman kepada perkara-perkara ghaib.

i. Nyatakan dua sumber utama untuk mengetahui perkara ghaib.


[ 2 markah ]
ii Terangkan dua peranan rasul.
[ 4 markah ]
iii. Mengapakah manusia diperintahkan membuat kajian tentang khazanah Allah
swt.
[ 4 markah ]
c) Firman Allah s.w.t.

( Surah al-Sajadah : 15-16 )

Berdasarkan ayat di atas, antara ciri-ciri orang mukmin ialah sentiasa mengingati
Allah.

Terangkan contoh mengingati Allah melalui cara-cara berikut ;


a) Perbuatan
b) Perkataan
c) Hati
[ 6 markah ]

5. a) Firman Allah s.w.t.

(Surah al-Sajadah : 15)

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris.
[ 6 markah ]

5
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 4
b) Sabda Rasulullah s.a.w.

Hadis di atas menjelaskan sifat-sifat keji yang wajib dijauhi oleh umat Islam.
i. Apakah maksud hasad dengki..
[ 2 markah ]
ii. Terangkan sebab berlakunya hasad dengki dalam masyarakat.
[ 4 markah ]
iii. Jelaskan dua kesan hasad dengki terhadap masyarakat.
[ 4 markah ]

c) Tukarkan perkataan yang bergaris dalam petikan di bawah ke dalam tulisan jawi.

Kerajaan Bani Umaiyah telah menubuhkan angkatan perang yang teratur dan
dilengkapi dengan peralatan yang moden dan canggih.

Angkatan tentera terdiri daripada angkatan berkuda, pasukan berkenderaan


dan tentera yang berjalan kaki.

Mereka dilatih berperang pada musim panas dan musim sejuk.

Usaha ini telah dimulakan sejak pemerintahan khalifah Muawiyah lagi sebagai
satu langkah persediaan menghadapi tentera Rom di Eropah.

[ 4 markah ]

SOALAN TAMAT