Anda di halaman 1dari 7

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004

SET 3

Kertas ini mengandungi lima soalan.


Jawab semua soalan.

1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-Quran berikut dan letakkan tanda baris dengan
sempurna.

( Surah al-Taubah : 128 )


[ 4 markah ]

b) Firman Allah swt. :

(Surah al-An’am : 70 )

Ayat di atas menerangkan balasan bagi mereka yang mempersenda dan


mempermainkan ajaran Islam

i. Terangkan dua golongan yang mempersenda dan mempermainkan agama


Allah.
[ 2 markah ]
ii. Jelaskan dua cara menjauhi perbuatan tersebut.
[ 4 markah ]
iii. Terangkan dua cara umat Islam mempertahankan agama melalui harta.
[ 4 markah ]

1
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 3

c) Sabda Rasulullah saw :

Maksudnya : Daripada Abu Hurairah , Rasulullah saw. bersabda


sesungguhnya Allah berfirman sesiapa yang memusuhi waliKu Aku
isytiharkan perang ke atasnya. Tiada amalan untuk mendekatkan diri
kepadaKu yang lebih aku sukai selain daripada amalan yang aku fardhukan.
Hambaku mendekatkan diri kepadaKu dengan sentiasa melakukan amalan
sunat Aku lebih mengasihinya . Apabila Aku mengasihinya, pendengarannya
, penglihatannya, tangannya yang digunakan untuk memegang dan kaki
yang digunakan untuk berjalan semuanya berdasarkan keredhaan dan
kawalanKu. Jika dia meminta kepadaKu, Aku akan memperkenankannya dan
jika dia memohon perlindunganKu aAku akan melindunginya.

Jelaskan tiga pengajaran yang boleh diambil daripada hadis di atas.


[ 6 markah ]

2. a) Firman Allah s.w.t. :

(Surah al-Taubah : 71)

2
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 3

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis semula kalimah-kalimah


menunjukkan hukum tajwid berikut ;

i. Izhar Syafawi
ii. Mad Wajib Muttasil
iii. Ikhfa’ Hakiki
iv. Mad Silah Tawilah
[ 4 markah ]

b) Sabda Rasulullah saw :

Hadis ini menerangkan tentang perpaduan di kalangan umat Islam.

i. Apakah maksud “ wala tadabaru


“ [ 2 markah ]
ii. Perpaduan sangat penting kepada kestabilan bangsa dan negara.
Cadangkan dua langkah memupuk perpaduan antara kaum.
[ 4 markah ]
iii. Mengapakah umat Islam dilarang tidak bertegur sapa melebihi tiga hari.
[ 4 markah ]

c) Firman Allah swt. :

(Surah al-Nur :31)

Ayat di atas menerangkan batas-batas pergaulan dalam Islam.


Sebutkan tiga punca berlakunya sumbang mahram dalam masyarakat kini.
[ 6 markah ]

3
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 3

3. a) Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-
Quran.
Susun semula potongan ayat berikut mengikut tertib.Anda dikehendaki menulis
nombor ayat sahaja.

i.

ii.

iii.

iv.
[ 4 markah ]
b) Firman Allah swt.

(Surah al-An’am : 50)

Maksudnya :Katakanlah aku tidak menyatakan kepadamu bahawa


perbendaharaan Allah swt. Ada padaku dan aku tidak pula mengetahui yang
ghaib dan tidak pula aku mengatakan bahawa aku seorang malaikat. Aku
tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah ;
apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat ? Apakah kamu
tidak memikirkannya.

i. Nyatakan dua cara mencintai rasul.


[ 2 markah ]
ii. Jelaskan dua sebab manusia memerlukan pimpinan wahyu.
[ 4 markah ]
iii. Terangkan dua perbezaan di antara wahyu dan akal.
[ 4 markah ]

c) Tulis semula perkataan berikut dalam tulisan Jawi

Allah menguji kita dengan pelbagai cabaran samada dengan perkara-perkara baik
yang mengembirakan atau perkara- perkara yang sukar dan menyakitkan.
Semasa gembira dan senang kadang- kadang kita lupa diri dengan melakukan
pelbagai kemungkaran dan maksiat, begitu juga apabila ditimpa kesusahan kita
sering kali mengeluh dan ada yang berputus asa dengan rahmat Allah.
[ 6 markah ]

4
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 3

4 a) Tuliskan kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut :

[ 4 markah ]
b) Firman Allah s.w.t.

( Surah al-Hasyr : 21 )

i Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada umat
manusia.
Mengapakah Allah swt. menurunkan Al-Quran kepada manusia.
[ 4 markah ]
ii Terangkan tiga langkah untuk menjadi orang yang menghayati al-Quran.
[ 6 markah ]

c) Firman Allah swt..

(Surah al-An’am : 125)

Maksudnya : Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat petunjuk, Dia


melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan sesiapa yang
sesat Allah jadikan dadanya sempit sesempit-sempitnya seumpama dia
sedang mendaki naik ke langit. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada
orang-orang yang tidak beriman.

5
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 3

Ayat di atas menjelaskan ada golongan yang mendapat hidayah dan ada yang
sesat.

Jelaskan tiga metodologi dakwah yang berkesan .


[ 6 markah ]

5 a) Firman Allah swt..

(Surah al-An’am : 48)


Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan bergaris.
[ 6 markah ]

b) Sabda Rasulullah s.a.w.

Hadis di atas menekankan tentang kepentingan masa kepada manusia.

i. Terangkan dua kelebihan orang yang menyegerakan segala urusan


kehidupan.
[ 4 markah ]

ii. Huraikan tiga bekalan yang diperlukan oleh seseorang muslim untuk
menghadapi hari akhirat.
[ 6 markah ]

6
1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004
SET 3

c) Tukarkan perkataan yang bergaris dalam petikan di bawah ke dalam tulisan jawi.

Dunia perniagaan terbukti telah menyumbangkan peratus yang tinggi dalam


kemajuan sesebuah negara.

Islam sendiri telah menggalakkan umatnya menceburi aktiviti ekonomi


tersebut .

Menjadi fardu kifayah kepada sesebuah masyarakat Islam untuk berdaya


saing dalam dunia perniagaan

Kemantapan ekonomi akan memberi gambaran bahawa Islam adalah agama


yang mendorong kepada kemajuan dan kejayaan umatnya.
[ 4 markah ]

SOALAN TAMAT