Profil pejabat pelajaran daerah

Pendidikan Malaysia
Pendidikan Malaysia terdiri peringkat: •Prasekolah •Pendidikan rendah •Pendidikan menengah •Pengajian tinggi daripada beberapa

Sekolah rendah dan sekolah menengah diuruskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia tetapi dasar yang berkenaan dengan pengajian tinggi diuruskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2004. Sejak tahun 2003, kerajaan memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam mata

Struktur Pentadbiran PPD Petaling Utama
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Merupakan organisasi kerajaan yang bertanggungjawab mengurus, mengubal dan mentadbir semua urusan berkaitan pendidikan di Malaysia. Diterajui oleh seorang Menteri, timbalan menteri dan Ketua pengarah Pelajaran Malaysia. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Selangor Terdapat 14 JPN di seluruh malaysia yang bertanggungjawab mentadbir urus pendidikan di setiap negeri di Malaysia. JPNS merupakan struktur tertinggi di peringkat negeri. Mengawal dan menyelia PPD, Pusat Kegiatan Guru, dan sekolahsekolah di negeri masing-masing. Diterajui oleh Pengarah Pelajaran. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Petaling Utama 10 PPD di seluruh negeri selangor dan diantaranya ialah PPD Petaling Utama. Membantu JPN menyelaraskan urusan tadbir urus di sekolah. Diterajui oleh Pegawai Pelajaran Daerah.

LOKASI
PEJABAT PELAJARAN DAERAH PETALING

Jenis Sekolah
Sekolah Kebangsaan (43 buah sekolah rendah dan 26 buah sekolah menengah di PPD Petaling Utama) Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah. Sekolah Jenis Kebangsaan (Peringkat sekolah rendah) (10 SJK(C) dan 4 SJK(T) buah sekolah di PPD Petaling Utama) Bahasa Cina atau Bahasa Tamil digunakan sebagai bahasa pengantar. Sekolah Jenis Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah. Dari

Sekolah Wawasan ( Tiada di PPDPU) Beberapa sekolah awam berkongsi kemudahan yang sama di dalam sebuah sekolah yang dikenali sebagai Sekolah Wawasan. Penubuhan Sekolah Wawasan adalah untuk menggalakkan interaksi yang lebih rapat antara kaum. Akan tetapi, kebanyakan orang Cina dan orang India membantah Sekolah Wawasan kerana mereka percaya bahawa Sekolah Wawasan akan mengehadkan penggunaan bahasa ibunda di sekolah. Sekolah Bestari (Tiada di PPDPU)

Sekolah Berasrama Penuh (Tiada di PPDPU) Sekolah berasrama penuh (SBP) serta Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) merupakan sekolah menengah perdana yang dikhaskan untuk pelajarpelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam UPSR dan PMR. Sekolah Kluster (2 buah sekolah di PPDPU) Sekolah kluster ialah satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam

Ujian Awam Kebangsaan
Terdapat empat ujian awam kebangsaan •Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) diadakan semasa tahun 6 sekolah rendah.(12 tahun) •Penilaian Menengah Rendah (PMR) diadakan semasa tahun 3 sekolah menengah.(15 tahun) •Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) diadakan semasa tahun 5 sekolah menengah. (17 tahun) •Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

Pendidikan Prasekolah
Sekolah tadika (prasekolah) menerima kemasukan kanakkanak daripada 4-6 tahun. Pengajian tadika bukan merupakan pengajian wajib dalam Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat menggalakkan. Setakat ini, sebahagian besar Terdapat 21 buah Prasekolah di PPD Petaling Utama

Pendidikan rendah

Pendidikan Rendah
Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6, dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib dalam Sistem Pendidikan Malaysia. Sekolah rendah awam di Malaysia terbahagi kepada dua jenis, iaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. Kurikulum di kedua-dua jenis sekolah rendah adalah sama. Perbezaan antara dua jenis sekolah ini ialah bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di

Pada akhir tahun persekolahan sekolah rendah, ujian awam diadakan bagi menilai prestasi muridmurid. Ujian awam pada peringkat sekolah rendah dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Pelajar yang telah menduduki UPSR, dibenarkan melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah.

Pendidikan menengah

Pendidikan Menengah Sekolah menengah awam boleh dilihat sebagai pelanjutan sekolah rendah. Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran selain Sains (Biologi, Fizik dan Kimia) dan Matematik (termasuk Matematik Tambahan) Para pelajar perlu belajar dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Seperti di sekolah rendah, setiap tingkatan (darjah) mengambil masa selama satu tahun. Pada akhir Tingkatan Tiga (digelar peringkat menengah rendah), para pelajar akan menduduki Penilaian Menengah Rendah (PMR). Para pelajar perlu menduduki

Pendidikan pra-universiti

Pendidikan Pra-Universiti ( 18 buah sekolah di PPDPU) Selepas SPM, para pelajar dapat membuat pilihan sama ada belajar dalam Tingkatan 6 atau matrikulasi. Jika mereka melanjutkan pelajaran dalam Tingkatan Enam, mereka akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Tingkatan 6 yang terdiri daripada Tingkatan 6 Rendah dan Tingkatan 6 Atas mengambil masa selama dua tahun. STPM dianggap lebih susah daripada A-level kerana merangkumi skop yang lebih mendalam dan luas.

Pengajian tinggi

Pengajian Tinggi
Selepas peperiksaan SPM, pelajar akan meneruskan pendidikan di universitiuniversiti awam. Pemohon memerlukan kelayakan STPM atau matrikulasi. Keputusan yang baik dalam peperiksaan tidak menjamin kemasukan universiti awam. Pada tahun 2004, kerajaan menubuhkan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk mengawasi pendidikan pengajian tinggi. Pemilihan ke universiti awam dinilai melelui sistem meritrokasi. Para pelajar juga dapat membuat pilihan untuk pergi ke institusi swasta bagi pendidikan peringkat tinggi. Banyak institusi memberi kursus dengan bekerjasama dengan institut atau universiti di luar negeri. Sesetengah

2023Tahun 1819Tahun (STPM) 16-17 Tahun (SPM) 13- 15 Tahun (PMR) 7-12 Tahun (UPSR) 5-6 Tahun

Universiti Awam atau Universiti Swasta / luar atau dalam negeri Tingkatan 6 SMK atau Pusat Metrikulasi Universiti Awam Sekolah Menengah Kebangsaan atau Sekolah Berasrama Penuh atau Sekolah Menengah Agama Sekolah Rendah Kebangsaan atau Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) atau Pra-sekolah

Statistik pejabat pelajaran daerah

STATISTIK PENTADBIRAN

PECAHAN MENGIKUT AGAMA (GURU & STAF)

PECAHAN MENGIKUT KAUM (GURU & STAF)

BILANGAN SEKOLAH SESI PERSEKOLAHAN

PENERAJU PPD PETALING UTAMA

PN. HJH. NAFSIAH BINTI JAAPAR Pegawai Pelajaran Daerah

PENERAJU PPD PETALING UTAMA

PN. RAHANIM BINTI ABD RAHIM Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah

Kemudahan-kemudahan di Sekolah PPDPU

Portal Kementerian Pelajaran Malaysia

Portal Pejabat Pelajaran Daerah Petaling Utama

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.