Anda di halaman 1dari 7

isi kandungan

penghargaan

TUGASAN 1
LAPORAN

TOPIK : SUKATAN (MASA) Sistem 12 jam


PEMERHATIAN SESI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Bagi Tugasan 1, yang mana perlu dijalankan secara individu, saya telah menemubual beberapa orang guru Matematik iaitu Puan Kalawathy dan Puan Zubaidah. Temubual ini dijalankan semasa berpraktikum pada fasa 2 yang lalu. Sebelum menjalankan sesi temubual, saya telah menyediakan satu borang yang mengandungi maklumat-maklumat berkaitan hasil temubual tersebut, bertujuan memudahkan dan menjimatkan masa mereka menjawab temubual ini. Untuk contohcontoh soalan yang mengandungi miskonsepsi, saya telah mencari sendiri soalan di dalam buku latihan kerana kedua-dua guru ini agak sibuk dengan aktiviti dan program di sekolah. Jadi, saya tidak mahu menambahkan lagi bebanan mereka.

TUGASAN 2
RAKAMAN VIDEO

TUGASAN 3
PENULISAN REFLEKSI