isi kandungan

penghargaan .

TUGASAN 1 LAPORAN .

TOPIK : SUKATAN (MASA) Sistem 12 jam PEMERHATIAN SESI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN .

yang mana perlu dijalankan secara individu. Sebelum menjalankan sesi temubual. Jadi. bertujuan memudahkan dan menjimatkan masa mereka menjawab temubual ini. . Untuk contohcontoh soalan yang mengandungi miskonsepsi. saya telah menemubual beberapa orang guru Matematik iaitu Puan Kalawathy dan Puan Zubaidah. Temubual ini dijalankan semasa berpraktikum pada fasa 2 yang lalu. saya telah menyediakan satu borang yang mengandungi maklumat-maklumat berkaitan hasil temubual tersebut.Bagi Tugasan 1. saya tidak mahu menambahkan lagi bebanan mereka. saya telah mencari sendiri soalan di dalam buku latihan kerana kedua-dua guru ini agak sibuk dengan aktiviti dan program di sekolah.

TUGASAN 2 RAKAMAN VIDEO .

TUGASAN 3 PENULISAN REFLEKSI .