Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Tahun: 3 BESTARI Masa: 10.00 11.

.00 PAGI Bidang: MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: PENANDA BUKU Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat; 1. Melakarkan bentuk dengan menggunakan teknik yang betul. 2. Menggunakan teknik mewarna yang betul dalam menghasilkan karya. 3. Menggunakan teknik guntingan yang betul.

Bahan/Alatan: KAD MANILA PENSIL GUNTING PENSIL WARNA

Perkara / masa Induksi set ( 5 minit )

Isi kandungan - Guru menayangkan video mengenai haiwan. (beruang panda)

Aktiviti P&P - Menarik perhatian murid tentang tajuk yang akan diajar.

Catatan (stategi/ kaedah, ABM, nilai dan ilustrasi) Kaedah : Kelas Strategi : Murid menonton

- Guru menerangkan kepada murid video yang ditayangkan dan tajuk yang akan diajarkan. meneka tajuk pelajaran pada hari tersebut. Nilai : Ilustrasi : Kecerdasan pelbagai: -Verbal linguistik, -Inter/ intrapersonal Langkah 1 (10 minit) -Guru menerangkan tentang penanda buku. -Guru menunjukkan gambar pelbagai jenis penanda buku. Kaedah : Kelas Strategi:Menunjukkan gambar penanda buku. Nilai : Menghargai Langkah 2 (30 minit) -Guru memulakan sesi demonstrasi dan meminta murid mengikuti setiap langkah yang ditunjukkan.
1. Guru meminta murid mengeluarkan kad manila dan pensil. 2. Guru menunjukkan cara melukis beruang panda sambil menyanyi lagu sayang mama, sayang papa

Kaedah : Individu dan kelas Strategi : Tunjuk cara menghasilkan penanda buku Nilai : Bertanggungjawab

3. Kemudian guru meminta murid mewarnakan beruang panda masing-masing. 4. Akhir sekali, guru meminta murid memotong berung panda dan menghiasnya mengikut kreativiti masing-masing.

Langkah 3 (10minit)

Penutup (5 minit)

-setelah selesai, guru akan memilih beberapa orang murid bagi menunjukkan penanda buku masing-masing dan meminta murid lain menjalankan sesi apresiasi terhadap karya rakan-rakan mereka. Penutup kognitif -Guru membuat kesimpulan Penutup sosial mengenai penanda buku yang dihasilkan dan kegunaanya.

Kaedah : Kelas Strategi : Hasil kerja murid Nilai : Menghargai

Kaedah : Kelas Strategi : Hasil kerja murid Nilai : Mneghargai

Prosedur 1)

Pertama sekali guru meminta murid melukiskan bentuk bujur.

2)

Kemudian guru meminta murid menambah bahagian badan panda. 3)

Guru kemudiannya meminta murid menambah telinga pada panda

4)

Langkah seterusnya adalah menambah kaki kepada beruang panda.

5)

Seterusnya guru menambah mata, hidung dan mulut panda

6)

Akhirnya guru mewarnakan panda dan menghiasnya mengikiut kreativiti.

Anda mungkin juga menyukai