Anda di halaman 1dari 12

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

JALAN DATIN HALIMAH


80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
NAMA PENSYARAH: __________________________ DARI: JUN 2009
____________ HINGGA _____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

Isnin R R

Selasa E E

Rabu H H

Khamis A A

0730 0805 1025 1120


0800 0945 1120 1215
Jumaat Membudaya T T
kan Al
Quran

Disahkan oleh,

Cop KJ
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


JUN 2009 NOV 2009
NAMA PENSYARAH: SANIF BIN SAPAAT DARI: ____________ HINGGA _____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

ELEKTRIK & ELEKTRONIK


Isnin 4 PISMP R R

ELEKTRIK &
ELEKTRIK & ELEKTRONIK
ELEKTRONIK
Selasa E 4 PISMP E
4 PISMP

Rabu H H

Khamis A A

0730 0805 0900 1025 1120


0800 0900 0945 1120 1215
Jumaat Membudayakan
T T
Al Quran

Disahkan oleh,

Cop KJ
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
NAMA PENSYARAH: MD ARIF BIN MD ZIN DARI: JUN 2009
____________ HINGGA _____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

PENTAKSIRAN RBT SK
Isnin R R
4 PISMP

PENTAKSIRAN
Selasa E E RBT SK
4 PISMP

PENTAKSIRAN RBT SK
Rabu H H
4 PISMP

Khamis A A

0730 0805 0900 1025 1120


0800 0900 0945 1120 1215
Jumaat Membudayakan
T T
Al Quran

Disahkan oleh,

Cop KJ
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
NAMA PENSYARAH: RUBIAH BINTI AHMAD DARI: JUN 2009
____________ HINGGA _____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

KAJIAN KURIKULUM
Isnin R R
2 PISMP RBT1

KAJIAN KURIKULUM
Selasa E E
2 PISMP RBT1

Rabu H H

Khamis A A

0730 0805 09000 1025 1120


0800 0900 945 1120 1215
PENGURUSAN DIRI
Jumaat Membudayakan
T
KELUARGA DAN
T
Al Quran TEMPAT KEDIAMAN
3KPLSPM RBT1

Disahkan oleh,

Cop KJ
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
NAMA PENSYARAH: CHENG YOKE FONG DARI: JUN 2009
____________ HINGGA _____________

1
0800 0900 000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830
030

PENGURUSAN DIRI
KELUARGA DAN TEMPAT KAJIAN KURIKULUM
Isnin R R
KEDIAMAN 3KPLSPM 2 PISMP RBT2
RBT2

Selasa E E

Rabu H H

KAJIAN KURIKULUM
Khamis A A
2 PISMP RBT2

0730 0805 09000 1025 1120


0800 0900 945 1120 1215
Jumaat Membudayakan
T T
Al Quran

Disahkan oleh,

Cop KJ
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
NAMA PENSYARAH: MOHD ALI BIN JEMALI DARI: JUN 2009
____________ HINGGA _____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

ASAS LUKISAN KEJURUTERAAN


Isnin R R
3 KPLSPM RBT1

Selasa E E

ASAS LUKISAN
Rabu H H KEJURUTERAAN

3 KPLSPM RBT1

ASAS LUKISAN KEJURUTERAAN


Khamis A A
3 KPLSPM RBT2
0730 0805 0900 1025 1120
0800 0900 0945 1120 1215

Jumaat Membudayakan
T ASAS LUKISAN T
KEJURUTERAAN
Al Quran
3 KPLSPM RBT2

Disahkan oleh,

Cop KJ
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
NAMA PENSYARAH: HJ AGOS BIN ATAN DARI: JUN 2009
____________ HINGGA _____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

ASAS BOTANI PERTANIAN


Isnin R R
3KPLSPM2

Selasa E E

Rabu H H

ASAS BOTANI PERTANIAN


Khamis A A
3KPLSPM1

0730 0805 0900 1025 1120


0800 0900 0945 1120 1215
Jumaat Membudayakan
T T
Al Quran

Disahkan oleh,

Cop KJ
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
JUN 2009HINGGA _____________
NAMA PENSYARAH: ABDUL LATIFF BIN AWI DARI: ____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

Isnin R R

Selasa E E

Rabu H H

Teknologi Tanaman Sayuran dan


Khamis A Hiasan A
2PISMP1
0730 0805 0900 1025 1120
0800 0900 0945 1120 1215
Teknologi
Tanaman
Jumaat Membudayakan Sayuran dan
T T
Al Quran Hiasan
2PISMP1

Disahkan oleh,

Cop KJ
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
NAMA PENSYARAH: AHMAD FUAD DARI: JUN 2009
____________ HINGGA _____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

Isnin R R

Teknologi Tanaman Sayuran dan


Hiasan 2PISMP1
Selasa E E

Rabu H H

Teknologi Tanaman
Khamis A A Sayuran dan Hiasan
2PISMP1
0730 0805 0900 1025 1120
0800 0900 0945 1120 1215
Jumaat Membudayakan
T T
Al Quran

Disahkan oleh,

Cop KJ
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
JUN 2009HINGGA _____________
NAMA PENSYARAH: PAIMAN BIN PARDI DARI: ____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

PERDAGANGAN &
KEUSAHAWAN KEUSAHAWANAN
Isnin R R
3KPLSPM RBT1
KPLI KH2

PERDAGANGAN &
Selasa KEUSAHAWANAN E E
KPLI KH2
KEUSAH
AWANA
Rabu H H N
3KPLSP
M2
PERDAGANGAN & PERDAGANGAN &
Khamis KEUSAHAWANAN A KEUSAHAWANAN A
KPLI KH2 KPLI KH2

0730 0805 0900 1025 1120


0800 0900 0945 1120 1215

Jumaat Membudayakan
T PERDAGANGAN & T
KEUSAHAWANAN
Al Quran
KPLI KH2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

Disahkan oleh,

Cop KJ
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
NAMA PENSYARAH: ABDUL RAZIF BIN HJ ABDUL RAHMAN DARI: JUN 2009
____________ HINGGA _____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

PERDAGANGAN &
Isnin R KEUSAHAWANAN R
KPLI KH1

PERDAGANGAN &
Selasa KEUSAHAWANAN E E
KPLI KH1

SAINS SAINS
UNTUK TEKNIKAL
Rabu H H
TEKNIKAL
3PISMP2 3KPLSPM2

PERDAGANGAN & PERDAGANGAN &


Khamis KEUSAHAWANAN A KEUSAHAWANAN A
KPLI KH1 KPLI KH1

0730 0805 0900 1025 1120


0800 0900 0945 1120 1215

SAINS
Jumaat Membudayakan
T PERDAGANGAN &
UNTUK
T
KEUSAHAWANAN
Al Quran TEKNIKAL
KPLI KH1 3PISMP1

Disahkan oleh,

Cop KJ
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

JADUAL WAKTU JABATAN : KEMAHIRAN HIDUP


NOV 2009
NAMA PENSYARAH: __________________________ DARI: JUN 2009
____________ HINGGA _____________

0800 0900 1000 1030 1130 1230 1300 1430 1530 1700
Hari
0900 1000 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1830

Isnin R R

Selasa E E

Rabu H H

Khamis A A

0730 0805 0900 1025 1120


0800 0900 0945 1120 1215
Jumaat Membudaya T T
kan Al
Quran

Disahkan oleh,

Cop KJ