Anda di halaman 1dari 2

Latihan Ulangkaji Bab 6 Sejarah Tingkatan 5

1 (a) Namakan dua orang pegawai British yang menyertai Suruhanjaya Cobbold.
(i) .......
(ii) .......
[2 markah]
(b) Apakah tujuan suruhanjaya tersebut dibentuk?
(i) .......
(ii) .......
[2 markah]
(c) Nyatakan laporan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Cobbold.
(i) .......
(ii) .......
[2 markah]
(d) Apakah cadangan yang telah dikemukakan oleh Suruhanjaya Cobbold?
(i) .......
(ii) .......
(iii) ...........
(iv) ...........
[4 markah]

(a) Bagaimanakah Akta Malaysia diluluskan?


(i) .......
(ii) .......
[2 markah]
(b) Berikan empat intipati Perjanjian Malaysia 1963.
(i) .......
(ii) .......

(iii) ...........
(iv) ...........
[4 markah]
(c) Mengapakah tarikh pembentukan Malaysia ditunda pada 16 September 1963.
(i) .......
(ii) .......
[2 markah]
(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlihatkan
oleh tokoh-tokoh politik Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura.
(i) .......
(ii) .......
[2 markah]