Anda di halaman 1dari 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA
TAHUN 3 SK

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

6
Memahami, menaakul, dan menilai tentang

PERNYATAAN

sesuatu perkara daripada sumber yang didengar-

STANDARD

ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila.

DESKRIPTOR

B6 DT 1
Menghasilkan penulisan kreatif yang dapat
mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

EVIDENS

B6 DT1 E1
Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu
yang dapat mempengaruhi khalayak dengan
bertatasusila.
3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre
kreatif secara berpandu dengan betul

AKTIVITI

Bahan

PENTAKSIRAN

Bahan rangsangan Pantun 4 kerat


Langkah Pentaksiran
1. Murid menghasilkan pantun berpandukan
contoh pantun yang diberikan.

Rujukan : B6 DT1 E1

Nama: ..............................................
Tarikh:.............................

Kelas:.................................................
Tuliskan serangkap pantun 4 kerat berpandukan contoh yang
diberikan.

Contoh :
Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan,
Kami budak baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------,

------------------------------------------------------------------------------------------------------,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.