Anda di halaman 1dari 26

Kefahaman Subjektif

Panduan Menjawab Soalan

TEKNIK PENYOALAN PEMAHAMAN SUBJEKTIF

Literal Inferens Penilaian Penghayatan Semantik

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

TEKNIK PENYOALAN PEMAHAMAN SUBJEKTIF - LITERAL

Soalan jenis ini menguji ingatan calon tentang maklumat tertentu yang terdapat dalam teks. Anda perlu merujuk teks semula untuk mengenal pasti jawapan yang dikehendaki. Maklumat yang dikehendaki ada dinyatakan secara tersurat dalam teks.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

TEKNIK PENYOALAN PEMAHAMAN SUBJEKTIF - INFERENS


Soalan jenis ini menghendaki calon membuat kesimpulan berdasarkan fakta. Misalnya, meneliti sebab dan akibat sesuatu kejadian/masalah, memberikan bukti-bukti, meramalkan tindakan atau membuat interpretasi. Anda harus mencungkil jawapan daripada teks.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

TEKNIK PENYOALAN PEMAHAMAN SUBJEKTIF - PENILAIAN


Soalan jenis ini menghendaki calon untuk menggunakan maklumat-maklumat yang ada dalam teks untuk menyatakan pendirian (berdasarkan pemikiran, pengalaman dan nilainilai yang dipegang), Calon juga dikehendaki memberikan pendapat /pandangan kritis atau membuat perbandingan. Anda perlu mendapatkan maklumat-maklumat yang tersurat dan tersirat dalam teks untuk menjawab soalan ini.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

TEKNIK PENYOALAN PEMAHAMAN SUBJEKTIF - PENGHAYATAN


Soalan jenis ini menghendaki calon untuk merumuskan atau memberikan pengajaran yang diraih berdasarkan keterangan dalam teks. Calon dikehendaki mengaplikasikan maklumat, mengaitkan pengalaman, memberikan alternatif atau menghasilkan idea sendiri. Calon mungkin diminta untuk mencadangkan langkah yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dinyatakan dalam teks. Anda perlu mengumpulkan pelbagai maklumat daripada teks yang diberikan dan menggunakan fikiran sendiri untuk menjawab soalan jenis ini.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

TEKNIK PENYOALAN PEMAHAMAN SUBJEKTIF - SEMANTIK

Menerangkan maksud berdasarkan konteks

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

Maklumat Tambahan
TERSURAT -maklumat tertulis secara langsung, nampak jelas dalam teks (harfiah) TERSIRAT tersembunyi -maklumat

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

Contoh-contoh Jenis Soalan


Hari itu hujan telah turun dengan lebatnya, Tania menggigil kesejukan kerana baju sekolahnya basah. Payung yang dibawanya tadi telah terbang ditiup angin kencang. Tania tiada pilihan lain. Jika dia menunggu hingga hujan berhenti, dia akan terlambat ke sekolahnya. Oleh itu, sambil memeluk erat beg sekolahnya, dia meluru ke sekolah. Sebentar kemudian, terdengar bunyi loceng. Tania menarik nafas lega.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

SOALAN LITERAL
1) Apakah yang akan terjadi jika Tania menunggu hingga hujan berhenti? Tania akan terlambat ke sekolah jika dia menunggu hujan berhenti. 2) Bagaimanakah keadaan cuaca pada hari itu? Hari itu cuacanya hujan lebat.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

10

SOALAN INFERENS
1) Mengapakah baju sekolah Tania basah? Baju Tania basah kerana hujan begitu lebat dan payung yang dibawanya telah terbang ditiup angin kencang 2) Adakah Tania lambat ke sekolah? Tania tidak lambat ke sekolah kerana dia menarik nafas lega apabila sampai di sekolah.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

11

SOALAN PENILAIAN
1) Adakah perbuatan Tania berlari ke sekolah itu patut dicontohi? Jelaskan. Perbuatan Tania lari ke sekolah tidak patut dicontohi kerana perbuatan tersebut boleh membahayakannya. Jalan raya atau laluan pejalan kaki pasti licin. Jika Tania berlari, dia mungkin terjatuh dan cedera.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

12

SOALAN PENILAIAN
2) Adakah keputusan Tania untuk tidak menunggu hujan berhenti satu keputusan yang baik? Jelaskan. Keputusan Tania untuk tidak menunggu hujan berhenti ialah satu keputusan yang tidak baik.Waktu itu hujan lebat dan angin kencang. Tania telah membahayakan dirinya berlari dalam hujan dengan keadaan jalan yang licin.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

13

SOALAN PENGHAYATAN
1) Apakah yang boleh kamu teladani daripada sifat Tania? Saya boleh mencontohi sifat Tania yang bertanggungjawap sebagai seorang murid. Dia tidak mahu lambat ke sekolah, jadi dia sanggup lari dalam keadaan hujan lebat dan angin kencang.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

14

SOALAN PENGHAYATAN
2) Melalui teks ini, terangkan sikap Tania. Tania seorang murid yang sanggup membahayakan dirinya. Dalam keadaan hujan lebat dan angin kencang, dia sanggup lari untuk memastikan dia tidak lambat ke sekolah.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

15

PERHATIAN:

Berapa banyak atau panjang isi jawapan yang harus ditulis bergantung pada markah yang diperuntukkan.
Free powerpoint template: www.brainybetty.com 16

PEMAHAMAN SUBJEKTIF CARA MENJAWAB SOALAN-SOALAN TERTENTU


PERSAMAAN (biasanya 4m) Contoh soalan: A & B mempunyai perwatakan yang sama. Berikan dua bukti. Cara menjawab: Kedua-dua A & B (nyatakan perwatakan yang sama). Mereka (berikan penerangan bukti). atau A dan B sama-sama (nyatakan perwatakan yang sama). Mereka (berikan penerangan bukti).

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

17

PEMAHAMAN SUBJEKTIF CARA MENJAWAB SOALAN-SOALAN TERTENTU

PERBEZAAN (biasanya 4m) Contoh soalan : Nyatakan perbezaan sifat/sikap antara A & B. Berikan bukti- bukti. Cara menjawab: A .. ( nyatakan sifat/sikap A) manakala/tetapi B ( nyatakan sifat/sikap A). Berikan penerangan bukti.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

18

PEMAHAMAN SUBJEKTIF CARA MENJAWAB SOALAN-SOALAN TERTENTU


PERBANDINGAN (biasanya 4m / 6m) Contoh soalan : Bandingkan perwatakan A & B. Berikan bukti-bukti untuk menyokong jawapan kamu. Jawapan sama ada yang menunjukkan PERBEZAAN atau / dan PERSAMAAN. Bagi jawapan yang kedua-dua isinya menunjukkan sama ada perbezaan atau persamaan perwatakan, jawab seperti yang telah diterangkan di atas. Bagi jawapan yang mempunyai satu isi yang menunjukkan persamaan dan satu isi lain yang menunjukkan perbezaan, jawap seperti berikut:Cara menjawab:Perwatakan A & B ada persamaan dan perbezaan. Kedua-dua A & B .. (nyatakan persamaan). Mereka (penerangan bukti). A .. (nyatakan sifat/sikap A) manakala / tetapi B .. (nyatakan sifat/sikap B). A .( penerangan bukti) manakala / tetapi B .( penerangan bukti).

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

19

PEMAHAMAN SUBJEKTIF CARA MENJAWAB SOALAN-SOALAN TERTENTU


SIFAT & BUKTI ( 4m / 6m ) Contoh soalan : A mempuyani dua sifat yang boleh dicontohi. Berikan dua bukti untuk menyokong jawapan kamu. Cara menjawab: Nyatakan sifat dahulu diikuti dengan penerangan bukti. (jika sifatnya tidak disebutkan dahulu, keseluruhan jawapan dianggap salah) Contoh 1 : A ialah seorang yang ...(nyatakan sifatnya). Dia .( penerangan bukti) A juga merupakan seorang yang (nyatakan sifatnya). Dia (penerangan bukti) Contoh 2 : Sifat A yang pertama ialah .....(nyatakan sifatnya). Dia .(penerangan bukti). Sifat A yang kedua pula (nyatakan sifatnya). Dia (penerangan bukti)

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

20

PEMAHAMAN SUBJEKTIF CARA MENJAWAB SOALAN-SOALAN TERTENTU


PENGAJARAN (biasanya 6m) Contoh soalan : Berikan dua pengajaran yang kamu raih daripada cerita ini. Jelaskan. Cara menjawab:Pengajaran pertama yang saya peroleh ialah / adalah Terangkan pentingnya pengajaran tersebut. Kaitkan dengan cerita. Pengajaran kedua yang saya pelajari ialah / adalah . Terangkan pentingnya pengajaran tersebut. Kaitkan dengan cerita.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

21

PEMAHAMAN SUBJEKTIF CARA MENJAWAB SOALAN-SOALAN TERTENTU


PENDIRIAN (biasanya 6m) Nyatakan pendirian dengan jelas. (jika pendirian tidak dinyatakan langsung di awal jawapan, jawapan murid terus dianggap salah dan tiada markah diberikan) SETUJU / WAJAR - disokong dengan penerangan bukti TIDAK SETUJU / TIDAK WAJAR - disokong dengan penerangan bukti SETUJU / WAJAR TETAPI TIDAK SEPENUHNYA - disokong dengan penerangan bukti bagi menyatakan mengapa setuju / wajar dan juga disokong satu penerangan bukti bagi menyatakan mengapa tidak setuju / tidak wajar

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

22

PEMAHAMAN SUBJEKTIF CARA MENJAWAB SOALAN-SOALAN TERTENTU


PERHATIAN: Jawapan kamu mestilah menunjukkan kematangan kamu berfikir. Walaupun kadangkala soalan memberi kamu pilihan, tetapi jawapan terbaik adalah jawapan yang menunjukkan kematangan berfikir.

PEMARKAHAN
Soalan 2m memerlukan 1 isi jawapan Soalan 4m memerlukan 2 isi jawapan serta penerangan bukti Soalan 6m -- memerlukan 2 isi jawapan berserta penerangan yang lebih lanjut

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

23

PEMAHAMAN SUBJEKTIF CARA MENJAWAB SOALAN-SOALAN TERTENTU

semantik - terangkan maksud tidak lebih daripada 10 perkataan

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

24

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

25

KEFAHAMAN keupayaan / kemampuan memahami atau faham tidaknya seseorang akan sesuatu yang dipelajari

PEMAHAMAN perihal memahami apa yang difahami tentang sesuatu atau sejauh mana sesuatu itu difahami

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

26