Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN MENGAJAR Tarikh Masa Durasi Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Objektif Pengajaran Objektif eksplisit : 13hb

Jun 2011 : 9.45 am - 10.45 am : 60 minit : 5A2 : 28 orang : Menyiasat Bumi dan Alam Semesta : Buruj : Memahami buruj : Selepas pengajaran dan pembelajaran,murid-murid tahun 5A2 akan dapat 1.Menyatakan apakah buruj. 2.Mengidentifikasi buruj-buruj. 3.Menyatakan kepentingan buruj. Kemahiran Saintifik : Memerhati,menginferens,meramal, membuat perhubungan dan KBKK ruang dan masa Sikap saintifik & nilai murni : Menghargai sumbangan sains dan teknologi ,berfikir secara rasional, mengagumi ciptaan Tuhan, melakukan kewajipan menentukan arah kiblat dan menyatakan solat adalah perkara wajib Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah melihat keindahan bintang-bintang di langit Bahan bantu belajar : slaid persembahan, kad tugasan, lembaran kerja, gam, gunting, kad manila, kertas warna, video lagu

Langkah Orientasi (5 minit)

Isi kandungan Menerangkan bahawa bintang-bintang di langit dicipta oleh Allah dan sangat indah dipandang.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Guru memasang slaid video lagu twinkle-twinkle little Nilai: star. Mengagumi ciptaan Guru bersama-sama murid menyanyi lagu ini bersama. Tuhan Guru bertanya beberapa soalan kepada murid BBB: Soalan Video lagu 1. Video lagu ini mengenai apa? Kemahiran saintifik: Guru memperkenalkan topic pengajaran hari ini iaitu Memerhati. buruj Komunikasi

Pencetusan idea (15 minit)

Menyiasat kerangka Guru menunjukkan beberapa keping kad bergambar alternatif. kepada murid. Definisi buruj-Buruj adalah Guru bertanya beberapa soalan kepada murid kumpulan bintang-bintang di Soalan-soalan yang ditujukan kepada murid-murid. langit. 1. Apakah gambar yang ditunjukkan? contoh contoh buruj 2. Apakah yang kamu tahu tentang buruj? Biduk 3. Apa itu buruj? Belantik 4. Mengapakah buruj tidak dapat dilihat pada Pari waktu siang? Scorpio 5. Apakah contoh-contoh buruj yang kamu tahu?

Penstrukturan Jenis-jenis buruj semula idea - Biduk (20 minit) - Pari - Scorpio - Belantik Membincangkan kepentingan buruj kepada manusia. Menentukan calendar bulan. 1. Petanipetani menggunakan buruj untuk menandakan musim menanam dan menuai di ladang mereka. 2.Menggunakan buruj pari untuk mencari bintang polaris untuk mencari arah utara. 3. Untuk memetakan langit.

Guru menunjukkan slaid persembahan kepada murid. Guru bersama-sama murid berbincang tentang jenis-jenis buruj yang terdapat di angkasa dan waktunya boleh dilihat. Guru juga menunjukkan jenis-jenis buruj melalui slaid pesembahan. Seterusnya, guru bersama-sama murid berbincang tentang kepentingan buruj dan guru menujukkan slaid kepentingan buruj. Guru membahagikan murid-murid kepada 6 kumpulan. Guru membahagikan setiap kumpulan dengan satu kad tugasan, kad manila, gunting, gam, dan pen marker. Murid melakukan aktiviti yang dijalankan berpandukan kad tugasan yang diberikan. Guru bertindak sebagai fasilitator sewaktu aktiviti dijalankan Guru meminta beberapa kumpulan untuk membentangkan hasil kerja yang dilakukan. Guru membetulkan miskonsepsi murid sewaktu persembahan dilakukan.

BBM: kad bergambar Kemahiran saintifik: Menginferens, komunikasi, memerhati Nilai: Berani, sifat ingin tahu, Menghargai sumbangan sains & teknologi BBM: kad tugasan, slaid persembahan, gam, gunting, pen marker, Kemahiran saintifik: Memerhati, komunikasi, Kemahiran berfikir: mencirikan, penjanaan idea, menghubungkaitkan

Aplikasi Idea (15 minit) Penyelesaian masalah jawapan Alfonso DAlbuquerque belayar dari Portugal ke Tanjung Pengharapan, Afrika Selatan menggunakan buruj Pari .

Guru memberikan setiap kumpulan beberapa soalan penyelesaian masalah. Murid berbincang dalam kumpulan Guru bertindak sebagai fasilitator Nilai saintifik : Guru meminta beberapa kumpulan untuk Berfikir secara membacakan jawapan mereka secara kuat untuk rasional, meramal. didengari oleh murid-murid lain. Soalan 1. Jika Alfonso DAlbuquerque seorang Laksamana Armada Laut Portugis, berlayar dari arah utara ke Tanjung Pengharapan,Afrika Selatan, beliau telah sesat dilaut sewaktu ingin kembali ke tempat asalnya berlayar. buruj manakah yang boleh memberi panduan kepadanya?

Refleksi (5 minit)

1.Definisi buruj dan contoh- Guru memainkan satu lagu berbahasa melayu. contoh buruj. Guru bersama-sama dengan murid menyanyiv Buruj yang boleh dilihat pada Guru menyoal soalan-soalan di bawah: 13 Jun 2011. i.Apakah yang kamu pelajari pada hari ini? a.Buruj Scorpio -guru memberikan lembaran kerja sebagai kerja rumah b.Buruj Pari