Anda di halaman 1dari 7

Menambah dua nilai wang yang melibatkan ringgit.

Menambah dua nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen.

Apabila 4 + 6 = 10,

rumah Sen tak dapat menapung nilai 10. Jadi, 1 ditambah di rumah Ringgit.

Ringgit

Sen

Menambah tiga nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen.

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah berkaitan dengan wang.
1. Ibu membayar RM24.00 untuk 3 kilo ayam dan RM18.20 untuk sayur-sayuran. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh ibu?
Apabila 4 + 8 = 12,

rumah Ringgit Sa tak dapat menapung nilai 12. Jadi, 1 ditambah di rumah Ringgit Puluh.
Ringgit Puluh Ringgit Sa

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah berkaitan dengan wang.
2. Nadia mempunyai RM40.70 di dalam tabung dan ayahnya telah memasukkan RM28.20 ke dalam tabungnya. Sekarang, berapakah jumlah wang yang ada dalam tabung Nadia?

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah berkaitan dengan wang.

RM 35.00

RM 39.90

RM 25.00

3. Cindy ingin membeli satu beg, sepasang kasut sukan dan satu seluar. Berapakah jumlah wang yang diperlukan olehnya?