Anda di halaman 1dari 4

SURAT JAWAPAN

(Untuk dikembalikan ke Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah)

Nama & Alamat Organisasi

...........................
...........................
............
...........................
...........................
............
...........................
...........................
............
...........................
...........................
............

Ruj.
Kami
No. Tel
No. Fax
Tarikh

: ............
..............
..........
: ............
..............
..........
: ............
..............
..........
: ............
..............
..........

Kepada :
Pengarah
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah Banda Darulaman 06000 Jitra, Kedah.
(u/p : Pegawai Perhubungan & Latihan Industri)
Tuan,
PENAWARAN TEMPAT PROGRAM LATIHAN INDUSTRI PELAJAR
Merujuk kepada perkara di atas, kami
BERSETUJU TIDAK BERSETUJU
menerima pelajar berikut untuk menjalani latihan industri di organisasi kami dari

________________________ hingga __________________.


Nama Pelajar : ___________________________________________________________________
No. Pendaftaran
:
_____________ No. K/P :
_____________ __________________________
_____
Kursus
Pelajar ini
akan
__________________________
ditempatkan
__________________________
di : :
__ Kelas :
_____________
__________________________
_____________
_____
(alamat tempat
lapor diri jika
lain dari di atas)

________________________________
________________________________
___

Sekian, terima kasih.

(Nama Pegawai & Cop Rasmi) Jawatan : Tarikh :


Sila tanda diruangan berkaitan

SURAT JAWAPAN
(Untuk disimpan oleh organisasi)

Nama & Alamat Organisasi


...........................
...........................
............ ..............
...........................
......................... .
...........................
...........................
........... ...............
...........................
........................

Ruj.
Kami
No. Tel
No. Fax
Tarikh

: ............
..............
.......... : .
..............
..............
....... : ....
..............
..............
.... : .......
..............
..............
.

Kepada :
Pengarah Politeknik Sultan
Abdul Halim Mu'adzam
Shah Banda
Darulaman 06000 Jitra, Ke
dah. (u/p : Pegawai
Perhubungan & Latihan
Industri)
Tuan,
PENAWARAN TEMPAT
PROGRAM LATIHAN
INDUSTRI PELAJAR
Merujuk kepada perkara di
atas, kami

BERSETUJU TIDAK BERSETUJU


menerima pelajar berikut untuk menjalani latihan industri di organisasi kami dari
________________________ hingga __________________.
Nama Pelajar : ___________________________________________________________________
No. Pendaftaran
:
Kursus
Pelajar ini
K
akan
e
ditempatkan
l
di : :
a
_____________ s
_____________
_____

No. K/P :

(alamat tempat lapor diri jika lain dari di atas)

Sekian, terima kasih.

(Nama Pegawai & Cop Rasmi) Jawatan : Tarikh :


Sila tanda diruangan berkaitan