Anda di halaman 1dari 2

ARGILE Definire.Clasificare.

Caolinizarea rocilor Petrografic prin argila se intelege o roca sedimentara ce sonstituie o asociatie naturala de minerale argiloase(caolinit,halloysit,illit,montmorillonit)impurificata cu inerale neargiloase (cuart,feldspat,pirita,calcit). Argilele sunt roci fin granulate constituite in proportie de peste 60% din particule mai mici de 0,02mm iar in proportie de peste 25% din particule mai mici de 0,002mm.Din punct de vedere structural argilele au fost definite ca fiind silicate de aluminiu cu apa de constitutie si structura stratificata. Structura mineralelor argiloase este constituita din doua grupe coordinare:una tetraedrica-cu cationii centrali Si4+ si una octaedrica-avand cationic conetrali ionii Al3+.Legarea grupelor coordinative din retea conduce la obtinerea unor elemente structural sub forma unor plane si/sau lanturi care imprima acestora o structura stratificata.Planul structurilor tetraedrice se poate combina cu cel al structurilor octaedrice astfel incat atomii de oxygen din varfurile grurarilor tetraedrice Si04- 4 se situeaza in accelasi plan cu gruparile hidroxilice din varfurile planurilor octaedrice,coordinate de aluminiu.Aceasta combinative de doua sau mau multe plane elementare formeaza un strat iar combinarea acestora conduce la formarea unui pachet de straturi,care sunt reunite in cristale prin forte de tip van der Waals. O caracteristica comuna a mineralelor argiloase este dimensiunea redusa a cristalelor ,rocile argiloase gasindu-se intr-o stare polidispersa.Particule lamelare ale argilelor au character puternic hidrofil si o buna capacitate de schimb cationic capacitatea de schimb ionic se manifesta cu precadere in suspensii apoase. In functie de structura cristalina si compozitia chimica se deosebesc urmatoarele minerale argiloase:caolinitul,halloyzitul,montmorilonitul,illitul. Caolinitul este mineralul de baza al majoritatii argilelor intrebuintate in industria liantilor anorganici si a ceramicii fine si refractare,datorita unei mai mici plasticitati si capacitate de schimb cationic.Caolinitul prezinta o structura stratificata cu strat diocatedric fara apa zeolitica intre straturi.(Al2O3.2Sio2.2H2O) Halloyzitul prezinta o structura cristalina similara cu cea a caolinitului singura deosebire consta in prezenta apei zeolitice,legata intre straturi prin leagaturi de hydrogen.( Al2O3.2Sio2.2H2O +2H2O) Caolinitul si halloyzitul au pachet elementar structural asemanator format din tetraedrii silicat SiO4- 4 cu bazele in accelasi plan de fata formata din varfurile tetraedrelor fiind legat stratul de octaedri [AlO2(OH)4]-5. Montmorillonitul are un pachet elementar de tip triformic format din 3 straturi de grupe coordinative.Ficare pachet elementar este format din doua straturi de tetraedre silicat SiO4- 4 dispuse hexagonal in plan si orientate cu varfurile catre interior aceste straturi sunt legate inite ele prin octaedri de [AlO2(OH)4]5-.

Caracteristic argilelor montmorillonitice este faptul ca inte pachetele structurale elementare este fixata apa prin sorbtie ,indeosebi in straturile ale caror molecule sunt orientate hexagonal.Aceasta apa nelegata chimic de pachetele elementare,este variabila si se inlatura usor prin incalzire.Apa legata in retea este insa cedata mai greu decat in cazul caolinitului.Ca urmare a structurii sale montmorillonitul se caracterizeaza printr-o mai mare plasticitate.Plasticitatea se datoreaza apei intercalate intre pachetele elementare,care de la o anumita grosime se manifesta lubrufiant,argilele montmorillonitice contin stoechiometric mai mult SiO2 decat caolinitul.(Al2O3.4SiO2.H2o+nH2O) Illitul face parte din grupa micelor.Acestea sunt mirenale derivate din muscovite,K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O.Structura lor este similara cu cea a montmorillonitului deosebindu-se de aceasta prin faptul ca cea de-a patra parte a ionilor Si4+ este substituita in tetraedtii cu ioni Al3+ creandu-se astfel sarcini negative suplimentare neutralizate de ioni K+ plasati intre pachetele elementare.Illitul este un mineral argilos deosebit de plastic care poate adduce cantitati importante de alcalii. Argile utilizate in industria liantilor anorganici sunt argile comune continand amestecuri ale mineralelor indicate anterior si cantitati variabile de impuritati sub forma de calcar, ghips, cuart, mica,feldspati,substante organice. Caolinizarea rocilor cu continut de feldspat se poate realize sub actiunea apei, a oxigenului ,a CO2 sau a acizilor humici.Datorita caracterului slab acid al CO2 acesta poate dizolva alcaliile fara sa intervina asupra legaturilor dintre Al2O3 si SiO2 astfel incat este important in procesul de caolinizare a rocilor.