Anda di halaman 1dari 8

u TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RPH KHAMIS

BAHASA MELAYU TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH MASA TEMA TAJUK : : : : 11 APRIL 2013 0915-0915 EKONOMI KITA HARI KANTIN SEKOLAH

CHRISTINA/IPGKR/PISMPBM

u TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : 11 April 2013 : 0915-0915 : 3 Kreatif : Ekonomi Kita : Hari Kantin Sekolah : 32 Orang

RPH KHAMIS

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk pelajaran Bilangan Murid Fokus Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran

4.1 4.1.1

: Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. : Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.

Fokus Sampingan Standard Kandungan Standard Pembelajaran

1.6 1.6.2

: Berbicara untukmenyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada Pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. : Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila

Fokus sampingan Standard Kandungan Standard Pembelajaran

2.3 2.3.1

: Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. : Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

Pengetahuan Sedia Ada 1. Murid mengetahui tentang Hari Kantin Sekolah 2. Murid menguasai kemahiran bertutur, membaca dan menulis di peringkat awal

CHRISTINA/IPGKR/PISMPBM

u TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RPH KHAMIS

Objektif Eksplisit Pada akhir pelajaran murid dapat : Menyebut dan memahami sekurang-kurangnya tiga hingga lima lirik lagu yang mengandungi mesej dalam dalam I) nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur berdasarkan lagu yang disediakan II) berbicara sekurang-kurangnya tiga daripada lima maklumat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan yang disediakan III) membaca sekurang-kurangnya tiga daripada lima pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas berdasarkan petikan yang diberikan.

Sistem Bahasa II) Kosa Kata Pengisian Kurikulum I) Ilmu II) Nilai Murni

: Bersukaria, berbelanja, pengguna

: Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik : Kesedaran, sayangi diri, berdikari, bertanggungjawab : Verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal, : Menganalisis Maklumat : Menghubungkait

Kemahiran Bernilai Tambah I) Teori Kecerdasan Pelbagai II) Kemahiran Berfikir III) Belajar Cara Belajar

Isi Pelajaran I) Lirik Lagu : Adikku Ceria II) Kosa Kata : Bersukaria, berbelanja, pengguna

Bahan Sumber Mengajar : LCD, Speaker, Laptop, Brosur, Lirik Lagu,

CHRISTINA/IPGKR/PISMPBM

u TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Isi Pelajaran Lagu Bangun Pagi Contoh soalan 1. Apakah kemajuan yang telah dikecapi oleh negara Malaysia? 2. Mengapakah ekonomi Malaysia stabil? 3. Apakah yang akan berlaku sekiranya ekonomi negara merosot? Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

RPH KHAMIS

Langkah / Masa Set induksi (5 minit)

Catatan

Murid menyanyikan Galur Gemilang BSM Murid dan guru bersoal jawab mengenai lagu Lagu bangun Pagi tersebut Speaker Guru mengaitkan isi pelajaran dan Laptop menerapkan nilai TKP Verbal Linguistik Interpersonal Intrapersonal Muzik Kinestatik Ilmu Pendidikan Moral Nilai Sayangi diri Penilaian HP FS: 1.6; 1.6.2 FU: 4.1;4.1.1 Guru mengedarkan brosur tentang Jenis Makanan yang dijual di Kantin Murid diminta untuk mencari maklumat yang terdapat dalam brosur Murid secara rawak dipilih untuk menyatakan maklumat yang mereka perolehi Guru memberi ulasan tentang cara murid berbicara menyampaikan maklumat TKP Verbal Linguistik Interpersonal Intrapersonal Ilmu Pendidikan Sivik Nilai

Langkah 1 (10 minit)

Kebersihan Diri

CHRISTINA/IPGKR/PISMPBM

u TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU -

RPH KHAMIS

Guru membantu murid merumuskan isi pelajaran Bertanggungjawab serta menerapkan nilai bertanggungjawab Penilaian HP FS: 1.6; 1.6.2

Perkembangan Langkah 2 (10 minit)

Lirik Lagu: Hari Kantin Sekolah Kosa Kata: Bersukaria, berbelanja, pengguna

Murid diminta membaca secara mentalis Murid dipilih secara rawak untuk membaca Murid membaca secara berkumpulan Murid dan guru bersoal jawab tentang kosa kata yang terdapat lirik lagu tersebut Murid dibimbing untuk merumus isi pelajaran

TKP Verbal Linguistik Interpersonal Intrapersonal Strategi Bersoal jawab BSM Lirik Lagu Hari Kantin Sekolah Ilmu Pendidikan Sivik Penilaian HP FS: 2.3; 2.3.1 FU: 4.1;4.1.1 TKP Verbal linguistik Interpersonal Intrapersonal BSM Lirik Lagu Adikku Ceria

Langkah 3 (20 minit )

Mari Menyanyi Hari Kantin Sekolah

Guru menyanyikan lagu Hari Kantin Sekolah sementara murid mendengar

Murid menyanyikan lagu baris demi baris dengan bimbingan guru

Murid menyanyikan lagu perenggan demi

CHRISTINA/IPGKR/PISMPBM

u TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU perenggan dengan bimbingan guru Murid menyanyikan lagu tersebut dengan seluruhnya Murid dan guru bersoal jawab mengenai lirik lagu Murid menjalankan aktiviti pengayaan dan pemulihan Pengayaan Mencari kata kerja dalam Lirik lagu Hari Kantin Sekolah Pemulihan Bimbingan bacaan lirik lagu -

RPH KHAMIS

Nilai Berdikari Penilaian HP FU: 4.1;4.1.1 FS: 1.6; 1.6.2

Penutup (5 minit)

Rumusan isi pelajaran. Contoh Soalan: 1. Apakah yang telah anda pelajari pada hari ini? -

Guru meminta murid menyatakan isi pelajaran yang telah dipelajari. Murid diminta menyanyikan lagu Hari Kantin Sekolah

TKP Verbal linguistik Interpersonal Intrapersonal Ilmu Pendidikan Moral Nilai Kesedaran Kendiri Penilaian HP FS: 1.6; 1.6.2

CHRISTINA/IPGKR/PISMPBM

u TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P)

RPH KHAMIS

Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan

Disemak oleh Guru Besar : Catatan

Tandatangan : Nama : Tarikh :

Tandatangan : Nama : Tarikh :

CHRISTINA/IPGKR/PISMPBM

u TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU BUKTI

RPH KHAMIS

Kekuatan :

TINDAKAN SUSULAN Penambahbaikan :

Kelemahan :

Tindakan Susulan :

Disemak oleh Guru Pembimbing : Catatan :

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing : Catatan :

Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Catatan : Sila rujuk Borang PR1/P Komponen Pelaksanaan untuk mencari isu kekuatan dan kelemahan

CHRISTINA/IPGKR/PISMPBM