Anda di halaman 1dari 8

B1 DL1 E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : _________________________ Kelas : 1 ___________

Tarikh :_________

ARAHAN : 1. Guru perdengarkan beberapa bunyi. 2. Murid mengajuk bunyi yang didengar. Tandakan () jika Bil Bunyi yang diperdengarkan murid mengajuk dengan betul. 1. 2. 3. 4. 5. Mengetuk pintu Jam loceng berdering tiupan wisel Kucing mengiau Burung berkicau

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Guru perdengarkan beberapa bunyi yang dihasilkan daripada rakaman atau yang diajuk oleh guru. Guru bimbing murid mengajuk bunyi tersebut,kemudian barulah mula mentaksir keupayaan murid. Guru boleh juga menggunakan satu senarai semak sahaja Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas.

B1 DL1 E2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

ARAHAN : 1. Murid melakukan aktiviti seperti dalam buku teks di muka surat 3. 2. Murid menentukan arah bunyi alat muzik yang dimainkan.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN

Minta murid melakukan aktiviti seperti situasi di atas. Seorang murid ditutup matanya dan diminta menentukan arah bunyi yang dibunyikan oleh rakannya.(ulang aktiviti dengan murid yang berlainan.) Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

B1 DB1 E1
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

Arahan : Murid dikehendaki membunyikan huruf vokal dan menamakan huruf konsonan.

1. Bunyikan huruf vokal

2. Namakan huruf konsonan

b h n t

d j p v

c k q w

f l r y

g m s z

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Minta murid membunyikan huruf vokal dan konsonan yang dipamerkan dalam bentuk jadual atau kad imbasan. Guru juga boleh menggunakan menjalankan pentaksiran semasa ujian saringan Linus. Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

B1 DB1 E2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

Arahan : Minta murid mengeja dan membatang suku kata terbuka dan suku kata tertutup. 1. Mengeja dan membatang suku kata terbuka

ba ja ka

be je ke

bi ji ki

bo jo ko

bu ju ku

1. Mengeja dan membatang suku kata tertutup

dik yah sel

nek tuk rak

mak lah jam

pal sel bar

pan gam tas

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Minta murid mengeja dan membatang suku kata yang dipamerkan dalam bentuk jadual atau kad imbasan. Guru juga boleh menggunakan menjalankan pentaksiran semasa ujian saringan Linus. Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

B1 DB1 E3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________ Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan .

Tarikh:__________

1. Membaca perkataan yang ditunjukkan ( kad imbasan)

susu nenek kertas

meja ayah pensel

kereta baju adik

kerusi gunting gam

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN

Minta murid membaca perkataan yang ditunjukkan dalam kad imbasan. Guru juga boleh mentaksir menggunakan kata nama lain yang sesuai dengan tema semasa. Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

B1 DT1 E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

Arahan : Salin semula huruf pada garisan yang disediakan.

B g

Q d

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN

Guru menunjukkan cara menulis huruf kecil dan huruf besar a z dengan cara yang betul. Murid menyalin huruf dengan betul . Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

B1 DT1 E1 Tarikh:__________

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Arahan : Warnakan suku kata dan tuliskan perkataanya. 1.

ba
2.

kal

kul

kil

li

pis

pes

pas

3.

gu
4.

la

lo

li

su
5.

da

du

di

bu

ki

ku

ke

B1 DT1 E1
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Guru menunjukkan cara menulis pekataan dengan cara yang betul. Murid menyalin perkataan yang dipamerkan di hadapan kelas . Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.