Anda di halaman 1dari 62

AHLI KUMPULAN: ABD HALIM BIN MD ISA@DAUD FATEN NADIAH BINTI MOHD FAUZI NURFARAHIN BINTI MOHD ZAMRI

NUR ZAWANI BINTI RASHID UNIT: PPISMP PSV/BI/BM SEM 2

MASUK

KONSEP KESENIAN

FUNGSI KESENIAN
CIRI-CIRI KESENIAN JENIS KESENIAN PERKEMBANGAN KESENIAN
BACK NEXT

BACK

NEXT

Menurut kamus dewan seni didefinisikan sebagai karya (sajak, lukisan, muzik dll) yang diciptakan dengan bakat (kecekapan) hasil daripada sesuatu ciptaan. Seni juga boleh didefinisikan merangkumi semua aktiviti dan hasil karya manusia yang indah dan berseni (kreatif) bagi semua kaum dan bangsa di dunia.
BACK NEXT

Kesenian bermaksud perihal seni yang berkaitan dengan seni, keindahan (kehalusan) Kesenian ini akan menjadi tunjang kepada kebudayaan sesebuah masyarakat sejak turun temurun dengan adanya kesenian seperti ini.

BACK

NEXT

Kesenian atau seni boleh dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu: Seni Suara Seni Gerak Seni Rupa Permainan Tradisional

BACK

NEXT

Konsep kesenian menurut perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabadian diri kepada Alah s.w.t. Seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab. Motif seni bermatlamatkan kebaikan dan berakhlak. Lahir sebagai satu proses pendidikan yang bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat.
BACK NEXT

Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks.
BACK NEXT

Aktiviti seperti tarian, nyanyian, gambaran pasir, membuat perabot atau menenun keranjang tidak dianggap sebagai aktiviti berbeza seperti 'Art and Design' di Eropah. Semua aktiviti tersebut adalah bahagian Dreaming dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada konsepsi orang ahli kesenian dan seniman, kerana semua orang adalah seniman.
BACK NEXT

Herberth Read Suatu usaha untuk mencipta bentuk-bentuk yang menyenangkan dan seni itu dijalankan pula daripada estetika Leo Tolstoy Dalam bukunya What is Art? (1896) menyatakan seni adalah hasil pengalaman dan perasaan yang tercerna melalui garis, warna, gerak, bunyi, katakata, bahasa dan rupa bentuk yang dikongsi bersama orang lain.
BACK NEXT

Raymond William Beliau menyatakan bahawa seni itu mencakupi berbagai bidang seperti senihalus (catan, arca, lukisan, cetakan, instalasi, video), seni ukir, seni tembikar (seramik), seni logam, tekstil, pementasan, sastera dan seni muzik. Bagi beliau seni adalah sebagai satu kemahiran yang bersifat imaginatif dan kreatif.

BACK

NEXT

R.G. Collingwood Mendefinisikan seni sebagai satu ekspresi dari satu aktiviti yang melibatkan pengeluaran rasa emosi pengkarya seni.
Dr. Sidi Gazalba Menyatakan bahawa seni itu indah dan indah itu adalah baik. Menurut beliau sesebuah karya seni itu perlu ada unsur-unsur kebaikan, kebenaran dan nilai-nilai moral yang tinggi.
BACK NEXT

BACK

NEXT

Keperluan Fizikal Sejarah membuktikan bahawa perkembangan seni muzik selalu seiring dengan peradaban manusia. Sejak duhulu, benda-benda diciptakan dengan mempertimbangkan nilai seni.

BACK

NEXT

Keperluan Emosi

Manusia juga mempunyai keperluan emosi yang harus dipenuhi. Saat sedang sedih, gembira, dan sebagainya. Seseorang dapat mengungkapkan perasaan dan daya imaginasinya atau menikmati seni tersebut untuk menghibur hati. Contohnya melukis, bernyanyi, membuat puisi, mendengarkan lagu atau menonton drama.
BACK NEXT

a. Bidang Agama Misalnya bangunan masjid atau tempat beribadat lain yang dibangun dengan seni artistik. Selain itu orang dapat berdakwah melalui seni muzik iaitu dengan lagu-lagu berunsurkan dakwah seperti nasyid. Kita juga dapat menyampaikan dakwah melalui sebuah drama. Atau menggambarkan kekuasaan Allah SWT melalui lukisan dan kaligrafi.
BACK NEXT

b. Bidang Pendidikan

Melalui pendidikan seni, kita dapat menimbulkan pengalaman estetika bahkan etika. Seni memberi manfaat untuk membimbing serta mendidik mental dan tingkah laku seseorang supaya berubah kepada keadaan yang lebih baik. Selain itu seni juga mampu membantu dalam proses pembelajaran. Bacaan yang dibaca atau dihafal semakin mudah diingati melalui. Pada dasarnya orang lebih mudah menghafal lagu dibandingkan menghafal rumus atau formula.
BACK NEXT

c. Bidang Komunikasi

Bahasa merupakan alat komunikasi yang mudah difahami. Tetapi, seni juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Misalnya seorang seniman muzik dapat berkomunikasi melalui serangkaian nada dengan semua orang yang mendengar hasil karya mereka.

BACK

NEXT

1. Fungsi Spiritual Sayyid Hossein Nasr (dalam buku Spritual dan Seni Islam) memberi pandangan, dalam apa juga bidang sekalipun, seni Islam itu mestilah mempunyai fungsi spiritual yang dapat membimbing manusia supaya mengingati Allah s.w.t.. Dalam pandangannya itu beliau telah menegaskan: Seni itu tidak dapat memainkan suatu fungsi spiritual apabila ia tidak dihubungkan dengan bentuk dan kandungan wahyu Islam.
BACK NEXT

Beliau juga menghuraikan bahawa Islam terdiri dari beberapa aspek antara lain ialah syariah, tarekat dan hakikat. Hossein Nasr berpandangan syariat memain peranan penting dalam memberi latar dan persekitaran kepada seni Islam di samping menyediakan batas-batas tertentu atau garis untuk seni Islam itu.

BACK

NEXT

2. Kesenian meningkatkan aspek kerohanian.

Kesenian Islam merupakan kesenian mukadas. Ia harus memiliki kekudusan mauduk. Kekudusan mauduk bermaksud kebenaran kerohanian yang dapat mempertemukan manusia dengan kehadiran alam semesta di mana tujuan estetika tidak terlintas di dalam fikiran penciptanya. Tetapi ia indah kerana kebenaran kerohanian yang dipancarkan.
BACK NEXT

3. Seni untuk mendidik

Kesenian Islam tidak bermotifkan hiburan semata-mata malah ianya menjurus ke arah mentarbiah masyarakat menjadi insan yang beriman, berakhlak, berilmu dan beramal soleh. Oleh itu, sesuatu itu bukanlah dianggap seni sekiranya ia tidak dapat menjalankan fungsinya untuk membimbing manusia ke arah yang lebih baik dan mengingati Allah s.w.t..
BACK NEXT

BACK

NEXT

Seni secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama:Seni melalui pendengaran seperti muzik, deklamasi puisi, prosa, seni suara dan sebagainya. Seni yang diperolehi melalui penglihatan mata seperti seni lukis, seni hias, seni bina, seni pakaian dan sebagainya. Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama, tablo, teater, filem dan sebagainya. Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastera yang berbentuk puisi dan prosa.
BACK NEXT

Mengangkat martabat insan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persekitaran dan sejagat. Alam sekitar galerinya, manakala manusia menjadi seniman yang menggarap segala unsur kesenian untuk tunduk serta patuh kepada keredhaan Allah swt. Mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek-aspek estetika, kemanusiaan, moral dan lain-lain lagi.
BACK NEXT

3. Kesenian Islam menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tergantung kepada keseluruhan kesahihan Islam itu sendiri. Menurut Islam, kesenian yang mempunyai nilai tertinggi ialah yang mendorong ke arah ketaqwaan, kema'rufan, kesahihan dan budi yang mantap.
4. Kesenian Islam terpancar daripada wahyu Allah, sama seperti undang-undang Allah dan Syariat-Nya. Maknanya ia harus berada di bawah lingkungan dan peraturan wahyu. Ini yang membezakan kesenian Islam dengan kesenian bukan Islam. 5. Kesenian Islam menghubungkan manusia dengan tuhan, alam sekitar dan sesama manusia dan juga makhluk.
BACK NEXT

Menjadi tunjang kepada masyarakat Melayu - menyerlahkan identiti masyarakat Melayu Menjadi hiburan kepada masyarakat - memberi kepuasan Membezakan budaya memberi ilmu pengetahuan Masyarakat dengan masyarakat yang lain Menjadi hiasan dan mempunyai pelbagai fungsi Mempunyai daya estetika memberikan reka bentuk yang indah dan menarik Bertindak sebagai alat komunikasi dalam anggota masyarakat
BACK NEXT

BACK

NEXT

BACK

NEXT

Mengandungi segala gerakan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan. Contoh: pergerakan tangan, kaki, badan, mata dan anggota badan yang lain. Seni gerak orang Melayu dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu:i. Seni tari ii. Seni drama
NEXT

Seni Tari

Gerakan yang berirama (C. Sachs: ahli sejarah tari dan muzik Jerman)

Pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah.


BACK NEXT

Tarian Melayu Asli terbahagi kepada dua jenis iaitu:a) Tarian yang bercorak lemah lembut. Contoh: Tarian Mak Inang dan Siti Payung b) Tarian rancak yang merupakan hasil daripada pengaruh tarian Portugis Contoh: Tarian Ronggeng, Serampang Laut dan Singapura Dua.
BACK NEXT

Drama Tradisional

Karya drama yang dianggap oleh masyarakat yang mewarisinya sebagai hasil yang diwarisi secara turun temurun dari generasi yang lampau, (Amin Sweeney )
BACK NEXT

BACK

NEXT

Sejenis tarian pahlawan berkuda yang berasal dari Jawa, Indonesia dan dipengaruhi dengan pengaruh Islam. Permainan ini kini merupakan salah satu permainan rakyat di Indonesia dan Malaysia, khususnya di negeri Johor. Biasa dimainkan di majlis perkahwinan atau di majlis keramaian.

BACK

NEXT

10 hingga 15 orang penari bagi setiap kumpulan dan memerlukan seorang ketua. Pada peringkat awalnya, semua gerak geri penari adalah atas arahan dayang yang menggunakan tali untuk mengawal permainan. Terdapat banyak pantang larang bagi pemain dan mereka yang menonton persembahan kuda kepang.
BACK NEXT

BACK

NEXT

Juga dikenali sebagai permainan masa lapang atau sukan rakyat. Bukan sahaja berfungsi sebagai alat hiburan tetapi juga berperanan dalam aktiviti sosial untuk menyerikan majlis-majlis keramaian, perkahwinan dan sebagainya. Bertindak sebagai alat komunikasi di kalangan anggota masyarakat.
NEXT

Dibahagikan kepada dua jenis iaitu permainan iaitu:a) Untuk orang dewasa (wau, sepak raga, gasing, menyabung ayam, laga buah keras, congkak )

BACK

NEXT

b) Untuk kanak-kanak (guli-guli, main galah, main kapal terbang, ketup atau sembunyi).

BACK

NEXT

Mengandungi unsur-unsur budaya Melayu asli yang dilihat pada bentuk dan rekaan corak yang terdapat pada wau tersebut.

Mempunyai hubungan dengan kepercayaan kepada semangat padi. Permainan wau telah menjadi satu permainan tradisi selepas musim menuai.
BACK NEXT

Diadakan sebagai hiburan untuk pelbagai peringkat umur. Permainan wau juga diadakan untuk pertandingan (bentuk, corak ciptaan, warna, keaslian ciptaan dan ukuran)

BACK

NEXT

BACK

NEXT

Dalam seni suara kesenian Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu:-

Seni Vokal Seni Muzik

NEXT

Seni Vokal

- Lahir daripada pita suara yang boleh memberi kepuasan kepada pendengar

- Dalam masyarakat Melayu terdapat seni vokal tanpa muzik (nasyid,qasidah,nazam) dan seni vokal yang bergabung dengan muzik (dikir, ghazal, hadrah).

BACK

NEXT

Seni Muzik

- Tidak dapat dilihat dan dinikmati dengan pancaindera penglihatan, tetapi dirasai dengan hati atau perasaan

- Gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah dan menyenangkan, bunyi-bunyian.
BACK NEXT

DIKIR BARAT

BACK

NEXT

Satu persembahan negeri Kelantan yang disampaikan secara berkumpulan. Biasanya diketuai oleh seorang Tukang Karut dan Tok Juara. Tukang Karut dan Tok Juara akan mendahului nyanyian sambil berbalas-balas pantun. Diikuti oleh awak-awak sebagai suara latar dengan suara yang kuat dan lantang.
BACK NEXT

BACK

NEXT

Juga dikenali sebagai seni visual yang bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak.

Setiap penghasilan sesuatu karya memerlukan kombinasi seni dan prinsip rekaan. Dapat dinilai serta dilihat menggunakan deria penglihatan manusia dan juga pengalaman estetik.
NEXT

Terbahagi kepada dua bentuk penghasilan karya iaitu : a) dua dimensi, 2D (lukisan, catan, seni cetak, corak pada kain tenunan) b) tiga dimensi, 3D (anyaman bakul, ukiran kayu, barangan hiasan logam, arca)

BACK

NEXT

BACK

NEXT

Proses penghasilan karya seni melalui teknik percetakan ( kertas) Mampu menghasilkan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak (cetakan atau gambar teraan) Bahan yang digunakan dalam seni cetak ialah tembaga atau zink, batu, blok kayu, plat fabrik)
BACK NEXT

BACK

NEXT

Perkembangan suatu kesenian selalu bermula dari tingkatan kesenian


yang paling sederhana yang tidak mungkin langsung mencapai puncak perkembangan. Kesenian berkembang mengikuti perubahan zaman dan berdasarkan kurun waktu. Di bidang seni rupa - ditinjau dari perkembangan dan kurun waktunya, karya seni yang dihasilkan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis iaitu:a) b) c) d) e)
BACK

Seni Primitif Seni Klasik Seni Tradisional Seni Modern Seni Kontemporer
NEXT

Seni Primitif
Berkembang pada zaman prasejarah, yang mana tingkat kehidupan manusia pada masa sangat sederhana sekali - orang primitif. Di bidang kesenian, karya seni yang dihasilkan juga sangat sederhana, namun memiliki nilai tinggi sebagai ungkapan ekspresi mereka. Peninggalan karya seni yang dihasilkan berupa lukisan binatang buruan, lukisan cap-cap tangan yang terdapat pada dinding gua. Selain karya lukisan, terdapat juga hiasan-hiasan pada alat-alat perburuan mereka yang berupa goresan-goresan sederhana. Karya seni yang dihasilkan hanya merupakan ekspresi perasaan mereka terhadap dunia misterius atau alam ghaib yang merupakan simbolis dari perasaan-perasaan tertentu. Ciri-ciri lain dari seni primitif iaitu goresannya spontannitas, tanpa perspektif, dan warna-warnanya terbatas pada warna merah, coklat, hitam, dan putih.

BACK

NEXT

Seni Klasik
Kesenian klasik merupakan puncak perkembangan kesenian tertentu, yang mana tidak dapat berkembang lagi (mandeg). Karya seni yang dianggap klasik memiliki kriteria sebagai berikut : Kesenian yang telah mencapai puncak (tidak dapat berkembang lagi) Merupakan standarisasi dari zaman sebelum dan sesudahnya Telah berusia lebih dari setengah abad. Selain dari ketentuan itu, suatu kesenian belum bisa dikategorikan seni klasik. Karya-karya seni klasik dapat dijumpai pada bangunan-bangunan kuno Nusantara pada zaman Hindu-Budha dan bangunan-bangunan kuno di Yunani dan Romawi.

BACK

NEXT

Seni Tradisional
Tradisi ertinya turun temurun atau kebiasaan.

Seni tradisional bererti suatu kesenian yang dihasilkan secara


turun-temurun atau kebiasaan berdasarkan norma-norma tertentu yang sudah biasa berlaku.

Seni tradisi bersifat statis, tidak ada unsur kreatif sebagai


ciptaan baru. contoh dapat kita lihat pada lukisan gaya Kamasan Klungkung, kriya wayang kulit, kriya batik, kriya tenun, dan sebagainya.

BACK

NEXT

Seni Modern
Seni modern merupakan kesenian yang menghasilkan karya-karya baru. Seniman yang kreatif akan menghasilkan karya seni yang modern di dalamnya ada unsur pembaharuan, baik dari segi penggunaan media, teknik berkarya mahupun unsur gagasan/idea.

Seni modern tidak terikat oleh ruang dan waktu, baik itu karya yang
dihasilkan di masa lampau maupun pada masa kini aslkan ada unsur kreativitinya.

Karya-karya seni rupa modern dapat dilihat pada lukisan karya Van
Gogh, Pablo Picasso, Affandi, Basuki Abdullah, Gunarsa, patung karya G. Sidharta, Edi Sunarso, Nuarta, dan sebagainya.
BACK NEXT

Seni Kontemporer
Kontemporer bererti sekarang atau masa kini. Seni kontemporer memiliki masa populariti tertentu sehingga seni ini dapat dikatakan bersifat temporer. Seni ini dapat dinikmati pada masa popularnya dan apabila sudah lewat maka masyarakat tidak lagi menyukainya.

Karya-karya seni kontemporer pada mulanya muncul di Eropah dan


Amerika lukisan karya Andy Warhol dan patung karya Hendri Moore. Kebelakangan ini, seni kontemporer telah berkembang di berbagai

negara yang memiliki gagasan yang unik, seperti berupa patung dari
es, lukisan pada tubuh manusia (body painting), seni instalasi, grafity, dan sebagainya.
BACK NEXT

TAMAT