Anda di halaman 1dari 85

A MAGYAR KZPKOR KLTSZETE

Szerkesztette s fordtotta

Gerb Lszl

Megjelent a Franklin Knyvkiad 1950-es kiadsa alapjn. Gerb Lszl jogutdai Kiss Jzsef Knyvkiad

Kiss Jzsef Knyvkiad Kft. Budapest, 2006

TARTALOM
Bevezet Jegyzetek Forrsok 1. Siralomnek a tatrdlta Magyarorszgrl 2. A bnbnatrl 3. Valfer ispnra, aki a Kszn hegyn bencs klastromot alaptott 4. Szent Gellrt pspk vrtanrl 5. Himnusz Szent Berntrl 6. IV. Bla dicsrete 7. IV. Bla kirly csaldjnak srkvre, 1270. 8. Papok siralma 9. Szent Demeter balladja 10. Zsolozsma Szent Istvn kirlyrl 11. Himnusz Szent Lszlrl 12. Szent Lszl kirly dicsrete 13. Szent Imre trtnete 14. Konrd lovag balladja 15. Remete Szent Plrl 16. Himnusz Szent Istvnrl 17. Szent Istvnrl 18. Szent Erzsbet zvegyrl, a magyar kirly lnyrl 19. Szent Mihly arkangyalrl 20. Magyarorszg szent patrnusaihoz 21. Mrtkre rott vers Kroly kirly hallrl 22. A hun kirly nevnek magasztalsa 23. A ktfle idrl 24. Mikppen mentek a hunok Metiszbl Szittyaorszgba 25. Mikppen kld a hunok tancsa Kusidot kvetsgbe Szvatopluk pannniai herceghez 26. Min ajndkot kldtek a hunok a pannni hercegnek 27. Mikppen gyztk le hatalommal a hunok Szvatopluk pannni herceget 28. Mikppen gyzte le Konrd csszr a hunokat s vesztek a hun vezrek Bulcsu s Lehel 29. Mikppen veszett a pannni kirly, Aba 30. Mikppen lte meg Bla a pogny kirlyt 31. Mikppen ltk meg Szent Gellrt pspkt 32. Mikppen szabadtott meg Szent Lszl valamely tatr kezbl egy szzet, aki a nevt hvta 33. Kbor dikok siralma 34. Harmatoznak, lm, a mennyek... 35. A Boldogsgos Szz dicsrete 36. Magasztalnak az egek... 37. Jessze-trzsk vesszeje. 38. Krisztus anyja, rvendezzl... 39. Szent Istvn kirly balladja 40. Himnusz a nndorfejrvri diadalra 41. Hunyadi Jnos hallra FGGELK Regs nek A csillag Jegyzetek a versekhez a versek sorszma szerint Mfajok, versformk A kiadsrl Utsz 2

Radnti Mikls emlknek

A MAGYAR KZPKOR KLTSZETE


Nomd npek kds gomolygsbl az 5. szzadban bukkan fel a dlorosz sksgokon a trtnelem szmra a magyar. A 9. szzad ta pontosan ismerjk trtnett, mgnem mai hazja fldjn megtelepedve, a 11.-ben llamot alkot: keresztny, hbri kirlysgot. A magyar pogny kor hossz szzadaibl azonban irodalmi, klti maradvnyunk nincs. Az magyar kltszet egyetlen emlke, a vzkereszti jtkosok n. regsneke csupn a mlt szzadban jegyzdtt fel a np ajkrl. Kt rszbl tevdtt ssze: rszben smnnek a Napot jelkpez csodafiszarvasrl, rszben Szent Istvn s a keresztny kirlyok ell bujdos pogny nekesek, alakosok panasza. A kett azonban kilencszz v alatt rtelmt vesztve, egymsba mosdott, kopott, zavarodott - gy mr nem klti maradvny, inkbb csak emlke a hajdankori kltszetnek.1 Ms emlkeink is maradtak pogny kori kltszetnkrl: a trtneti nekek nmelyiknek emlkt (rpdrl, Lehelrl, Botondrl) kzpkori histriairodalmunk rizte meg, elkeveredve idegen krnikkbl mertett knyvmondkkal, klcsnztt regkkel.2 Az rs, a szorosan vett irodalom magyar fldn a keresztnysg flvtelvel honosodott meg. A magyar nyelv irodalmiv rse azonban mg vszzadokig tart.3 Els nyelvemlkeink a 11. szzadbl valk, az els sszefgg szvegek a 13. vgrl s az els magyar knyv, szz vvel ksbbi: a 14. szzad vgn keletkezett, a Ferenc-legenda, melynek msolata a Jkai kdexben rzdtt meg.4 A csekly szm -magyar nyelvemlk kzt egyetlen verses maradvny van, a kzismert Mria siralom. Ez azonban latinbl kszlt fordts, irodalom eltti nyelven ksrlet mfordtsra, gy az egykor nyelvnek aligha h kpe; archaizmusa megveszteget, de nem eredeti magyar irodalmi alkots, csupn nyelv-, versels- s stlustrtneti rtk. Ugyanez ll a kzp-magyar nyelven rt maradvnyokra is: megannyi fordts s ezenfell a 15. szzad elejrl szrmaz n. huszita bibliafordtson5 kvl a magyar kdexek mind a szzad vgrl, st a 16. elejrl szrmaznak. Jobbra mr nyomtatott latin knyvek alapjn kszltek s mr keletkezskkor egy avult kor ksei visszhangjai voltak: kzpkori mvek fordtsai az jkorban. Az ezek kzt fennmaradt versek ugyancsak fordtsok, tbbnyire dcgsek.6 A magyar kzpkor eredeti kltszete teht, amit ismernk, ami rnk maradt, csupa latin nyelv alkots. A 12. szzad vgtl a 15. derekig kzel hrom vszzad magyar klti maradvnyait jelentik. S miutn a hazai latin irodalom szerves alkotrsze a magyar szellem irodalmi tevkenysgnek s egyben alapja a magyar nyelv irodalomnak,7 e latin versek is szervesen beletartoznak kltszetnk anyagba, trtnetbe - megismersk teht kvnatos s mellzhetetlen mindenki szmra, akit a magyar irodalom, a magyar mvelds trtnete rdekel. A npvndorls germn barbrjai radatknt ntttk el a rmai vilgot s ebbl az radatbl csupn apr szigetek emelkedtek ki, ahol a rgi mveltsg egy-egy darabja megrzdtt. Ezek a szigetek a bencs kolostorok voltak, ahov a lezlltt rmai imprium szplelkei menekltek; a vagyonkzssgben l kis trsasgok poltk az antik szellemi s gazdasgi kultra emlkeit, majd tadtk az j npek ama fiainak, akik kzjk lptek, tlk tanultak. gy maradt fenn az antik irodalom, annak fogalmai, szkincse, kifejezskszlete, ntudata s eszkze is - a latin nyelv. Mindezt az egyhzi rend rklte s gy lettek klerikusok a latin irodalom folytati. Ez az irodalom azonban mr nem rmai, nem is keresztny, hanem egy j vilg hangja: a feudlis kzpkor. A hbrisg fl- s alrendeltsgi viszonyban felptett trsadalmnak risira nagytott mennyei kivettse: a nyugati orszgokban kialakult katolicizmus. A kzplatin irodalom ezt a szellemi vilgkpet pti ki s szolglja, a fldi vilghelyzet rizetre s biztostsra.
4

A fldmves letformval, a hbri trsadalmi szerkezettel egytt ezt a kultrt, irodalmat veszi t az j hazban meggykerezett magyarsg is. Kszen kapta, csak a maga krben folytatta s kifejlesztette belle sajt j irodalmt, kltszett. A gyjtgetbl halszvadssz, majd vndortja folyamn psztorkodv fejldtt np szmra a fldmvelsre val ttrs jabb nagy fejldst jelentett - mikppen a primitv termszetimd pognysg helybe lp katolicizmus, a hbrisg ideolgiai megnyilvnulsa is emelkeds volt.8 Az szaki szlvokhoz hasonlan, a magyarok kzt is elssorban germn harcosok szervezik meg a hbrisget, oly np tagjai, mely a kzpkor trsadalmi s gazdasgi viszonyaiban mr magasabb fokra emelkedett. Pldi, tbaigazti az itteni halad elemeknek. A gyakorlati munka mellett az ideolgiait is minden npnl olyanok kezdik meg, akik fejlettebb, mveltebb np krbl jttek. (Pl. az reknl latinok, a germnok kzt latinok s rek, a szlvok kzt grgk s germnok - a magyarok kzt grgk, germnok, olaszok s szlvok.) Magyarorszgon Vencelin lovag s trsai mellett Szent Gellrtet talljuk trsaival. Magyar fldn az els r Gellrt csandi pspk.9 Az els szzadbl kt visszaemlkezsszer legendt ismernk mg (A nyitrai szentekrl. Gellrt kisebbik legendja), valamint Szent Istvn nagyobbik legendjt, melyrl mg ms helyen szlunk. Irodalmi letet elszr Klmn kirly (1095-1116) szervez. Hagyomnyos jelzje (knyves) nemcsak azt jelentette, amit a jmbor histris feljegyzett rla, hogy knyvei voltak s olvasott, mint egy pap, hanem azt is, hogy megbecslte, szerette az irodalmat s knyveket ratott. Udvarban utastsra kszltek munkk (Istvn kisebbik legendja, Hartvik letrajza Istvn kirlyrl, Alberik trvnygyjtemnye, st Szent Imre legendja) s e knyvek ri koruk legmagasabb sznvonaln ll mveltsgrl tesznek tansgot s bevezetik, ajnlleveleik kirlyi mecnsra s valsgos irodalmi krre utalnak.10 Bizonyra a magyar kirlysg els centenriuma krl Klmn udvarban rdott meg az els trtneti m is a magyar np s a kirlysg viselt dolgairl, az . n. sgesta.11 A tatrdls, de kivlt az vszzadokig tart trk s nmet pusztts hazai fldn gyszlvn minden rgi irodalmi maradvnyt megsemmistett. Amit ismernk, jobbra klfldn maradt fenn, mrpedig valszn, hogy a hazai rsoknak csak kisebb rsze vndorolt klfldre. A gyr maradvnyokbl mgis megllapthatunk kt krlmnyt. Knyves Klmn kortl hol szegnyesebb, hol dsabb, de szerves, lland irodalmi letnk van, melynek fgai: udvari s egyhzi irodalom; idvel a kbor (vgns) dikok dalai is felbukkannak. Szellemi letnk azonban a kzpkorban is kedveztlen helyzetben volt: a kirlyi udvar s egyes klastromok viszontagsgos lettl fggtt, szlesebb tanult rteg vagy ppensggel vrosi polgrtmeg nem llt mgtte. gy a hazai szellemi szksgleteket behozatallal, tbbnyire a szomszdos nmet kolostorok kdexeinek msolataibl elgtettk ki s itthon csak annyi termett, ami mshonnan beszerezhetetlenl, helyi vonatkozsokat, hazai jelleg kvnalmakat szolglt (trtnelmi mvek, hazai szentek legendi s ugyanilyen vonatkozs versek stb.). Klmn kirlytl kezdve vgig a kzpkoron, a renaissance-ig nyomon kvethetjk az udvari trtnetrs folyamatt. Ennek kiemelked maradvnyai Bla kirly jegyzjnek, majd Kzai Simonnak s Klti Mrknak histrii, a Dubniczi, Budai s vgl a Thurczi Jnos fle krnika. I. Lajos kirlyrl kt letrajzi emlkezst ksztettek Kkllei Jnos s a Minorita. Divatozik az irodalmi igny oklevlszerkeszts.12 Az egyhzi sznoklatnak jeles mveli vannak mr a 14. szzadban is, ez a mfaj a 15.-ben lendl legmagasabbra Temesvri Pelbrttal s kortrsaival. Legendk is kszlnek. Tudunk klfldn mkdtt magyar tudsokrl, de mindennem blcselet-, jog- s hittudomnyi irodalmi maradvnyok hinya a tudomnyos let csekly voltra mutat.

Knyves Klmn kora utn mg egy teljes szzadnak kellett eltelnie, mg latin nyelv irodalmunkban a kltszet is megjelenik. A 12. szzad vgn mg csak rmes przval tallkozunk (pl. ktetnkben a Szent Lszl zsolozsma egyes rgibb eredet rszei), st rmtelen nekkel (1. a Gellrt antifnt) is. A 12-13. szzad forduljn, III. Bla kora utn mveltebb, fejlettebb az udvari let s idegen dalnokokat, kltket vendgel13; tn az egyhzi kltszetnek egyes mesterei is megfordulnak a hazai kolostorokban. A 13. szzad els felre esik a hazai klti gyakorlat kifejldse, ugrsszer fellendlse: a szzad elejn klastromi levltrosok kezdetleges epigrammi - a tatrjrs idejn mr a Siralom. Kzpkori szellemi letnk provincilis jelleg s gy a kltszet is helyi szksgletek kielgtsre szortkozik. Nmetorszgi kdexekbl msoljk az egyhzi nekeket, de francia eredet szerzetesrendek kzvetlenl anyahzaikbl is kapnak klti mintkat, hatsokat. Ezek alapjn kltik dalaikat nvtelen szerzetes kltink. Eurpai sznvonalon gy honosodnak meg nlunk az egyhzi kltszet sszes mfajai, tovbb trtneti nekek. Az ri egynisg s eredetisg fogalma romantikus eredet s alig msfl szzados mltra tekinthet vissza. A kzpkor ppensggel nem ismeri az ri, klti egynisget. A konvencik ktelezk. Ha pl. sok szentrl sok verset olvasunk, monotnit tapasztalunk. A versek tbb, de hasonl skmra mennek. A konvencikra kirv plda gyjtemnynkben Szent Erzsbet sequentija, mely eredetileg klfldn s ms szentre rdott, de hazai breviriumaink Erzsbetre vettk t - igen szp vers, minden szentre egyarnt elmondhat ltalnossgokkal. Az ltalnossgok mellett vannak klnleges mondanivalk is, de ezek frazeolgija nagyjban szintn szokvnyos: minden sz jelentsgt a kzpkori eurpai irodalom egsze hatrozza meg - arra rezonl s annak rezonancijt vltja ki. - Minden kor irodalma a maga mrtkvel mrend. A msolst s fordtst persze a kzpkorban sem tekinthetjk nll alkotsnak. A konvencik, klcsnzsek magukban vve nem zrjk ki az nll alkots fogalmt; ennek hatra a fordts, tdolgozs fel esetenknt hatrozand meg. A konvencik ellenre mgis mennyire jellegzetesen magyar pl. Szent Istvn zsolozsmja. Esztergomban keletkezett, a 13. szzad vgn, Kun Lszl idejben.14 Abban az idpontban a magyarsg elszr dbbent r, mit r, ha magt nyugati npnek, a Respublica Christiana tagjnak kpzeli: visszautastotta a tatr szvetsget, elviselte a tatrdlst s a keresztny kultrj nyugati szomszd nemhogy segtette volna, hanem megragadja az alkalmat, maghoz ragadja az orszg egy rszt s hbrri fennhatsgt is elismerteti.15 Vilgiak, kisebb egyhzi szemlyek is kunokkal cimborlnak, kzrendekkel s az shaza, a tatros rgebbi letforma romantikjt lmodjk vissza. Kelet fel fordulnak. A prmsi udvar azonban vltozatlanul kitart a szilrdan hbri nyugat mellett, panaszaival ostromolja Rmt. Ez a kltemny httere: ints Kun Lszl pognykod uralma ellen. Felidzi pldakppen Szent Istvn jmbor apostoli kpt, szemben a hajdani vilgbr magyar Atilla kirllyal, de bizonyra Kzai Simon nyomn, tagadhatatlan bszkesggel emlegeti a hun-magyar azonossgot. A magyar szentekrl szl versek alapja a legendk s a gestk (histrik) szvege. E versek java rsze kzpkori kltszetnk virgkorban a 13. szzad kzeptl a 14. derekig termett. Pomps nyelvk, tiszta verselsk, eladsuk nem marad koruk eurpai latin kltszete alatt.16 Vallsos s egyben trtneti nek, kzpkori s mr kora-humanista is a Siralom a tatrdlta Magyarorszgrl. Hatalmas vers ez az 1241/42. esztendbl. A valls hatalma mg tretlen. A szellem jogainak hatrt a skolasztika blcseleti mezbe ltztt elmejtka hatrozza meg, mely rtelmesen akarja meghatrozni az rtelmetlent. De a trsadalom rendjt a ml idvel vltoz viszonyok mr kikezdtk. Ebben a vallsos hang, de els trtneti trgy neknkben mr nem csak konvencionlis moralizlst tallunk, de nmi trsadalombrzol trekvseket is. A koldul s prdikl rendek fellendlsnek kora ez. A klt ismtelten idzik
6

annl a gondolatnl, hogy a tatrjrs okozta kznyomorsg megszntette a gazdagok, a hatalmasok kivltsgait, gy szenvednek, olyan emberek, mint msok. Nhny vvel ksbb IV. Bla kirly dicsretre rdott nek17 s a nyilvn esztergomi kanonok-klt meginti paptrsait: a magyar egyhznak a gazdagsg a baja, gy lnek a papok, hogy istentl sem flnek, j lesz megjavulniuk. Ez az idpont tulajdonkppen mr az igazi kzpkor vgs hatra. Az utols Hohenstauf csszr, II. Frigyes Itlinak is ura s az utols sikeres keresztes hadjrattal mg Jeruzslemet is magv teszi. Udvara a felvilgosods s el-renaissance csods kivirgzsa. A kzpkor vge s egyben a renaissance els kezdete, mely ettl fogva tretlen vonalban halad flfel. A kzpkor, az igazi kzpkor tulajdonkppen mr a 12. szzadban, a keresztes hborkkal bomlsnak indul. A tengerparti olasz vrosok a hajzs s keleti kereskedelmi kapcsolataik megszilrdulsa, a nyugat-keleti rucsere-forgalom rvn hatalmasan fellendlnek s Eurpaszerte lkst adnak az rutermelsre. A fl ezredve meglt fldmves-trsadalom paraszti s lovagi harcosai, akik sosem jrtak szlfldjk hatrn tl s ltkrkben a vilg csak annyi volt, ameddig az egyhzi s vilgi kard: ppa s csszr hatalma terjedt - most egyszerre vilgot lttak. A katolikus egyhz hatalmi krn tl nem vademberek s mess szrnyek tanyztak, hanem a keleti egyhz s az iszlm hvei: egyik mveltebb s gazdagabb, mint a msik. Az sszehasonlts s a tapasztals gondolkodsra vezetett, kivlt, amikor az addigi szksgleti termelsrl rutermelsre (termnygazdlkodsrl pnzgazdlkodsra) val tmenet alapjban rendtette meg a hbri vilgot. A magyar fldet vgigdl tatrjrs kort kvet fl vszzad mlva Eurpa fl lbbal mr elhagyta a kzpkort. Ezt a szlen fekv Magyarorszg is megrzi, tetzve azokkal a zavarokkal, amelyeket a vilgi nagybirtoknak ppen erre az idre es kifejldse okozott. A vrosok itt is gyarapodsnak indulnak, a parasztsg hirtelen szegnyedik: szaporodnak a tanult emberek s velk ez eurpai vlsg idejn nlunk is felbukkan a vgns kltszet nmi szerny nyoma. Ennek feltrsa csak most indul,18 eddig csak kt darabjt ismerjk: a Papok siralma a ppai udvar s a fpapok anyagias kapzsisgt, civakodst rja meg, a Kbor dikok siralma panaszolja, hogy nem a tanultak, hanem a protekcis korhelyek kapnak egyhzi hivatalt, a dik vsri kklerr zllik s csak mennyei elgttel a remnye. Az uralkod rendet kiszolgl udvari s egyhzi irodalom mellett gy tr fel a trsadalom mlybl a kisemberek elgedetlen hangja a vsri bukfenc kzt odamondogat kbor dikokkal. Ezeknek trsadalomrajzban is van konvenci, de ez csak nveli hitelt: a panaszokat kivlt okok kzszjon forogtak, kzhelyek voltak. S e panaszoknak a dekos, tanult rtegek kzt is volt kznsge. A trufk, a pakocss beszd bizonyra fokozott mrtkben szltak errl magyarul - ha nem is maradtak rnk. A klt - ha hivatalt visel pap, ha kbor grlszakadt - mindenkor a szellem embere s hangot adott az elnyomott ember felzajdulsnak. Mennyiben ltezett nlunk ily nem kltszet mint a Kbor dikok siralma, mennyiben eredeti vagy klfldi iskolkrl hazahozott klti jtk - ma mg nem tudjuk. Az eddigi szerny nyomok alapjn mersz kvetkeztetseket levonni nincs jogunk. A 14. szzad msodik felben mr nlunk is szrevehet a klti gyakorlat elfajulsa, hanyatlsa. A megbomlott trsadalmi szerkezetnek megfelelen a 13. szzadban magyar fldn is mr megbomlanak a romn stlus szilrd formi. A 15. szzadban nyugat hanyatl gtikja egy talajt vesztett s mr csak grcssen gbe nz trsadalom formanyelve. Vgs kifejlsben a lngol stlus tl nagyot akar kapkodsa cifrkkal takarja a tartalom tlhaladottsgt. Szeszlyes formajtk lesz rr a versekben is. Pldzza ezt a 14. szzad msodik felbl val Magyar Rmes Krnika s ksbbi, kevs 15. szzadbeli verses maradvnyunk is. A kzpkor hangjt folytatni, formit tartalommal megtlteni nem lehet tbb: ideje elmlt, itt a

humanizmus, mely mr a 14. szzad vgn beltogat hatraink kz a velencei humanista diplomata, L. Monaci elbeszl kltemnyvel Mria kirlyn fogsgrl.19 1456-ban egy ferences klt a nagyok elgyszolsnak, gy ltszik, hagyomnyos formjban, leoninusban (l. IV. Bla srverst, 1. Kroly siratjt) bcsztatja Hunyadi Jnost s ez alkalommal elkesergi a kirlyi hatalom sllyedst, a nagyurak nzst, kapzsisgt s egyetlen trekvst: a parasztnyzst. De a kzpkori verskltszet ekkor mr vget r. Harsnyan, frissen, pajznul, hitetlenl Janus Pannonius a sz.20 Kzpkori prznk tovbb dacol az idk vltozsval, mint a vers, igaz, hogy prznknak nem akadt Janus Pannoniusa. De Thurczi Jnos trtneti munkjnak nmely rszlete valsggal szpprzai elbeszls; nem a Gellrt s Istvn legenda novellisztikus eladsnak tovbbfejlesztje, hanem az olasz novellairodalom - ha nem is kzvetlen - tantvnya. A vaskos ktetekben kinyomtatott prdikcigyjtemnyek szerzit is meglegyinti a renaissance szellje. Mg legnagyobbikukat, Temesvri Pelbrtot is, aki pedig megrezve az egyhz veszedelmt, hadakozik a hbrisg rendjnek minden laztsa ellen: megrja Mtys kirlyt, amirt abszolutisztikus modern fejedelem s amirt rr tesz alacsony rang embereket, akiket isten nem fels rendbe teremtett; ugyangy a msik nagy prdiktor, Magyarorszgi Mihly is.21 A kzpkorban a termeleszkzk fejldse s ettl fggen a trsadalmi formk vltozsa lass, lassk a npek kzt a szellemi klcsnhatsok is, hacsak erszakos behatsok meg nem gyorstjk ezt is, azt is. Ehhez kpest a szellemi let fejldse, vltozsa is lass volt. A magyar az eurpai kzpkor derekn lp a civilizlt npek sorba. Nem lvn indogermn np, a latin szellem megismerst fokozott mrtkben neheztettk nyelvi s kulturlis akadlyok. Jvevny lovagok, papok hatsa alatt a np magval hozott kulturlis kpessgeit, fejldsre kpes hagyomnyait mint idegen, megvetett, alsbbrendnek tartott pognysgot elnyomjk, irtjk. Fl vezredbe telik, amg bels klastromi hasznlatra dcgsen megindul az irodalmi nyelv, addig csak adzott a magyar, de uraitl mg ennyi mveltsget sem kapott. Addig rs, kultra, irodalom, kltszet csak egy keskeny fels rteg tulajdona volt, amely tbb-kevesebb klerikus mveltsghez jutott. Mire vrosaink fejldse megindul, az eurpai kzpkor tljutott deleljn s mire mvelt polgrsgunk kialakulsnak anyagi felttelei megteremtdnek, slyos bels s kls viszonyok gtoljk vrosaink nyugati mrv fellendlst. Kzpkori irodalmunk gy egy keskeny, klerikus mveltsg rteg termse s tulajdona volt, de ri rvn rszben a npi hagyomnyokbl mertett, azokban gykerezett. Nyugathoz viszonytva, ksn kezddtt, provincilis mretekben, lassan, kedveztlen krlmnyek kzt fejldtt, de utolrte kort s egytt haladt a feudlis Eurpa nemzetkzi latin irodalmval. A kzpkor bomlsa utn Eurpa tovbb li a halad letet, tfejldik a polgri, a tks termelviszonyokba: e fejlds korszakait jelzi a humanista, majd a barokk irodalom, az jklasszicizmus felvilgosodsa - a romantikig. Magyarorszg megragad kzpkori feudalizmusban. Az j trsadalmi viszonyok s letformk szelleme nyugatrl ide is eljut, kvetsre sztnzi rinkat, kltinket. De a betokosodott hbri trsadalomban - polgri vilg szelleme: olyan ellentt, mellyel legjobbjaink sem birkzhattak meg. Ms trsadalmi, ms gazdasgi alap kellett volna ahhoz, hogy a nyugati nemzetekkel minsgben s arnylagos mretekben lpst tarthassanak. A hazai rk csak pldt vehettek, formkat utnozhattak, de az elmaradt, ms szerkezet vilgban gykerezve csak szegnyesen flrtkeket teremhettek. A magyar kzpkor kltszete csekly s szerny ugyan, de teljes rtk, harmonikus terms, mert a trsadalom, mely ltrehozta, azonos szerkezet volt a nyugatival, melynek mintul szolgl kltszetvel hangja egybecsengett. GERB LSZL

JEGYZETEK
1. Sebestyn Gyula: A regsk. Bp. 1902. 2. Sebestyn Gyula: A magyar honfoglals mondi. I. Bp. 1940 stb. - Komls Aladr: Irodalmunk trsadalmi httere. (Bp. 1947. j Knyvtr) c. tanulmnya 17-20. lapjain trk analgit idzve, helyesen mutat r, hogy nomd npeknek nincs epikjuk nemzett vlsuk eltt: gy a magyaroknak se igen lehetett a honfoglals eltt - legfeljebb lrja, melynl viszont a dallam fontosabb, mint a szveg, teht a honfoglal magyarok irodalmi poggysza csekly volt: az irodalmi hagyatk hinynak ez a f oka. 3. Horvth Jnos: A magyar irodalmi mveltsg kezdetei. Bp. 1931. klnsen 5, 13, 259 s kk. lapjai. 4. Gombocz Zoltn: Nyelvtrtneti mdszertan. Bp. 1922. sszegyjttt mvei, I. Bp. 1938. 5. Trencsnyi-Waldapfel Imre kiadatlan tanulmnya igazolja Tams s Blint papok bibliafordtst s huszita jellegt. Mg Horvth Cirill: Huszita emlkeink. Ir. Kzl. 1896, Dbrentei: Rgi m. nyelvemlkek. I. Pest, 1838. XXIII. s kv. 1. 6. Horvth Cirill: Rgi magyar kltk tra I. Bp. 1921. 7. Ngyessy Lszl, EPhK. 1923. 196. 1., Waldapfel Imre, EPhK, 1931. 110. 1. 8. Molnr Erik: A magyar trsadalom trtnete az skortl az rpdokig, Bp., 1945. 9. Gellrt (980-1046) tbb, csak cmrl ismert munkja kzl rnk maradt rtekezse (Deliberatio) a tzes kemencbe vetett hrom ifj nekrl. A kusza, misztikus rsmbl a kor esemnyeire utal rtelmes, rdekes mondatok is emelkednek ki. 10. Kardos Tibor: Kzpkori kultra, kzpkori kltszet, Bp. 1941. 60. s kk. lapok. 11. Az sgesta eredetrl. Histria-irodalmunk legrgibb s eredeti alakjban rnk nem maradt darabjval - mely kzp- s legjabb kori kltszetnk ds forrsa - e helyen nem foglalkozhatunk. Szent Lszl-kori eredett Hman Blint iktatta tudomnyunkba (A Szent Lszl-kori Gesta Ungarorum s XII-XIII. szzadi leszrmazi. Bp. 1925. Akad. A magyar trtnetrs kezdetei a Szent Lszl-kori Gesta Ungarorum Trtnetrs s forrskritika c. ktetben, Bp. 1938.) Ezzel foglalkoz tanulmnyunk vgkvetkeztetse, hogy H. gondolatmenett nem fogadjuk el. Egy ksi klfldi r kiragadott mondataibl messzemen kvetkeztetseket pt egyms fl. Bizonytsa kvetkezetlen, zavaros. Ezzel szemben Lszl alatt semmi nyoma, hogy haznkban irodalmi let lett volna: Klmn mr irodalomprtol. Az gynevezett sgestbl eredt histriinkban mindentt trst ltunk Szent Lszl utn, illetve Klmn trtnetnl. A forrsm teht bizonyra vtizedekkel Lszl utn, Klmn udvarban, alatta, esetleg fia, II. Istvn alatt rdott. 12. Trencsnyi-Waldapfel Imre: Kkllei Jnos. Bp. 1936. 26-29. lap. 13. Kardos id. m. 71. lap s J. Lemovicensis hazai mkdse. L. albb. 14. Mezey Lszl dolgozata a Magyar Szzadok (Bp. 1948) c. Horvth Jnos Emlkknyvben. 15. L. a Siralom erre vonatkoz verseit. 16. Hegeds Istvn: A magyarorszgi latin coelestis lyra. Akad. rt. 1914., Dank Jzsef: Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae. Bp. 1893., Kardos id. m. 17. A szlovn fldn lev sittichi cisztercita kolostor kzirattrbl jabban elkerlt gynevezett Sittichi Rmes Krnika. Tves elnevezsrl s valdi eredetrl lsd a ktet vgn lv 6. jegyzetet. 18. Mezey L. kzlse: Steyrben (Fels-Ausztria) a Lamberg-kastly knyvtrban lev kzirat tartalmazza az itt 8. s 33. szmmal kzlt verseket s taln benne tbb magyar szrmazs vgnsvers is tallhat. 19. Gombos F. Albin: Kzpkori krniksok sorozatban kzlve a m magyar fordtsa. 9

20. Huszti Jzsef: Janus Pannonius, Pcs, 1931. Gerb Lszl fordtsai - Janus Pannonius: A Duna melll, Bp. 1940., ugyanaz: Itliai vek. Bp. 1943. A kzpkori hazai latin egyhzi kltszet kimerl a 15. szzad derekn, mgnem ksbb Csandival s msokkal mr ez is humanista alakban folytatdik. gy gyjtemnynk keretn amazok mr kvl esnek, mikppen a 15. szzad msodik felbl szrmaz nhny magyar nyelv dalt sem vettk mr fel, melyek elseje a Mtys megvlasztsrl szl nek: ez ksbbi fljegyzse ellenre is hitelesnek tarthat. 21. Pelbrt Szent Lszlrl, tovbb Magyarorszgi Mihly: Az urasgrl s szolglatrl szl prdikcija. (Fordtsa kziratomban.) Hasznltam mg Horvth Jnos: Irodalmunk fejldsnek fmozzanatai. Bp. 1908, u. az: A magyar irodalmi mveltsg kezdetei. Bp. 1931. Pintr Jen: Magyar irodalomtrtnete I. Bp. 1930 s az abban felsorolt knyvszet nagy rszt, melynek felsorolsa ilyen sszefoglalsban nem ltszik szksgesnek. E munka folytatsa A magyar renaissance klti c. antolgim (j Knyvtr 9. szm. Bp. 1947) melynek bevezetsre ugyancsak hivatkozom. * Atilla nevt szndkosan rom a magyar rsbeli s kiejtsbeli hagyomnynak megfelelen egy t-vel, mert az Attila rsmd kizrlag francia szoks, melyet semmi sem tesz a magyar hagyomnynl hitelesebb. (Ir. Kzl. 1893. s 1894.) Az elmlt vtizedekben elszrtan megjelent fordtsaim a magyar kzpkor s a renaissance korbl a sorozatbeli kteteim megjelensvel, trgytalann vltak, mert rgebbi fordtsaimat javtottam, nagyobbrszt teljesen jra fordtottam. Emltett kt ktetembe csak nhnyat vettem t vltozatlanul rgi fordtsaimbl.

Forrsok
l, 6, 22-32. szm versek: Szentptery Imre Scriptores rerum Hungaricarum Budapest, 1938. - 2, 3. Erdlyi Lszl: A pannonhalmi faptsg trtnete. Bp. 1902. 1. ktet. - 7. Toldy Ferenc: Marci chronica. Pest, 1867. - 4, 9-20, 34-38. Dank Jzsef: Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae. Bp. 1893. - 21. Schwandtner: Scriptores rerum Hungaricarum. Wien, 1746. 1. ktet. Thurczi krnikjnak megfelel helyn. - 5. J. Lemovicenis: Opera omnia. I-III. Veszprm, 1932 s Drevesnl 52. ktet. - 8, 33, 40. Dreves: Analecta hymnica medii aevii. 52. kt. - 41. Kovachich Mrton Gyrgy: Scriptores rerum Hungaricarum minores. Buda, 1798. II. Nyirklli Tams kancellriai formulagyjtemnybl (Stylus) kzli. A Dank gyjtemnybl kzlt egyhzi kltemnyek keletkezsnek idpontja pontosan meg nem hatrozhat. Ezrt az egyes verseknl feltntetett kor teljes fenntartsval kezelend. Ez csupn azt jelenti, hogy a kltemny legrgibb szvegt a jelzett idpontbl ismerjk. Lehet, hogy a vers rgibb, de a rnk maradt msolatoknl korbbi kelet nem ismeretes. - A 15, 16. szm versek legrgibb szvege 14. szzadbeli Plos-rendi miseknyvben tallhat, mely a gottwitzi bencs kolostor knyvtrba kerlt. A 4, 9-11. szm darabok els forrsa a boldvai szertartsknyv, mely a Magyar Nemzeti Mzeum Szchnyi Knyvtrban lev Pray-kdex egyik rsze, a 13. szzadbl szrmazik. A 12. sz. forrsa az egri rseki knyvtrban lev miseknyv, melynek msolst 1394-ben fejezte be Miskolczi Lszl. A 13, 14, 17-20. szm darabok forrsa a pozsonyi miseknyvnek nevezett rtkes kzirat a Szchenyi Knyvtrban, a bennlev feljegyzs szerint 1341-ben Pter esztergomi s pozsonyi kanonok hagyatkaknt gazdt cserlt. 34-38. sz. a zgrbi kptalan knyvtrban lev miseknyvbl ered, melyben a msol keztl szrmaz 1467-es vszmmal tallkozunk. A 39. szm mr nyomtatott knyvbl szrmazik, az 1484-i esztergomi breviriumbl. Szves tmogatsukrt ezton mondok ksznetet Gerzdi Rabnnak s Mezei Lszlnak. * 10

Ptls. A knyv mr a nyomdban volt, amikor szksg addott, hogy utlag ebbe a gyjtemnybe iktassam be azt a leoninus epigrammt, amely kbe vsve a Nemzeti Mzeumban tallhat, ahova nyilvn egy vroshzrl s minden valsznsg szerint a budairl kerlt. A 13. sz. msodik felbl szrmazik s a vrosfejleszt politika jellegzetes emlke: polgrjogot s bnbocsnatot gr a letelepednek. (Domanovszky: Magyar mveldstrtnet. Bp.: Magy. Trt. Trs. [. n.] 1. k. 199, 624. 1.) Kzpkori versirodalmunk e darabja ezek szerint a kvetkez. A budai vroshza felirata. - A 13. szzad msodik felben rvend s jl jr vendg, aki jtt ide: polgr; lesz kegyelem gonoszon s vrja a jt jutalom.

11

1. Siralomnek a tatrdlta Magyarorszgrl - 1241-ben vagy 1242 elejn 1. Isten, ki a mindensgen brskodol mltkppen; jrt jval fizetsz vissza, bn meg bosszud rmt issza, igazsggal mrsz neknk: Mi atyink bnbe estek, rosszra mi se voltunk restek. Im a vtek gylt fejnkre: Szorongats, vsz meglte, szrnysg trt ellennk. 2. Mind hallra hajtasz minket, foglyul ejtik npeinket, kardra hnytk hseinket; jaj, mrt adtad szemeinket, mrt kell ltnunk ennyi bajt! Asszonyokat holtra znek, szp szemrme vsz a szznek, elnmul a jtszi gyermek, vnt, anykt vrbe vernek; gazsg mindent halni hajt. 3. Filiszteus npen Saul, Egyiptom a zsidn se dul s Jbon arab se ily vadul, mint ahogy im rtatlanul isten nyjn borzalom: Nket szrnak most keresztl, lnyokat is seregestl; tisztelete nincs a papnak, gymoltalan aggra csapnak s kisdednek sincs irgalom. 4. Milyen fld s milyen nemzet, amely ilyen sarjat nemzett? Oly kegyetlen, mord s hitvny, gyilkolsra gyors, mint villm, melynek rk harc nem rt.
12

, termszet, szrny vszed a vilgra mrt idzed, e vad npsg mirt kszl emberisg vesszejl, mirt szltl bsz tatrt? 5. Mrt volt nyitva anyjuk mhe, mrt fogantk ezt belje, mirt szltk a vilgra, a vilgnak rtalmra, Krisztus npt veszteni? Jaj, mirt is kldted ket, agyvelnket frccsentket, hogy szemnkbl knny follyon s indtsanak jajra folyton szrny gyszunk vszei? 6. Jeruzslem anynk, jajgass, eget verjl, , siralmas! Sr shaj szlljon tled, vgy vezekl, grcss vet, a fejedre hamvat hints! Bernykolt slyos bnat, szined elhagy, kped spad, nyiljk knnyed ktforrsa, kelj keser krvallsra, mert sebednek msa nincs! 7. Szltteid valahnyan, derekasan, dalisan, sebbe ejtve, vagy hallban, ellensges rabigban, gyalzatban sinylenek. A halottak hantolatlan, sebesltek polatlan, kivltja nincs a rabnak, bujdost nem oltalmaznak; rettegnek a nemzetek. 8. Fegyvert fogtak hs vezrek, sszegyltek j vitzek, ellensget verni htn, vagy ha veszni kell csatjn,
13

mind egy szlig halni ksz. De felgylvn a harc napja, ellensgnk Mars ngatja, a magyarnak szive fradt, tborban zavar tmadt, megkbult a jzan sz. 9. Ing a trnus, reng az orszg, Mars, Bellna ostorozzk, lndzsa repl, drda roppan, ldkls kl szrny ottan, holtak halma hever. Egytt hull el pspk, rsek, rstudk elvesznek, lnek vitz frfihadat, sztzillva minden csapat; hej, rnkborult az id! 10. Nem tudhatja itten senki hnyan haltak, szmbavenni. Kett jtt csak ide Prka, egyik vonta, msik vgta a halandk fonalt. A magyarnak nzve vesztt, az egek is, jaj, knnyeztk. Azt hihette, chosz vlik a vilgbl jra vltig, aki ekkor ltva lt. 11. Betellett, mit jsl Dvid zsoltrozvn zsoltrt, llit Fldbe fur nem jut egy sem, papok teste temetetlen, sirs sincs, n a bz. Ott feksznek, ott rohadnak, tkl gi madaraknak; lettek kbor kutyk konca, farkas foga szthurcolja, melyet senki el nem z. 12. gy buktak el - nem csodljuk, hogy ily hall hullott rjuk: Mert a nagyja s az alja
14

j erklcst flrehagyja, csupa bnnel van tele. Durva, dl lett a frfi, brmi trvny semmi nki, esktszeg, hite hamis, epikurus, falnk, csal is, borital az istene. 13. Jvevnyt a knyk elnyom, senyved tlk zvegyasszony, koldus ell hzuk zrva, prdjuk a gynge rva; nem kell nkik semmi j. A gunyjuk csupa pompa, cifrasg csak mindk gondja, ggskdni egy sem tall, kenve vannak hazugsggal, bujasgra mind moh... 14. Jmbor Rchel, jajjal jajgat, nem sznteti a siralmat, mert az dz tatr csapat ilyen rvid id alatt ennyi fit lte meg. Sr Sionnak minden tja, sem fia s sem lenya nem jn hozz, senki, senki, desanyjt nnepelni, amig dul a frgeteg. 15. Az ellensg dhhel dul-ful, isten hza tzzel pusztul; j s mlik most az nnep, melyet mltn meg nem lnek, nygve b s gysz alatt. Nincs most rszk szentmiskben hvek dve rdekben, mindrt, kik mg testben lnek mindrt, ki mr elszllt llek nem kl most az ldozat. 16. Kromolva isten, szentek, bns markok mit nem mernek!
15

Szent ltzet meggyalzva, Szentsghez nyul a parzna, ellensges hetykesg. Eltpik az let Knyvt, papjait is sorra ltk, kelyhet, kancst s keresztet eloroz a fkevesztett; nincsenek mr szentmisk! 17. Remetket felvertenek, sztfutnak a szerzetesek; klastromukban bke helyett terpeszkedik hadi sereg; regula ott nem terem. Matutinum nincsen reggel, vesperzni este nem kell, elnmultak a zsolozsmk, az neket mr nem zsongjk, cellk sora nptelen. 18. Ki-ki tudja, meneklve, a futsban van csak dve; visszahagyja kincs-aranyjt, szolgt, lovat, szarvasmarht, inkbb aztn nyomorog. Knyesked asszonynpek, kik a hzbl alig lptek, a halltl most gy flnek, hogy futvn, a messzesgnek iramlanak csak gyalog. 19. Jutva igyen vgnsgre, nyomorban nincs ki vdje, fittyet hnynak a magyarnak, szomszdsgban akik laknak, a barti nemzetek. Ki a pognyt elkerlte, foglyul esik a kezkbe, kifosztjk a nemes embert kincseibl, amit megment, brmikpp is kesereg.

16

20. Tisztessg s jsg nincsen! Hatalomra ki tekintsen? Igazsg s trvny semmi: Brkitl el tudja venni s javt a vakmer. Rgi hsg nincs erben, a remnysg senyvedben, pironkodik a szemrem, duzzad a bn nagykevlyen s a gazsg egyre n. 21. A termszet rendje ellen szlk kelnek most kegyetlen, gyermekket meggyilkoljk, tzbe vetik, vzbe fojtjk; elmondani borzadok! Egyiptom s Juda vtett hajdan, lve gyermeknpet; mi pannni fldnk pedig most ugyangy fenekedik, de felettbb, mint azok. 22. ldztl megrettenvn, templomba tr a keresztny, desanyjt oda menti, de magt is ott veszejti; rjuk gyjtjk a tett. Kit ellensg le nem vgott, hordozza a szolgalncot; nagy nemzet sarjadkok rabszolgkul martalkok, hadifoglyok, rabok k. 23. Egykor gazdag Magyarorszg, mely dicssg sugroz rd, tenn erdben oly hatalmas, orszgokon diadalmas, kincsed is gylt mdfelett! Birodalmad vala tres, kirlyod nagy s flsges, hadad hs, a kardja les, tartomnyod fldje npes; bke lakta fldedet.
17

24. Buktattl sok birodalmat, msok sose gyztek rajtad, hired-neved gyarapodott, paradicsom llapotod, ltl dsan, boldogan. Most e szrny zivatarban, pusztulsban, zrzavarban, vgnsgben megszorulvn, frfinped fogyatkoztn, minden orszg rd rohan. 25. Trtnt veled e trtnet, dgvsz igy bnt el tevled bndrt, mit elkvettl, ily vezeklst rdemeltl; tetted, me, ennyit rt! hsg veszti kessged, neved, fnyed semmiv lett, Szentsgeid bemocskolva, szentlyeid dntve romba... Mindez, mindez bndrt! 26. Sanyargs a dsnak sorsa, meztelen jr, nincs egy rongya, koplals, fagy bgyasztotta; inyencnek most j a morzsa, koldul, nincsen kenyere. Ki mg bujdos Rk havban, odaveszett janurban, lndzsa-, nyiltl fut hiban, idjrs a nyomban, vgl az bnt el vele. 27. Kik selyemben nevelkedtek, hossz tban elepednek, oly nagyon megvezekelnek, tetemvel holt ebeknek tengetik csak magukat. Nem nyugszik az r haragja, st felcsapott oly magasra; Megfeketl sokak ajka, a nagytt knja hajtja, hogy mr emberhst harap.
18

28. Thereusknt sokan jrtak, de mg inkbb bsz-galdak, tpllkuk lesz a gyermek, nhusukkal tltekeznek, gy lnek az emberek. Mindet zi hsg rme, testvr tr a testvrre, jbart a jbartra, mind moh a ms husra, brki konca brkinek. 29. Meghervadnak a szp orck, a gazdagok koldushordk, nem nz senki korra, nemre, aki senki, az j fentre e nagy dgvsz idejn... Kelj fel s jjj, gi virtus, remnysgnk atyja, Krisztus, kardot, pajzsot fogj fel vgre s csapj le az ellensgre, lgy kirlyi s kemny! 30. Mentsd meg Magyarorszgunkat, mert igba bszen bujtat a srelmes tatr nemzet. Nyjts mr gi segedelmet kegyessggel, szv szerint! Szzanya, szlj Szent Fiadnak, hogy kik bnben botladoznak, nkik rted megbocsjtvn bnbnatuk drga rn, zze el a knt megint! 31. Vessze el vad ellensgnk, fldnk adja vissza nknk, rontsa kard s lndzsa mrgt, hozzon neknk jra bkt ennyi nsg alkonyn! H imnkat halld meg, isten, tvoztasd a hallt innen s gysz ha tled lt mirajtunk, add immr, kik megmaradtunk, rvendezznk ezutn!
19

2. A bnbnatrl - Leoninus, fljegyezve, II. Endre kirly 1213-ban kelt oklevelre, amelyben megersti a pannonhalmi klastrom kivltsgait , te haland, lsd, lgy bneid elsiratja, vtkedet elhagyvn, nyomorult, trekedj csak a jra; gy vgezd s amikor meghalsz, boldog lesz az ra!

3. Valfer ispnra, aki a Kszn hegyn bencs klastromot alaptott - Leoninus a 13. szzad elejn kelt alaptlevl htn Nagy nembl termett, j Valferus egykor emeltet Mria rszl szentlyt a sajt erejbl.

4. Szent Gellrt pspk vrtanrl - Antifona, 12. szzad Nemzedkrl nemzedkre irgalmassgot cselekszik az r; kivezette brahmot a kldeusok vrosbl s a fld tvoli hatraibl elhvta Szent Gellrtet, hogy zarndok legyen fldnkn s jvevny. Mert igaz hazja nki az g; a szentek trsa, Isten hzanpe , Isten onnan adta prtfogul t neknk, kzbenjrul mltatta mindtiglen az dvzltekrt s minden hvekrt most s mindrkk. Amen.

5. Himnusz Szent Berntrl - Johannes Lemovicensis, zirci apt 1208-18 kzt lt egyszltt Fia mg rnnk, midn nyugvra szllt. Lelkt Bernt kilehel s nrdus-illatknt nyjtja t.

20

Kirlynnk nynek Bernt gymlcse des z vala, orrt desen jrta t szentsgnek nrdusa. Midn mr hullban vala: izes gymlcs, rettre vlt, midn mr halban vala, a nrdus illata kiszllt. hullsa des vala, izess tette diadal, halsa des vala kegyelem illatjaival. Libanonrl jtt az arra, akit korona mltatott; vackrl Bernt megy vala, akit Szentllek lda ott. Ki lpdel itt, ki az, ki j miknt a hajnalpirkadat? Ki ujjong szenteknek, ki , ltalszkdelve dombokat? Szrny dicssggel tele az, mint csatz tborok; ez kegyet, oly csodst lele, mint Eszter kpn, mely ragyog. Imdjad istent npedrt, fldi vessz, drga Szz, fny Atyjt fordtsad felnk, psztor, lngz mint fklyatz! Dicssg istennek legyen, dicsrjk egyszltt Fit a Szentllekkel egytt is rkkn, mindrkkn t.

6. IV. Bla dicsrete - 1245 tjn Tuds frfiaknak az rban, mindahnynak, kik als- s fpapknt Magyarorszgon jrnak, mondom: akpp ljetek, olyannak kvnlak, hogy mennyben az istennek tetszetek csupn csak.
21

Hajdan Magyarorszgnak kincse volt tmrdek: papok, bezzeg a szerencse mosolygott tinktek, szmotokra fldi j ln a csalfa mreg, mind olyanok vagytok ti: istentl se fltek! Esztergomi rseknek, Rbert idejben, ki tisztes, blcs frfi, rt volt szkben: jeles magyarok, ti nem tudttok semmikpen, mi az a rossz, mit utbb tudtok mindenkpen. Szeretett papja Tams vrtan hegynek elmulott e vilgbl, vn volt mr e llek, utna Vc pspke, Mtys ln az rsek, krltekint ember, vlasztatk meg. tra keltnk ez utn kirly udvarba, strak alatt udvari lettel tanyzva, virgot is szedtnk ott, rzsa: nyr virga miglen elrkeztnk, hol fejedelme vrta. Sopronban talltuk a kirlyt kszlettel, ki nagy s kellemetes rten teleplt el, rsek szemben rkezvn, a mezre elkel, hol a kirly lakozik bkn mindenekkel. Kirly tegzes csapattal fpap el nyargal, rkezett az rsek is sok vlasztott pappal, tallkoznak s cskot vltanak azonnal,

22

a tborba tartanak csods fny haddal. Hajnal ta kszlt mr j kirlyi lakma, amelyre az rseket a kirly ur tartja, oda helyheztetett mg Gyrnek is fpapja, nemes kirly ebdjt ekkppen lakatja. Mindazok, kik a kirly asztalnl lnek, melybl isznak, arany volt szne serlegknek, szemben fejedelmkkel urak teleplnek, ragyogsa nagy vala viselt kntsknek. Ennyi dicssget nem lttam e vilgon, mit ltni mlt valk e kedves kirlyon; tisztes brzatjrl mit szljak immron, azt bizony tekintetes, piroslnak ltom. Most siralmas dologrl kezdem mondkmat, tatrok munkjrl a beszdem frad, ezzel a magyarokrl kesergsem rad, kiket mennyek kapujn a hall bejrat. Magyarorszgnak min tok ln a dolga, hallgatimnak elmondom, javulsotokra, a nemes kirly is mily csapsokat horda, amely megprbltatst mint Jb, trt oly mdra. Mondom elbb rviden, miknt folyik jobbul Magyarorszgnak dolga, de hirtelen azontul
23

tatr tmadstl zik siralomtul, nki des hrfja kesergre fordul. Vnek knyve hirdeti sk kdexben, Magyarorszgnak kezdete mint volt elejben: rmai legel volt, blvnyos tvelygsben, oroszlnok tanyja s prduc ekppen. Atyaisten szent Fia kegyesen tekinte Magyarorszgra, midn erre tjra vitte Szent Adalbert pspkt, ki jobbjval inte s megvlts j, hol Lucifer volt r eleinte. Mikzben a magyarnak Krisztust prediklta, a kirlyi trzskbl fi jtt vilgra, megkeresztel az r pspke, e drga, a szentelt vizben Istvn neve ln sajtja. Mai napig kirlyra ha koront tesznek, ezek Istvn trnjra belhelyheztetnek, kesttetnek jeles fegyvervel ennek, kiket az orszg pspki kirlly felkennek. E kirlyi trzskbl dusan nttek gok, nemes Andrs kirly is, mikppen tudjtok, e mosti rossz idben mr mindenki lnok, nem oly tisztes mint , ti is ugyanezt gondoljtok. Virgot nmet fld rzsibl tpett,
24

kirlysga trsul tisztasgost, szpet, mondom, Gertrud is dics, nemes kirlyn lett, isten Finak kedves lett vala ez let. Liliomokat fogant ez a rzsa termet, s magyar fldnek hercegl illatozni termett, ily derk fikat a tejvel emtet, de els fia, Bla nyert nla kivlt kedvet. Atyja halla utn Bla trnra flmn, Magyarorszg virga, amint szl a trvny, legeltette nyjt szava s tette rvn, a tatrok kirlya t kemnyen trvn. A mennyeknek Urt, hogy fia legyen, krte, hajtst juttat ez teljeslsre, neki kirlyi fit adomnyoz vgre, akit ptrnusrl nevez Istvn nvre. Midn ily dicssgbe ln helyheztetve, s kirlyi bborral szintn bfedezte, ezenfell tatrtl nyugtot is szeretne, mert mikppen mondottam, betrtek mr erre. gy ht mind a kirlysg disze, koronja semmisgg vltozott, tatr trvn rja, mert, mondom, a magyarnak fldjn bsg jrja, nsgeseknek nyjas menedk-tanyja.

25

Fjdalommal jelentem, mennyi b-baj rtta Magyarorszg nagyurt, ki mint kes rzsa lt a maga idejn, ifjan, virgzra, dicsn koronztatvn, tisztessggel va. Mg ily hatalmas kirlyt nem ismer a nyelvem, mint a nagy magyar kirlyt, ki van a jelenben, arculata angyali, de ki ltja, retten, s kormnyozza nemzett blcs-emelkedetten. Itlete igazsg, kegyes a beszde... (Tredk.)

7. IV. Bla kirly csaldjnak srkvre, 1270. Mria-oltron, nzd, nyugszik a srban e hrom: Bla, neje s herceg - rvendjenek k az egeknek! Mg lehetett, lt trnja felett a kirly hatalomban: Csalfa lapult, szent bke virult, becslet vala ottan.

8. Papok siralma - 1310 tjrl Gyngyszemeken mr durva lb tapod, meghomlyozott vlasztott aranyod, kbasg ln fld sava ott, llek kenyere megdohosodott; jaj, a kovszban * psg immr nincsen1 Izrelben nincsen tbb prfta, rdgzs s az ige: effta2 szrnysg bizony mr nha, s a papot, ki jeles, szent atlta, szlhmossggal; * vdoljk im itten!

26

Mit hallgatnak, nemtelen a nta, nem az egyhz, de a zsinagga, ami kedves mostani * bnkben nincs isten. Hej, a trvnyt s az igazsgot csritek s sszeforgatjtok, gyorsabban mint leoprdok megn ettl mgis szalontok; az rulkods * be rossz tra trt! Vszben hnydik Pter hajja,3 bsan ll a jeriki rzsa, melytl kellemes a rna, nem szl bet, se magyarzja, veszedelemben * farkas juhot rmt. Hina leskel mr tnyr szln, latint-tudk rendinek kz mn, ezt nem jsolta * volna senki mg itt! Tuds helyett suttogra adnak, aki hv, tekintetik bolondnak, menny ormra br rohanjak s vissza, kzepbe a szraznak, sehol se lelek * szeret hsgen. Udvarbl hsg kivonta lbt, illetlen helyen vette lakst, parasztkunyhban szllst, hallnak gonosz rendibe jr t, az arany hsg * nem olyan mint rgen. Asztal melll gorombn a szolgk ama szegny Lzrt el-kidobjk, mirt a gazdag * krt vall mindenkppen4 Botlsnak kelsivel hetykn krkedik az ifj, s reszketeg vn, rtatlan vr veresedvn, nem bosszljk, brmennyi is kezn: szrny kosz * a trvnyek romjn. szaki fagy dl szelt szalasztja, rr ln Nr dhs haragja, a papsg is megzavarva, vlt mint oroszln bg hangja, lvn igen nagy * nyoms t elnyomvn. Vltozott az egyhz szabadsga, igretekbl id levga, miknt Fra * tette maga dolgn. Vilg fejt, jaj, krsg ri, tagjait is teht fjs tpi, v jegyest nem beczi,
27

elms olvas bizony ezt megrti, hogy ki htul van * bizony nem tart rendet. Gentilist elkld magyaroknak Rma s rabsgot hoz ez papoknak, ifjaknak mikp aggoknak, tizenkt esztendeig se fognak kiheverni k * bezzeg ennyi terhet. Nagyok elfajzanak hatalmukban, kincseknek bns reguljuk van: ha adsz, majd kapsz is * ezt elmdbe verjed. Mert apostoloknak regbike, Pter apostolkodst gy vive, civdsnak nem volt hive mint a psztorok e np kzt, ime, mikppen az * nvendkin ltod. Akolban juh nincsen biztonsggal, ldozatnak viszik ravaszsggal, Mojzesnek brzatjval szarvak vannak s mindenen lt ltal5 szeme ugyan j, * sugara megrtott. Istenem, ezt csak neked elmlem, papsgot lgy segt az gben: adj mr e tzes * adtl nyugsgot!
1. Mt evangliuma 13, 33 s Lukcs 13, 21. 2. A sketet gygyt Jzus szava: Nylj meg. 3. Az egyhz. 4. Pldabeszd a szegny Lzrrl. Lukcs 16. 5. s midn leszlla Mzes a Szinai hegyrl... arca fnyes ln az Urral val beszlgets miatt. (2Mz 34, 29.) A Vulgata latin szvegben, elrs folytn, rgebben fnyes helyett: szarvas (cornuta) llt; ezrt az isten ltal megvilgostott Mzest a kzpkor kpzmvszete gyakran szarvakkal brzolta; gy mg Michelangelo hres szobra is.

9. Szent Demeter balladja - Sequentia, 13. szzad Ti gi np, rvendjetek, ujjongjatok, ti fldiek, hvvel betelve szivetek, gyljon lobogva lngja! E sanyarsg vlgyein, hol Pannnia fldje im, nagy grg nemzetsg nevin Demeter jtt vilgra.
28

Krisztus tannak magvait, istennek szent parancsait, mit bntetse biztosit, szr Szaloniknek. s mert mondott h imt, a cirkuszban Nestor killt, vitzi karddal vgta t erit ellennek. Maximianus fennen l, a csszr r kegyetlenl: - ljk le - szra gy hevl kardjval Nestort menten! Brtnbe vittk Demetert, Vasat bak belje vert, dicsn ekpp a mennybe ment, megjutalmazza isten. Midn majd eltemettetett, Leontius a sr felett hallbl nyert j letet; segt isten vitze. Elhoztk aztn hamvait, tlptk Duna habjait, rvendezssel jrtak itt, irgalmt remlve. Ha srjra olaj csepeg, meggygyul tle a beteg s akit fjdalmak gytrenek, nyer g kinja enyhet. Demeter, ki az gbe szllt, ott nyert hazt s koront: vdjen minket rkkn t az isten fia mellett!

10. Zsolozsma Szent Istvn kirlyrl - 13. szzad Vecsernyre Flkar: , hitvall Istvn kirly, tehozzd nped hangja szll, krd Krisztust, hogy legyen velnk, ki szent hitt hoztad neknk! Karvlasz: Isten kegyeltje, Istvn kirly,
29

imdkozzl rtnk, mert mltv tett vtknk, hogy rnksjtson szrny vg: s rdemedrt megnyerhetjk, hogy befogad majd az g! Karvezet: Gyatrk vagyunk, vtkeznk, tged dicsr neknk: Imdkozzl rettnk! Magasztalsra Flkar: dvzlgy, Szent Istvn kirly, nped remnye rajtad ll, tudsunk s apostolunk, akiben vltig bizhatunk, szentsg tkre, dvz lgy, mi igazunk! Hisszk, ha vagy kzbenjrnk, megszabadt rted Krisztus: Imdkozzl npedrt, esedezz a papsgrt, hogy senki ellensg kezbe ne essk! Imra hvs Esengjnk a Fkirlyhoz, akit mindnk szava ld, ki mennyekben koronzta meg Istvnt, a szent kirlyt! jjeli jtatossg Flkar: me, itt a tisztes nnep, Szent Istvnnak napja mr, melyet mlt hogy meglnek, br az vek szma jr. Kinek Istvn kirly ltal megvltsban rsze lett s jrhat szentek csapatval: rvendezzk mdfelett! Flkar: A magyarok els szentje, szent tanitst hirdet, keresztnyi trvnyt szerze s felszllott az gbe .

30

Kettrt d ktszer kettt, tbbszrssel szmol el, nla az t tzre felntt: Ura eltt gy felel, Flkar: Fldi kirly hogyha meghal, uralmnak vge van, de szentnk a hatalommal felhgy, mit a fldje d, j trnuson helyet foglal, nyervn rk glrit. Karvlasz: Midn hajdan gbe felszllt dvssgnk Mestere s a Szentllek ajndkt vinek kldte le, fembere, tizenkett, betlt minden fldeket, nemzeteket megmentend, igt szerte hinteget. Karvezet: Az apostolok igje minden tjra kiszll s a fldkereksg hatrig elhat szzatuk! Karvlasz: rvendett ht minden tjk, mert ptrnus jut nekik, drga ln e szent ajndk, hllkodott mindenik. Csak a pannon np volt htra, akit mg senki se vd, tvelygsbe, kdbe zrta e viharos fldi lt. Karvezet: Gyarapodvn vilgszerte, igaz hitnek lngja gyl s ki hiv lett tiszta szvvel, ujjszlte azt az r. Karvlasz: Hall rnya hullott rja; ugy tvelygett ez a np s megszerette vak mdjra homlynak jjelt. Jutott neki mgis vgre dvssget hirdet, eljtt hozz, brha ksve, annl nagyobb jt tesz .

31

Karvezet: Ritkn jtt ily istenadta blcsbeszd erre mg, kivl, nagy adomnnyal kldtte el t az g! Hajnali jtatossg Flkar: Pannonia boldog orszg, mindenek ezt mltn mondjk. Tantja nem lett brki, az alnpnek gyermeke, kirlya jtt prdiklni s apostolknt szlt vele. Flkar: Lm, Atilla kirlykodvn a magyarok nemzetn, tg a fke, zsarnok mdjn, hitetlen volt, bsz, kemny. De mr Istvn kirly alatt a babona pusztul itt, elveti a blvnyokat s felpl a tiszta hit. Flkar: eltte, lm, a magyart veszni hagyta mr az Ur, adni nki kit sem akart vndor prdiktorul. Kegyt aztn kldi mgis, e szent ltal osztja szt, rksge lett az g is, ide hvja nemzett. Karvlasz: Gycsnak, a szent vezrnek mert szentsges fia lett, kiradt r a Szentllek, mieltt megszletett. Jslst rla Istvn advn, ki az rrt meghala, anyamhben immr Istvn ln a neve ltala. Karvezet: Isten utjn jrt s kelt mr korn, mint kisgyerek, felserdlvn, nki fert, cdasg nem kellenek.

32

Karvlasz: Az ifjukor kszbre a mi szentnk alig rt, mr a frfinyg elrte s tartja btran e trt. Hre ezrt ln hatalmas s oly nagyszer, oly dics, hborban diadalmas, hsi volt s blcs is . Karvezet: Az istennek fldi kardjt nagysernyen forgat; j ri is sarkalljk, szntelen volt gondja r. Karvlasz: Szve mlyn istenhiv, tette vallja szntelen, egymagn oly bkez , hogy segt is mindenen. Kirly volt s hitet hirdet, kt terhet hord egymaga, a testnek is szab rendet s lleknek is gymola. Karvezet: Isten dolgt buzgn vgzi, fennszrnyalk tettei. Klsejre szp e frfi, lelke mgis szebb neki. Virradati jtatossg Flkar: Prducot im a szent ember juhakolba elvezet, dlni vad oroszln sem mer s a karmban kap helyet. Kr, fenyeget, rmt, ngat, ajndkoz, hzeleg, nyerve balgt, rosszat, jkat, kit mind Krisztus vlta meg. Flkar: Ha msfle apostolra hajlott volna ez a np, ms apostolt kldtt volna bizony hozz a nagy g.

33

De mert nyakas, btor nemzet, vakmerek npei, frfi lgyen, hsi, edzett, ki malasztot hoz neki. Flkar: Oroszlnnal Smson llt ki s gyztt a vad felett: a magyarnak prdiklni vitz kirly kelletett. Mzet rejtett az oroszln des torkt trva ki: Zendlnek a magyar ajkn des lds hangjai. Dicsretes vala nki minden egyb virtusa, de kivlt kegy azzal ri, hogy trelme nagy csuda. Egy koldushad megrohanta s szakllt tpdesi, ez ln neki a jutalma, ezt nyertk jtettei. Karvezet: rvendett ezrt vltig s ldott ln istene, hogy mltv eknt vlik kissebbtst trnie. Karvlasz: Szent kirly volt nemes gbl, de hite mg nemesebb. Kegyessge n s lngol s remlni nem feled. Nem tekintvn fldi korra, bevgezve lett, r Jzusnak ajnlotta dicssges szellemt. Angyalok kzt szll az gig, tja oda felvezet s kormnyozza rktig odafenn a szenteket. Karvezet: Bja kl a j magyarnak, hogy kirlya porhalom, de a szentek fenn vigadnak dvzlt j trsukon.

34

Karvlasz: Mlt lettl e kirlyhoz, Szkes-Fehrvr, vigadj! a dicssg rd sugroz, lvn gyre, nvre nagy: Boldog lettl, mert tebenned nyugszik, im, a szent halott, s ezt a kincset rdemelted, e jeles ajndkot. Karvezet: Dicsretet mondanak nked, Isten vrosa! Dicsret Flkar: Szent Istvn az gbe szlla, vrta gi palota, az s-szl tjt jrta, azrt halt meg s trt oda. Flkar: rvendeznek rktig a mennyei seregek, hogy ilyen trs jutott nkik az r eltt zengenek. Flkar: , be csods osztlyrsze, minden felett boldog , trnszkbl szllt ms trnszkbe a jobbltre kltz; fldi jrt nyert cserbe gi tisztet, a dics. Flkar: Ersznybl ajndkot szegnyeknek adott s az dvt hirdet ott, az Evangliumot. Flkar: Gazdlkodik azzal blcsen, amit nki d az Ur, akkor is hogy mg klthessen, bus idn ha megszorul. ldsmondsra Flkar: , Megvltnk csodlatos, nagy kegyelme Istvn kirly hitvallnl is betelle,
35

ki l isten s az emberek emlkben, mig szentekkel lakozik a dicssgben! A msodik vecsernyei magasztalsra O, szentsges Istvn kirly, magyarok kzt apostolkodl; lelknk naprl napra tall jelet, virtust, mit te adl. Hozzd imnk esengve szll: Minden bajtl oltalmazzl! Megemlkezs Szent Istvn kirlyrl O, Istvn, nemzeted kirlya s apostola adomnyaiddal vezrelj minket, hogy elmlkedhessnk Krisztus fnsges lnyegn, kiket hallod rjn is flemelt karral Krisztusnak ajnlottl a mennyekben. Alleluja! O, szentsges Istvn kirly, magyarok kzt apostolkodl, Pannonia blcse ki vall, mirettnk imdkozzl kegyelmesen istennl! 11. Himnusz Szent Lszlrl - Szent Lszl zsolozsmjbl, 13. szzad dvzlgy, istent lt, kirlyoknak gyngye, Lszl, kinek gben otthona. Maghoz kit isten intett, vdelmezz meg mindig minket s lgy haznknak bajnoka! dv, magyarok dvssge, angyalok kzt kinek szke, gi keggyel telt edny; istenadta kzbenjr, igazunkrt skraszll, nyomatkos s serny. rvendezzl, magyar nemzet, kirlyodat dicsrd, zengjed, csendljn a cimbalom! dvzlgy, , boldog Vrad, honnan hre messze rad, t sok hosszu szzadon!
36

Krisztus, a megvltott npek ajkrl az ld nek nked zeng a fld felett. Ltrt adsz, mely gbe lbol, hitvallkat koronzol: Dicssg s tisztelet!

12. Szent Lszl kirly dicsrete - Sequentia, 14. szzad j nekre keljen ajkunk! Ujjongjunk s magasztaljunk, dicssges, nagy kirly! Lpesmznl desebben Lszlrl a nta zengjen; des hangja gbe szll. Gncsot senki sem lel rajta, mg az g is magasztalja, az angyalok szent kara. Kirlyok is t dicsrik, hogy menekvst szerzett nkik, letk ln ltala. Kirlyok kzt drga gyngyknt zengedezzk ht fejenknt; dv, remnynk oszlopa. O, mily boldog, , mily drga Vrad fnyes szentegyhza, nagy nevrl hresen! Itt a kirly kezt mosta, mbr nem volt bne, mocska, tiszta volt s szennytelen. Magyar nemzet lajtorjja, rajta szll az g fokra: Pannonia temploma. Szinte gig r fel orma; szak-, kelet-, dl- s nyugotra tgan plt csarnoka. Szentsg innen rad bven, szent hitnk hogy szebb erben gyarapodjk sok csodn.

37

Sok betegbl jra p lett, bnsknek dvssget d, mint Mzes hajdann. Meghallgatst, kegyelmet nyer brmit is kr itt az ember: Ez a kirly rdeme! Ezrt nem fl Magyarorszg, ha fegyverrel krbefogjk, brhogy trnek ellene. Ellensg ha erre tmad, hallja Lszl h imnkat, vdelmet s dvt d. Krisztus urunk miatta mindrkk rnk hullatta szarujnak olajt. Tudjuk, tle egsz npek a keresztny hitre trtek s hdoltak a magyarnak. Nem a fegyver csapott rjok; megfordultak a barbrok, hinni nknt akarnak. Mint amikor bs homlybul pomps fnyben eltrul az stks csillaga: Fegyvert ragad, gyztes marad, egy magyarknt barbrokat ezret kerget maga. Aki szembefordul vle, tkot mr a fejre, baj, betegsg lesz a bre s megszlljk az rdgk. De aki t szentnek ldja megujhodst bocsjt rja, ltetje lesz kirlya s dvssge mindrk. Te, kit magyar kirly nemzett, fejedelmi trzsbl termett, aki nyertl gyzedelmet fnyes csillag, ldjon g! Kibl hsk hza sarjadt, l hittel magasztaljad, t dicsrje fldi ajkad, ldd vigadva szent nevt!

38

Szent kirlynak F Kirlya, hallgass nyja hajra: Akik voltunk nki npe, Szllhassunk a fnyes gbe, hogyha mlik letnk! Kit hatalmad hnek tallt, rdemrt adj j hallt; engedj be az rkltre, jussunk ujra elbe s rvendezzk mivelnk!

13. Szent Imre trtnete - Rszlet Szent Imre 14. szzadbeli zsolozsmjbl Boldog szletserl Imre hitvallnak vilgszerte az egyhzban nnepnapot rnak. Szent Imre az istennek svnyeit jrja, jjel-nappal elmli s ln isten bartja. Parancsait az rnak gyermekknt megrti, alzattal kveti mindazt, ami gi. jszakai lomra nem bocsjtja testt, a Teremtt dalolva virrasztja az estt. Imre herceg, lm, kirlyok trzskbl szletett: jmbor vessz kivirgzott, lelvn jmbor gykeret; egyenes t: atyja jr ott, kit a fi kvetett. Naptl csillag igy ered s illat, libanoni szll, mikpp Imre szletett s atyja Istvn, a kirly. Tskebokor lnggal lngol, nem hamvad el mgse lngtl, csoda ez, vilgol:
39

Testnek tze nem rt nki, mert Imrt az isten vdi, megvja a krtl. Mint tl nem rt borostynnak s aranynak a harmat! Egyiptomn a hvsgnak, j Jzsefe tisztasgnak, megrizett liliom: br ktannyi vet rt meg mint midn a testi kjek lobot vetnek a huson. Szzen lt , illetetlen, lben egy szznek, tztl vala perzseletlen kzepette tznek. Hvsgot megvet, magt igazsgnak adja, cfol, oktat msokat, ki a hvsg rabja. Minthogy jmbor, jzan s igazsgban le, az r akaratnak pajzsa ln az ke. , mi csods dolog ez: biztonsgban jrdal ifjan az ifjusg tvesztin ltal. Szentegyhzban ez a szent leborulva trdre imdkozik, knnye hull gi trn elbe. Tprenkedik az rnak min javt adja ldozatul - s hozz most igy szl az g hangja: A szzessg drga - j, ki ezt nkem hagyja! Maradka nem leszen: megveti e gondot, tisztasgt rzeni, fogadalmat mondott. Ifjan mr a mennyek h szerelmtl gett, jobb remnyrt megvetett fldi dicssget,
40

tisztesgl korona nki mr kevs lett, felesggel sem kell a hzastrsi let, ln az isten bajnoka s mondjk, hs vezr lett. Szerzetesek kzt kinek ad cskot s hnyat, atyja tle megtud, vle prbt llat: F-fkirly Finak e kirlyunk sarja kivltkppen kedves volt, bizonysgt adja: lelkt, amely boldog, szent, rosszasg ne csalja, a rossz kzl elvev, folt mg nem volt rajta, mul hercegsg helyett rk trn jutalma: lett ne szennyezze br csak knny vtek, adott ifju ltnek hamar kora vget. Igaz volt , sose vt, szinte szavval, gyzi a test ingert szzessge ltal. Az risten virtusn rvendezik Imre, szz volt, trsa szzleny s lptek szzi frigyre. Szive tiszta s kezn szennyfoltok nem gnek, vigad ht knnyedn npe kzt az gnek.

14. Konrd lovag balladja - Rszlet Szent Imre zsolozsmjbl, 14. szzad Itletet mond a ppa bnrt egy ur felett: Vezeklsl a testre slyos pnclt kttetett!
41

zarndokknt vilgszerte rjjon minden szent helyet, amg meg nem lgyul rajta az isteni szeretet. Ha sztmllnak a vaspntok, jeladsa az lesz itt, hogy az isten megbocstott s eltrlte bneit. Kros lelke rt talljon, a lbai futtanak, nygdel s a kt szembl folydogl a knnypatak, lelkt nyomja bne slya, testt bkk, bus vasak; enyhlsre sehol sem lel, egyre zi a harag. Vgre Imre hitvallnak szentsges szent rdeme rla bnt s bntetst irgalommal mosta le...

15. Remete Szent Plrl - Sequentia, 14. szzad Szlt volt , hajt sok indt, szernysgbl szolgltat mintt: , Pl, ma plma a tid! Mely utat mutat fiaidnak, remetesgben vezr-csillag, atynk a pusztn pldakp. , Szent Pl, fent ll gi szked, teremtett rendet mintakped, els pusztai remete. Ki ettl szebbnl szebb sok tket: Hozsanna: Manna volt ebded s ezt nked isten kldte le. Mltn mltatta: Mlt a tiszteletre s j Antal ajnl t neknk, ki szentnk flkereste. - t ldjuk reggel-este s magasztalja neknk! 42

Mindkett sebezett trde nyomban a fldet rte, amikor tallkoztak s bkecskot adtak. Meglankadvn merben, megjultak erben zldsg s cip ltal, mit isten kld holljval. Midn szivk felderlt, csodlatos fny terlt szt az egsz hzra. , mily des lakoma, mellyel szentl lakoza pusztk kt polgra. Trsalgsuk szent s ldott; elmondtk az imdsgot. Antal Pltl vgl bcszkodni kszl. Szokatlan szobjba tr, de szomszd cellig sem r, kszbn fllbbal: Szent atynkon szrevette, hogy kiszll kirlyi lelke s az gbe szrnyal. Visszalpdel erre; s, hogy legyen sirja; nagy a munka terhe s a szent nem birja, fradtan leroskad. Jtt most egy oroszln segteni nki, azzal egytt dolgozvn, a srsst vgzi csodlatos mdon. Plmalevlbl volt a ruhja, ezt vette aztn Antal magra, majd hogy tle vlik, magasztalja vltig. , atynk, a nyjat, mely nevedet hordja, oltalmazd, hogy soha ne rhesse csorba; s imdkozzl rtnk, hogy az gbe rjnk!

43

16. Himnusz Szent Istvnrl - 14. szzad Vigadj, magyar, van r okod, fiadnak anyja, szented: Magasztaljad patrnusod, magasztaljad mindenfel! Fklyt gyujtott bizony neked, a hit vilgt hordoz s rendelt blcs trvnyeket, mutatvn dv tjt sok. Gycsnak lte alkonyn Isten fit grt s adott, Istvnnak - Szent Istvn utn neveztk mr mint magzatot. A rla szl jsjelen az apja rvend, felderl; a mrtir anyjhoz megyen firl jsl hrnkl. rvendett a magyar haza: Kivsz a blvny-tisztelet. Hullt gi lds harmata, , szent dics emlkezet! Serdlt, virult, serny fi, mint cdrus, oly derkre n s - mondtuk mr: - els vrtan, Istvn nevt viselte . Tantjk diszes doktorok, gy szll bel sok tudomny, erklcsn nem tapadt mocsok, oly szent gyerek volt mr korn. Az ifju tra kelt, hamar az dv malasztjt vitte szt; meg is trt npe, a magyar, keresztviznek hajtvn fejt. A tvelygsek nemzete im ltott vgre gi fnyt, foszlott az jnek fellege buzgn az r jrmba trt. ldjad, magasztald s dicsrd az istent, aki Hrmas-Egy: A szent kirly imirt radjon rnk is gi kegy! Amen.

44

17. Szent Istvnrl - Sequentia, 14. szzad Szvvel, szval, tiszta sszel dicsrd istent, hogy ne vssz el, blvny rajtad mr nem vszel: rvendezz, Pannnia! Vilgit az g elmd, az letnek igje vd, vallod Krisztust mr s keresztjt, lettl nki h fia. Nosza, ki az dvt hozta, mennyet nked megnyitotta, let utjt megmutatta s az igazsg tjait: dicsrd vgan, dicsrettel, ki fenn vigad nagy rmmel, nnepnapjt ne feledd el, ldd ujjong dallal itt! Gycsa vezr fia lett , vala jsjel, t jelent, szletetlen nevet nyert s Istvnrl Istvn vala. Hitt az atyja s mul-bmul, szlte anyja s vidmul, n a kisded, egyre trul mint Libanon cdrusa. Mind nagyobbra ntt a gyermek, virtusai nvekednek, fldet megvet, clja: mennyek, isten fia kell neki. Megvetette a testt, gondolatja csak a mennyg, lelkt gyujtja az istensg, a Szentirst kveti. Aztn Krisztust prediklta, keresztvzre a np szlla, Krisztus hitt immr llja mind egsz Pannnia. Salamon pldjval sok szentlyt rak adomnnyal, oltr, kereszt, gyngye ltal gyarapul mindanyija. Tantsra hv papokat, irstud frfit, sokat, igazhitt, prbltat ad
45

a hiveknek vdjel. Talentumot egyet nyert, de visszaadta ktszerezve, isten ezrt hvja mennybe, trnnal vrja, erre l. Ottan ln Krisztus trsa s Krisztus ltal koronzva, orszgol mind vigyzva gi hazn, odafenn. Hdolj nki ht immron, buzg szvvel szlj imnkon, hogy rtnk is kzbenjrjon s otthonunk az g legyen.

18. Szent Erzsbet zvegyrl, a magyar kirly lnyrl - Sequentia, 14. szzad rvendj, Sion, mert kiszllott dicssged, napsugrod, ki szemednek fnye volt: Kezdethez, az Alfhoz, gbe trt meg, ott sugroz, midn fldi teste holt. Ltta isten: den ormn szentsgbl elbotolvn, vtkezni az s-szlt. Lt a mlyben most is minket, megtetzni vtkeinket, ltott gyszos vg eltt. Megpillantott ekkor tged, izes illat, tiszta let s rted soknak megbocst. Igaz voltl - igy neveznek, megtetszettl istenednek, kirlyi fn bjos g! rvend most a csillagtbor hajnaltjban s homlykor, hogy j csillag szletett. Szebb lett az gnek boltja, j szvetsg hirt mondja, nknk errl ad jelet. Fnyed fent az gre sarkal, pros csillag lsz a nappal s pompsabb, mint a hold.
46

Nappal tartasz trsasgot, ezt mutatja fnysugrod, mert tanyd az gi bolt. Rnk sugrzott szp vilgod, bnt lerzott s az tkot, elzd az rdgt. A leprsok tisztk lesznek rintsn szent kezednek s jr a snta, lbtrtt. Amit megvont a termszet, kiptolja szent ernyed irgalmaddal, szende n: A halottak feltmadnak, szemet adsz a szegny vaknak s a csonka tag kin. J anynk, jjj, nzz e nyjra, rd az let lajstromba, mennyekben ki fent lakol: Sorsod jusson osztlyrszl mineknk is, birsg nlkl, s el ne nyeljen a pokol!

19. Szent Mihly arkangyalrl - Sequentia, 14. szzad Mindahnyan rvendezznk, kes szval zengedezznk, mert dicsk az angyalok. Egylnyeg Hromsgnak kegyelmbl rjuk szllnak mind az gi virtusok. A termszet Teremtje igy rendelte ezt elre: angyal tbb mint fldi lny. Mzes irja: Holddal, nappal szletett az gi angyal minden dolgok kezdetn. k az Isten mellett llnak, szolglnak a Hromsgnak ktelessg, tiszt szerint. Ajkukon kl jmbor nek, isten eltt zngicslnek: Szent vagy, szent vagy! - mondja mind.

47

Elseik kzt elsformn szlldoglsz a mennyek ormn, f-fangyal, Szent Mihly: Tled telt, hogy Egyiptombul isten npe utra mozdul s grt Fldre el-kiszll. Te isten szent templomban, frigyszekrnynek rnykban, oltr mellett llsz vala: Hol ldozat fstje szllott, mg belle kivilglott j Szvetsg hajnala. m ledlt a tet s oszlop, semmiv lett, lgbe foszlott a szent istentisztelet. Krisztus npe lett a templom s oltr, melyet rzl folyton, sziv s a lelkiismeret. Ihletett s les elme, Szentllektl feltzelve, most az g ldozat. Jmboroknak esdeklse, mit te hordsz az r elbe, fst, mely gbe felhalad. Ktszeresen ld az rdem: Kgyt ltl nagyvitzen, mely prdjt cipel; s npnk szivt, akaratjt, oltrt s ldozatjt terjeszted az Ur el. Te, kinl az gi zszl, angyalokon elljr, , ragadj az gbe fel! Benned bzunk, tged ldunk; Oltalmazd meg gyarlsgunk Imnk hozzd esdekel.

20. Magyarorszg szent patrnusaihoz - Az esztergomi kanonokok mrtkre rott antifonja, 14. szzad , mrtir Albert pspk, mi atynk, te dics szent, szolgid rendjt meg ne tagadd sohasem! Tiszta, vilgos sz zendl hozzd dalainkban, mindtig fegyelem, bke lakik mivelnk:
48

Itt neked lland karban csendl fel az nek, ldunk s hozzd szrnyal esengve imnk. Szolgid kegyesen vg nnepet lnek eltted, jszaka s nappal zengve dicsretedet. Isteni szent, Istvn, jmbor fejedelmi apostol, Imre nemes herceg, szzi erny, jeles s te, kirly, Lszl, jjj npednek segedelml, ltalatok jussunk szent egek ormaira! hitatos szvvel hozzd kldjk szavainkat, Krisztus, hallgasd meg hdolatunkat, imnk!

21. Mrtkre rott vers Kroly kirly hallrl 1342. Hogy mikor r vget, Krisztus, te tudod csak, az let. Mindnyjan krnk, irgalmazz, lgy menedknk s veszni ne engedjed bnben Kroly fejedelmet, t, aki most nem rg halt meg, kilehelve a lelkt s elszllott nyron, mg fenn a nap izzik a Rkon, harmincad napra, mieltt jn Mria napja, juli tizenhatodik szent napja midn betelik. Brha kirly, avagy r, vagy pr, - ugaron ha ki tr holtban fldn meg nem marad itten rkkn, mr neki csak hrom kis napja van itt a vilgon Kroly is ily vgre szllott le a sr regbe. j fejedelml most isten megad a Lajost, j ezer esztendn tl hromszz amikor ln s negyvenkt vet mg m e vilgra tetzett , akiben lelnek tmaszt a dics fejedelmek.

22. A hun kirly nevnek magasztalsa - Mggelni Henrik Magyar Rmes Krnikjnak ajnlsa Lajos kirlyhoz, 1361. Nyolcsztag versben Hogy tisztedben tisztelnlek, neked, Lajos magyar kirly, ktforrsa kegyessgnek - ahogy trvnyt az sz csinl megirom ezt, faragcslom. Kirlyok kzt mr csak magad te vagy, ki a szk csapson: ajndk svnyn halad.

49

seidnek buzdt vre s Kroly, ki volt igaz kirly, Magyarorszg kessge, kinek szivbl szrmazl. Sasnak jelzi szrnyalsa igaz rend szabta lnyedet, mert szvedbl csordul drga trvny, kegyessg, tisztelet. A te lelked oroszlni s mindig desen mosolyog: ltod, tudnak vled jrni nagylelksg s virtusok. Miknt Juds Makkabeus, virrasztva, fegyverkezve llsz, megbsul, ki bns, gyanus, serny vagy mint hs Jonatsz, miknt N, szemrmetes, bkezsggel jrsz nyomon, igazsgnak utja s jeles csillagja vagy mint Simeon. Hirnevedet is meggyzi ernyen mint birskodol, az igazat kardod rzi s a trvnysrts meglakol. Tged nem is magasztallak: ember mrtke fel nem r. Kegyezz kirly, ht szavamnak, mert kpessgem ily csekly!

23. A ktfle idrl - A Rmes Krnika elhangja, 1361. Htsztag versekben , dolgok orma, isten, tuds, kltszet: minden tennen szivedbl rad s megifjodik tenlad; a fldek s a berkek, a lombok ledeznek, harmat hatol ha mlyen a szntfld lben. Te szllsz hegy-vlgyn ltal biborral s lilval,
50

virggal te tetzed ruhzva mind a rtet mezt szvtt ruhba, mely szp szvs a nyrra Tavasz takcsnl kszl; a rzsa tvis nlkl kifeslik lenn a vlgyben s mg nyugszik me csndben virg csapatja, nyja: szakrl szl zillja. Isten, mit mved ldott, most mindazt sztciblod. Ez ht a f-fkormny, a fldet ostorozvn, jgest sjt korbcsod. A ztonyt s hullmot nyugosztod, jgbe dermed. Most Phoebust sebbe ejted; villmlik keble nyomban s szrny borzalomban vihar tmad, zimank, szakrl meggytr h s mind hallra vlnak szvetjei a nyrnak. Sztdlja a mezket, temetve kdbe ket; napok csonkulnak, rvk, jajongnak a madrkk fagytl a sziklabrcen. , istenem, ekppen mindent dermedtsg jr t. A mennyeknek hatrt tetszseddel kimred. Kegyessg ktja, krlek: szntsd fel kicsinyke flded szvemben, hogy e knyvet szedjem vers ritmusra magyarsg szrmazsa hol kelt s mik a tettek, mit a nemesek tettek. Tan r Szittyaorszg; sokig m kutattk, mg e honra lelnek, mit rjuk hagytak vnek s Egyiptomnl jobb - rla habr az rs szla.

51

Tvedve tn ha vtek, kerknyombl kitrek, olvasm, , vigyzz rm korltozvn, vigyzvn s javtsad jmborsggal szltteidnek ltal.

24. Mikppen mentek a hunok Metiszbl Szittyaorszgba - A Rmes Krnikbl, 1361. Msfle ritmusban Majd hogy Metisz szigete, jszgbl mind kivesze, a hunsg vgre ltja mr, hogy nki szk lett a hatr. Titkon kmeket kldenek, hogy szittya fldre menjenek: kirlyinak mi virtusa, npnek kell-e a tusa? Ez megtrtnvn, a vitz hunok seregje tra ksz s szittya fldre rontanak, hol is hazt kivvtanak. Rabjuk fember s paraszt, ameddig a hatr szakaszt el szntfldet, berkeket, barmot, termst s rteket, vk lett minden ms vagyon s mi szpsg mg egyb vagyon. gy ltek e haza felett Jl rtik: szmos plet, torony, palota s terem kezk nyomban megterem. Van ott desviz foly, Don, Thagora gyorsan foly, melyek forrsa felfakad a Rifei-hegysg alatt. Van ott orrszarv, elefnt, griff s vizil egyarnt, llat minden faj vagyon, nagyszm oktalan barom.

52

Br dsterms ott a fld, de az id ismt betlt s megnnek Szittyn is vala, hogy szk lett nkik a haza. Szznyolc nemesre ntt az g, kik voltak mr hun trzsatyk s mert nemzetsgk szma b, nem tpll a fld, mez. Ezerben gy Krisztusra ht s huszonnyolcat mg lve t, a hun hadat berendelik s bajt a npnek felvetik. Tancskozst ekpp tevn, egytt van ottan ifju, vn, s megszemlltetvn a hadak, nyomban Tiszhoz tartanak. Rendeltek elsbb vneket, toroljk k a vtkeket, az ifjak kzt s a fldeken hogy mindig igazsg legyen. De kzsgben ha gyl a np s a trzs mind szvel akp, tetszs szerint elvethetk, tilalmast hogyha tesznek k.

25. Mikppen kld a hunok tancsa Kusidot kvetsgbe Szvatopluk pannniai herceghez - A Rmes Krnikbl, 1361. Htsztag versekben Elnyugszik im a hun itt, nagy tjt pihen ez, most elkldetett Kusid pannnok herceghez. Szvatopluknak neveztk, vezr volt a vidken, lengyelbl jtt nemzettsg, egygy mindenkppen. Feledve volt itt vgkp immr Atilla sarja, nevnek rgi fnyt mly kbulat takarja.

53

Kusid ht el-kimgyen pannnok herceghez s a hun trzsek nevben kszntst tev ez. Elmondja, m e npek hatrain megllnak, ha megkapjk, mit krnek. rvn a jmborsgnak S furfangjval a cselnek, vizet krt s rti hantot. Hozzk meg ezt - a herceg parancsol m parasztot. s mitse sejtve bz egygy mdra jrdal, megejti t a kgy a mzes csalfasggal. Vg volt, kit ez se bsit, szl: Vidd a sznt, fldet! s eltvozva Kusid vzzel kancst is tlt meg. Nyargalt a hun vezrhez a flddel s alommal. Mi nagy termkenysg ez, megrtik k azonnal. Els kzttk rpd: krt harsogsa mellett istennek adva hlt, npestl gy esengett: hogy melyre hitoznak, kegyesen adja ezt meg, jusson parasztjaiknak fld, vz, bozti rejtek. ment kilta, ment aztn a hadtolongs, a hun vidulva rment, tetszik f, fld, a forrs. Ismt hogy csalfa csellel a herceget megejtsk, ajndkokat rendel rpd s megy j kvetsg. Ekkpp okot szereznek s igaz lesz nki jussa, amellyel majd a herceg orszgt elvitassa,

54

mert vsr lesz formja. Ki is gondolna flvn efle csalfasgra, hazjn lve bkn?

26. Min ajndkot kldtek a hunok a pannni hercegnek - A Rmes Krnikbl, 1361. Nyolcsztag versekben Kldttk ekkor Kusidot a herceghez s ajndokot vitt nki, mely egy mn vala, had s gyllsg hajnala ebbl kemnyen felmerl s elkerlhetetlenl. Mert cselbl tmad a harag s botrnkozsok fajzanak. Ht drgasggal rakva mn s aranytl csillog m a mn; a nyerge, mely htra j s kantra gyngys drgak. Vezrtl vitte ht lovt s a hercegnek igy adta t: - Ajndkot kld itt neked a hun, ksznve kegyedet a frt, vizrt, rtekrt, a berkekrt, a fldekrt. Mirt hagyod, , istenem, hogy rmny s jsg is legyen? Megvetsz te hnyszor j imt, szemed habr a szvbe lt! A jmbor r itt szlala, ki virtushoz kzel vala: lst folybl merjenek s ott a vlgy, a brc, berek. Illendkppen ekkor bcst vesz hercegtl s kij. Hunokhoz nyomban elsiet s elmondja, mi a felelet. A hunsg erre felkacag s egy szolga prhoz szlanak: - A pannnoknak hercegt keressed fel most s eld ha jut, elmdbl el ne veszd, de mondjad szemtl szembe ezt:
55

A hun kr, hadd el - arra vr amit eladtl ime mr nagy npnek, mely erre l, mikppen mr megegyezl. Zavartan llt a herceg ott, de vlaszban lelt okot s kegyelmesen ki gy fakadt, szlvn: - E csalfasgtokat eltrlm n, gy gondolom s istennl az oltalom. Mert ezt a mnt lettetem, a rtre el-kivettetem, folyba nyerget, zabolt; az g tancsot gyen d. S a szolga szlt: - Mit r neked, ha ezt a mnt letteted? Javunkra tszed azt neknk, mert felfalhatja majd ebnk, kantrt kaszsunk megleli, nyergt halszunk felveti. Orszg: a vz, a f, a fld, a hun sereg ha mit betlt, a tbbit szintn elnyerk. Ezt gy beszlik s regk. A szolga megtrt s szlt vala, a hercegnek mi volt szava.

27. Mikppen gyztk le hatalommal a hunok Szvatopluk pannni herceget - A Rmes Krnikbl, 1361. Msnem ritmusban Hallja ezt a hunok vezrivel rpd, nyomban kiindul kirlyi hadval, dlja, rabolja szerteszt a herceg pannni fldjt. Hallja a herceg, kit elbb neveztnk, gyjti seregjt s indul nagy ervel hunok elbe, npe hadval orszg oltalmra.
56

Jrjk a tbort, zszlkat emelnek. Ily viadaltl borzad m a hs is, flelem, a rmsg grnyeszteti mindkt nemzetsgnek npt. Virraszt az hes hall a kt tbor hat-hat kszbnl, adjt behajtja sok eleven lten, akiket a fegyver vrfolyamon olt el. Ott s onnan indul ktfell a horda, vilga szemnek elvakul a portl, theri vrba hangzik a kardok nagy-ers tse. Ott a tmrdek hsisg rontott. Ott a hallnak ttva a torka s nyelte a harcost. sszerohannak csapatok, a sergek. E szorongatsban le a Dunapartra sodrdik sereggel a pannni herceg. Elfutamodnk, de sehol se nylik t hamarjban. Futna mr a herceg, de ksretvel nyomban l rpd, a hunok vezre. Elfut a vzre, zavarodva lelke s lemerl a hab kzt.

57

28. Mikppen gyzte le Konrd csszr a hunokat s vesztek a hun vezrek Bulcsu s Lehel - A Rmes Krnikbl, 1361. Msfle ritmusban A csszr me arra lp, hol vros s a vz vala, megltja ezt a szittya np s megrettent hall nyila, futsra sznja mr magt, de tjt llja a foly; csszr vrtezve jrja t a skot, gy amint val. A kt sereg teht kij s rendezve harci sorba ll; a hunsg hullt mint jges s hlba fogta a hall. Gyzelmet csszr r arat, csszri volt a gyzelem, kisrve mind a foglyokat, a vrba mostan bmegyen. A hunok kapitnyait a csszr krdi, mit nem rt, Lehelt s akik mg voltak itt: - A keresztny npet mirt gyilkoljk olyan knnyeden, kegygyni szivk mrt irgy? Kurtn felelnek r igyen: - A nagy isten rendelte gy, Krisztus npnek ellene kldtt minket ostorul s mikppen isten rendele, azt vgezzk: mert bajba hull npnk, ha kml titeket, gy rendel az g neknk, de hogyha ljk ltetek, szerencse, nagy, leszen velnk. A csszr szl: - Vlasszatok, mi tetszik, ki-ki oly hallt! Lehel, hogy krtjn fjni fog, azt krte, adjk nki t,

58

mert gy szoktk pogny nemek, gy illik ez ht neki. S mg ltek ott a nmetek, krtjt hnyja s veti, s nagy nsgben most Lehel a krtjvel lesjt vadul, a csszr kpt zzza el, hogy vgs romlsba hull s szlt Lehel: - Eredj ell, msvilgon szolglj nekem, mivel hatalmam gy ell, ez mindrkk gy legyen! Akasztfra elvivk nyomban Lehelt s trsait; zordon torlsul mely elg, trvnyt ekppen lttak itt. Regensburgban ln az eset, a szrny kivgeztets, Lehel s mind hve ott veszett: a bnrt volt e bntets. De az izgga hun sereg most msfel tmaszt zavart; vitz kalandok s cselek: a krrt ptlst gy akart. Elfogdostak polgrokat, az erdn nmely nmetet, torlsul rabjuk gy akadt s raboltk mg a npeket.

29. Mikppen veszett a pannni kirly, Aba - A Rmes Krnikbl, 1361. Msfle ritmusban A csszr - krvn hun nagyok mivelhogy Aba hborog s rtalmat tesz a npen: ht gyjt a harcra nagy hadat, ers volt, bsz-dhs csapat, s hborba mgyen. Magyar hatrra elvonul, de virtustl felgyl vadul Aba s elbe jtt ki: ln rettent szorongats, nagy lrma s kiltozs a lget fenn betlti.
59

De vgre kszl me csel, ez megzillva zzza el moh hevt magyarnak, amelyet zordon nmetek dhkkel mr rmtenek s a harcon megzavarnak. Mert volt vezre sok neki, Pternek nvendkei, mg lvn Pter hve: most elhajtja zszlajt, elhagyja gy Abt: hadt s tisztessgt me. Tiszhoz elfutott Aba, dhben ldzik vala zaklatott ellensgi: ott lttak akkor egy gdrt, s akiket elbb meggytrt, ott gyilkot vetnek nki. Ott fldeltk el a kirlyt. De a hun nyj futott kivlt, z nmet megette: Aba hadnpe elveszk s egsz orszg, egsz vidk gy maradt lelkevesztve. Majd sok-sok vek jttenek, kihantolk magyar kezek, meglelvn t immron: sebhelye mind-mind behegedt. Adatvn gyszl tisztelet, eltemettetk Sron...

30. Mikppen lte meg Bla a pogny kirlyt - A Rmes Krnikbl, 1361. Mulich dalnok udvari ntjnak versre Istvn kirlynak ccsei ekkor a cseh hatrra testvrek hrman szktenek Bla s a tbbiek flvn Pternek bosszjt: nsgket segtse ki, lengyel herceghez szllva. Ennek most Pomernia adt, mit kellene, ppen nem d,

60

ht hadba kellett szllnia Misknak, hogy beszedje: de e np minden vad fia fordulvn vle szembe, segthadakrt kilt, pogny kirlyt hv s ez hadt vezette. Mr kszl pp az tkzet, a csatatrre szllnak, de a hadnp most mst kinl: hogy csak a kt kirly vvjon meg, gy ahogy szoks. Kzben a np, a kt sereg csak mozdulatlan llnak; haraggal egymsra nem t, mg kzeptt csak kt kirly kzt lesz vagdalkozs. Miskrt fegyvert Bla vont s megverekszik rte, tisztessgrt hajtja gond, a mrkzst se flte: v is ln a diadal, a viadal veszt a pognyt vgre. Misk ht a gyzelem, a pomern adja s egyszersmind jobbgyai; gy flsgnek hre visszatrt. Elrendelte ht, hadd legyen - szeretett lerjja lenya s ez az ad, amint val, Bl, neki adja ki. Most btyjai, akr fiak, gy voltak Bla mellett, de hogy ekkpp maradjanak, nekik sehogyse tetszett. A rutn herceghez legott mentek, de ott nem leltek szves kedvet.

61

31. Mikppen ltk meg Szent Gellrt pspkt - A Rmes Krnikbl, 1361. rstudatlan dalnok udvari ntjnak versre Pter kirly meghallja ezt, meghallja s megrti, Dunra ht tutajt ereszt s jjel tlpartra tr ki; Fehrvrra siet, de ott be nem bocsjtatott. Gellrt, a pspk is legott indult Andrs elbe s midn oltrnl ldozott, kinl isten igje: - E napon - szlt testvrihez nagy gyilkols esik mirajtunk. Elmondja, hogy az jben midn lom borult fl: Vendgel ket mikppen Krisztus, de Benta ellk Krisztus kezt, nem vette el, mivel az r knlja: ht, kit isten nem kegyel, t isten nem kvnja. Mig teht e pspkt szentknt nem tisztelik. Aztn a vz partjra megy a pspk s minden trsa s miknt rendelte gi kegy, jvnek menten rja Vata s cinkostrsai s legyilkoljk vala mindet, de a szent fpapot a brcre vittk nyomban s brha flig mr halott, letasztottk onnan; mg llekzik, de kvezik, amgnem meghala. A szent pspknek fejt szerte zztk kvek alatt, isten gonosza gy leverte a vlasztottakat. Nem tisztult tbb az a hely, hov hullott szent vre Gellrtnek, br a Duna felradt tbbszr helyre,
62

st htszer is, de vgl is begyjtk a papok. Budu kvektl elveszett s a kard ltl Besztrik, de e nagy romls kzepett mg Benta megmenekszik. Andrs, a nemes herceg j pp abban az idben: Ne bntson senkit k s a kard parancsa szerte szrnyal s gyilkolstl a magyart eltiltja szavval. Minthogy a hunok a kirlyt tiszteltk illenden. gy ht beteltek mindenek, amit Krisztus vitze jsolt vala testvrinek, Gellrt pspk mg lve. Hadval Fehrvrra szllt Andrs herceg sietve s ott, miknt val kirlyt, a sokasg felkente: Pter kirlynak trnja gy dlt meg Pannniban.

32. Mikppen szabadtott meg Szent Lszl valamely tatr kezbl egy szzet, aki a nevt hvta - A Rmes Krnikbl, 1361. A kancellr-dalnok udvari ntjnak versre Midn a kirly, Salamon gyzelmet vett pogny csatn, Lszl herceg ln mind a had legels hs vitze. Egy szz, oly szp mint Absolon, kit bszen martalc pogny ragadt el, hitlen, csalfa, vad: a segtsgt krte. Megindtottk knnyei, a hercegnek szivt b jrja ltal: nyomban hogy segtsen neki, vitzkedik sokig a pognnyal. A lnyka menten lngra gyul,
63

lbt csknnyal ti el a pognynak, a tatr ekkor porba hull, nyomban vitzi erei tovaszllnak. Midn leroskadt a pogny s veszt a herceg harca mr, segtvn csillagok ura s rjshoz mlt karral: fejt le is csap a lny a kardjval, mondjk habr, hogy akkor mr halott vala. Az g ily bosszut forral, vilgban kik zsarnoklanak, elveszejti mltn itt e fldn, hogy pldakpl lljanak s bnk megtorolva bezzeg nygjn. Asszonykz ht, amely lecsap nyakra, de fl kerl, mert hite igaz, br szolgaszrmazs csak, gy ln s csupn vletlenl kegyetlen az. A Libanonnak cdrust a szlvihar gy dnti le, miknt tantja szent irat: az sokakat legyztt; most hall karja fonja t, emszti el s dnti le, mert a lny csapsa alatt rablja megtrdtt. Evanglium krtszava a prftval egyetrt itt immron s mit gi trvny harsoga, mitl rettegnek mindenek e vilgon. Isten is e szerint arat, kezben van a tengely meg a mrleg, trvnyt mindennek gy adat, gyt nla hamishit nem nyern meg.

64

33. Kbor dikok siralma - 15. szzad E vilgon rt dolgok lttatnak: dikoknak adomnyt nem adnak, tudomnyok fitymltatnak, vge sznek, tiszta tannak. A dikot fpapok lenzik, mind csak a korhelyeket beczik, latin ntst semmibe se vszik: erklcsk br silny nkik mind tncra jr spol is mindvgig, frfiak, nk megvetssel nzik. Ismeritek e siralmat, urak, nemes szlst mr lefitymllanak, megfogyatkoznak a napsugarak. Rendszereket kik jl megtanulnak s mondottak okosoknak, szurtos-nmn most kuksolnak e nagy virtus mlt siralomnak. Mert nem becslnek mostan finom dolgot, nincsen gy mr, amiknt volt rgen, elmlkedvn, tudjuk voltakppen, a logika rtelmben: Antikrisztus kzelg mr ekppen. Bolondsg z el szentsges gondot, kevs jr mr virtussal a jra, lnek kegyetlenl s barom mdra; mit kedvelnek,
65

hitvny, romlott. Ej, haj, rzsa, Isten-Ige Anyja, azt szoptattad, ki mindenek Atyja, s bttyul magt neknk adja; ne jjjn rnk soha pokol fattya: Lgyen oltalmad sokszor a fld fia. vd a kbort, kik Neked szolglnak, ldd, kik Hozzd adomnnyal jrnak, hitvnyak k, m szilrdak s mindenkor szegny nyavalysak. Alzatosan szll Hozzd az ima: gy szeretnnk b jutalmat kapni, szentek kzt fenn megkoronztatni: jszerencsvel add meg, Szz Mria!

34. Harmatoznak, lm, a mennyek... - Sequentia, 15. szzad Harmatoznak, lm, a mennyek, kdfelhk is gylekeznek, gylekeznek, leperegnek szz ledbe, Mria. Min jsg, mily csodlat, csillagbl, m, napfny tmad: Ki nem ismert frfi-gyat, Kirlyt szlt Szz Mria. Irgalmas Szz, menedknk, mltn akit mind dicsrnk, Szent Fiadnak szlj mirtnk, Szlljon hozz h ima! Gyatra testnk amit vtett, bocsssa meg azt Terted s trhessnk majd gbe vled, ha mr bennnk nincs hiba! Amen.
66

35. A Boldogsgos Szz dicsrete - Sequentia, 15. szzad dvssgnek ltoka, dvssget term, tenger fnyes csillaga, nemzeteket ment! Domboldalon liliom, , pratlan Szz, te: Ki rtatlan hajadon s Isten Fit szlte. dv, te rzsa, dv hozja, rt virga, ragyog fa, Jessze nemes ga! Vigadj, kulcsa a mennyeknek, kitl fldek fnyeskednek, dics anya, drga! dv, tenked, des emlk, let ktja, vltsg tja, gi Kirly fszke! Csillagos gyermek, rte kvetnek, Isten Fit szlvn, szz s anya lsz te! , Nagyasszony, des, szende: Add, ne lgyen lelknk veszte e sok fldi galiba. Hadd virradjon rnk j let fent Fiaddal s tevled: gbe vigy, , Mria!

36. Magasztalnak az egek... - Sequentia, 15. szzad Magasztalnak az egek, irgalomnak Anyja vagy, Mria!

67

Siralom vlgyn remeg jajsznk hozzd: El ne hagyj; Mria! Halld srsunk, halld a hangunk, szlj Fiadnak mirtnk, Mria! Hogy fnyben lakozhassunk, ha megteszed, mit krnk, Mria Amen.

37. Jessze-trzsk vesszeje. - Sequentia, 15. szzad Jessze trzsk vesszeje, kikeletkor kikele: dvssg-hirdet. Ifj rzsa, illatos, nincs hibja, harmatos: Hibkat elmos . Ktf lett a szzi l, let-forrs ott ml, jjszl szent vize. Kirlyi szk, tndkl ahov a Teremt Egy-Fit teszi le. Illatoz palota, mit csods kz alkota, a f-f Mester. Test-ruhba ltztt, Krisztus lt e fal kztt s fpapknt szentel. Amen.

38. Krisztus anyja, rvendezzl... - Sequentia a hsvti idszakra, 15. sz. Krisztus anyja, rvendezzl! Ami ltal anya lettl, Gbor-mondta ige volt.

68

Malasztodban vigadozzl, tisztasgos liliomszl, ki szlt s nem volt rajta folt. rvendezzl, flre bnat! Fiad, me, mr feltmadt, kit sirattl, mert megholt: Vigadozzl: Magad ltod, hogy Krisztus a mennybe szllott s befogadja gi bolt. rvendezzl: Mgy utna a mennyei palotra, dicssged ott honolt. Adja Fiad, vigasggal mi is oda szlljunk ltal, honnan semmi el nem old! Alleluja!

39. Szent Istvn kirly balladja - Himnusz a 15. szzadbl rvend az g, fnyben lngol, rajta drgs fut keresztl, j vezrrl, j kirlyrl Gedennak krtje zendl. Pognysg s vaksg verte: de testvri menekednek s vigadoz a magyar, mert e mester sarjadt, ez a gyermek. rvendezik Pannnia, angyali sz midn szlal. Megvnhedt mr Gycsa vezr, hallvn isten grett. A mennyei kldtt mondja: - Vagyok protomartir Istvn, szletik is majd egy Istvn, kirly lszen s apostol! Csodlkozott s hitt az atyja, lmlkodott s flt az anyja. Mintha harmat hullott volna a szent hitre ekkoron.

69

Ntt az lds, ntt ajndk, vigad a szv, sz nem hallgat, meg nem sznvn munklkodni minden dolgok Mestere. Lett s egyre ntt a gyermek, kirlly is kit felkennek, j ura ln a nemzetnek, Krisztus hitn igyekeznek. Fnyessg a hajnalcsillag, elljr mg flkel a nap: ltala a napnak fnye tnt magyarok elmjbe. Kirly volt s vezrl, kormnyozvn mg vezrlett, ellensgnek gytrstl szabadt meg a npet. Vg az egyhz, mert a kirly prdikla orszgnak; romlsbl megptse: sz-sziklkat faragott. Magasztaljuk a j Atyt, Finak mondjunk glrit s a Szentlelket is velk dicsrjk mindrkkn t.

40. Himnusz a nndorfejrvri diadalra - Jacobus Aegidii Setabitanus. 1456. Fnyl j csillag tmadott, Krisztus kegyt ragyogja szt s eltiporja m legott az ellensg stt dht. Midn flkelve kzeleg az rtalomnak szelleme, ers hatalm hadsereg tnik fl szemben ellene. Nyervn ert a hadban k, mennek, hov zszl mutat, buzgsggal vitzkedk, hogy elnyerjk jutalmukat.

70

Elbk pajzsot emel titokzatosan a tusn, Krisztus, vivn j vgre el, rkodva gi trnusn. Dicssg nked, szent Urunk, tid az orszg, hatalom, ha harcodon jl harcolunk, vigadhatunk jutalmadon.

41. Hunyadi Jnos hallra 1456. Gyermeki stlussal meg gyatra s elg kicsi tollal munkm m kszl s olvasd emlkezetl Hnyadi Jnosnak, kimulsrl e halottnak. Mert r, amig lt, tudom n, isten sugaraz fnyt. Ngyszzban megholt, ezren fell v amikor volt tvenhat mr is, msnap leve Appolinris. Sok trkt szabdal, ms lopva az jbe kinyargal: Nndori vr mellett nagy diadalmat igyen vett. Plma ezrt bre, de sok nem ln rmre. Hnyadi Jnos volt, erdlybeli vajda, ki megholt: h szeretet tltvn, kormnyoz Hunnia fldjn. Beszterc ispnja, Nndor-vr fkapitnya, sok szentlyt pt, szerez sok szent ereklyit, j klerikust vja, zvegy s szz istapolja: majdnem tz vig gy gyarapt, bkt; pusztt m s z el fegyverrel, ervel, a tzzel bkessgbontt, rosszat, hazugot meg a rablt. Kurta a krsga s gyban elrte halla, egy daganat rontvn, mely marja, emszti a torkn. Most jmbor frter, hv Minori-rendbeli Pter megy kpolnba s ott Mria volt, kit imda, Nndornak vrn szentlye a Szznek im llvn. Shajt s knyrg, istenhez, a Szzhz ekp nyg: - , Uram - ezt mondja - s Mria, nki te, anyja, irgalmazz nkem, szzanym, llj isten elben, lssad srsom, oltalmatok esdve kivnom, Mria, vdj engem, a stt pokol el sose nyeljen, tmaszom m lgy te s a Fiadnak, a szentnek ajnlj be! tettk Testtel, megkenve a krizma-kenettel. Jrt mint Szent Istvn, ezt hirdeti, vallja szavam, szm: Az Magyarorszgot szent Szz tenyerbe ajnlott; Hunyadi meg, Jnos, ki keresztrt kard-buzognyos,

71

orszgot brvn, kr: gondozza Kapisztrn, lssa, mit isten mond, knyrgjn, emssze a szent gond, hassa a pldval frend- s a vitzeket ltal: mind Magyarorszgon vdl versengve tuszzon. Mell llt pter Kapisztrn Jnos, a frter, Rmbl ppa kldvn szent megbizatsra, nyomban kvette, kit ppa meneszt: a kvetje, mind bnt imhol oldjk a pokolbeli kntl, papjai istennek mind hven imdva esengnek. S istentl angyal kvetl jtt me azonnal: - Kntsdet vedd fel - szlt - fldrl Krisztus szava rendel, leteden vgezz, trsulj szentek sereghez, hagyd hnok harct, mennyeknek jrd a csapatjt! Fldnek trvnyt elhagyta azonnal, a rendjt, s e vilgbl halt, Krisztussal rkre de l majd. Lrinc-nap akkor mult, hogy elvitte a vad kr, volt hava: augusztus s hrom nap mulva lesz idus. Cski Ferenc nyargal gyors fmiliriusokkal, vle ers szolgk s amazok szolgi kitoldjk. Tiszta, ders jben most mennek ezek feketben, krben get had, l, gy megy szekern a kopors s minden rst gyantzza szurokkal a kszsg. Gyulafehrvrott vgtisztessgre megllott, nagypompju a gysza ott, ln a halott siratsa, nagymise is lvn, szmost mondtak temetsn s fldnek adk testt, ugyanottan a srba temettk. Jaj, leesett koronnk, diadalmi amely vala, plmnk! r, gy nem jra, tbb mint a kirly koronja. Hnyadinak holtn, jmbor vezet elomolvn, hn frend szerte gy rva maradt im rkre. Mr ki leszen diadalmas, hnok rzje, hatalmas? Papsg istpja, magyarok vdje s a gymja? Csak maga mr isten s orszgunk Anyja segtsen! Mr a kirly ttlen, hada is nyomorult henyesgben. S mind a magyar br, magyarok jusst legyalz: dolgoztat, dikz1 csak nyz, de red sose vgyz. Csak hasukat fltik, nem flik azonban az git; hboruhoz restek, hol a bsz trkk seregelnek. Orszgot, npet hajdanta csatn hada vdett s a magyar frend btor vala, harcnak el ment: most nemes s br henye mr s csak gaz leve, rt. Nagyzs felhje s hitvny elmknek a ggje kapzsi, irgy vgyak rontjk s heve rt bujasgnak. Nem vdn isten, mindent ki hallra vet innen: tlne rajtuk, nem lenne a npen uralmuk!

72

Ime, Temesvr sr, Magyarorszgbl ki sokat br s Erdly is gyszos, merthogy vala pajzsa e Jnos, Hnyad, Szabadka, Madaras meg Dva siratja, mert ime elmne mind orszg tmasza, vdje, termszet rendje folytn fldn fejedelme. magyarokhoz j, hvnek b kzzel adz, nyjasan szl, szp erklcs, keze buzg, Szent Lszl mdjn jrt mindenkor szive dolgn. Tn cseheken torlst, a kereszt rontira rontst, nmeteket jra, besnyt, szerecsenyre, tatrra. lni fog, ugy vlem, emlke rkre ekppen, mekkora vdelmet nyujtott, mennyit s hogyan is tett: gy a magyar fldn ht rdeme ljen rkkn. Nem sp s nek, de szavval az esdekelsnek, sok j szent ltal s a papoknak az ldozatval, szentmise, hajts, himnusz s przban imds Krisztust megnyerje, Szz knnye a bnt letrlje s szent Fia ltal az g rmben rkre lakozzk.
1. Dica: ad, rovs. Dicare: rovsra venni, adztatni.

73

FGGELK
A rmai eredet kalendae jtk szlv kzvettssel ktsgtelenl hatott a magyar alakoskod jtkra; a szarvas-llatot mmel alakoskods azonban sidk ta a finn-ugor smnoknl is divatozott s a magyarsg azt bizonyra magval hozta mr j hazjba. A regs nek - s kzpkori magyar nyelv kltszetnk egyetlen - ha nem is maradvnya, de - hagyomnya, emlke lvn, idzzk e helyen is egyik Vas megyei vltozatt: Regs nek Ahol keletkezik egy fnyes nagy t, amellett keletkezik egy halast-lls. Hej, reglejtem, reglejtem! (Azaz: reg rejtem.) Azt is flfog az apr ssocska, arra is rszokik csudafiszarvas. Hej, reglejtem, reglejtem! Noha kimenl, uram Szent Istvn kirly, vadszni, madarszni, de nem talltl sem vadat, sem madarat, hanem csak talll csudafiszarvast. Hej, reglejtem, reglejtem! Ne siess, ne siess, uram Szent Istvn kirly, az n hallomra. n nem vagyok vadlv vadad, hanem n is vagyok az atyaistentl hozzd kvet. Hej, reglejtem, reglejtem! Homlokomon vagyon flkel, fnyes nap, Oldalamon vagyon rdeli (a teli?) szp hold, jobb vesmen vannak az gi csillagok. Hej, reglejtem, reglejtem! Szarvam vagyon, ezer vagyon, Szarvam hegyin szzezer szvtnek, gyujtatlan gyulasznak, oltatlan alusznak. Hej, reglejtem, reglejtem! Az els s ngy-tdik bekezds alighanem sszetartozott, a kzps ms nekbl kerlt bele, gondolattrstssal. Np ajkn l, de mr rtelmeveszett nekek sszekeversre rdekes pldt emlt Thaly Klmn (Adalkok II. 237-8): egy reg katona a Rkczi ntt, Rkczi kesergjt s a Tzri temets c. egyforma hangulat dalokat zagyvlta ssze. - Regs-neknk fennmaradt szvege is ilyen egyveleg. - Az a feltevs, hogy szent Istvn neve a vzkereszt idejn lev Szent Istvn els vrtan nnepe rvn kerlt volna az nekbe - indokolatlan, mert a pogny dalnokokat Szent Istvn kirly s utdai ldztk, nem az els vrtank!

74

A csillag - Vzkereszti jtk Hartvik gyri pspk pontifikljbl, 1100 krl Reggeli jtatossgkor, kilencedik responsorium utn follyk le a (fonlon fgg, betlehemi) csillag hordozsa a kvetkezkppen: A hrom napkeleti blcs lljon kszen. AZ EGYIK Szz Mria oltra eltt, kezdje magas hangon: Csodlatos fnyben g csillag! A MSIK az oltr jobboldaln ismtelje: Csodlatos fnyben g csillag! A HARMADIK a baloldalon llva folytassa: Csodlatos fnyben g csillag! EGYTT nekelve jruljanak Szz Mria oltrhoz: Mely mutatja, hogy megszletett a Kirlyok Kirlya, kinek jvetelt jvendltk egykor a prftk! Az oltrrl kis ednyekben nyjtsk t nekik a misztikus ajndkokat: Gsprnak aranyat, Menyhrtnek tmjnt, Boldizsrnak mirrht. s vonuljanak Herdeshez ily nekkel: Menjnk ht s keressk meg t s ajnljunk fel neki aranyat, tmjnt s mirrht ajndkul! HERDES a templom kzepn, korons fvel, trnusn lve ezt krdezi a napkeleti blcsektl: Min jelbl tudjtok, hogy megszletett a kirly, akit kerestek? A NAPKELETI BLCSEK AKKOR: Tudjuk a csillagrl, mely keleten mutatta, hogy megszletett. S HERDES: Mondjtok meg neknk, azt hiszitek, hogy orszgol ? S A NAPKELETI BLCSEK: Valljuk, hogy orszgol ! Messze fldrl ezrt jttnk, hogy misztikus ajndkokkal imdjuk t. Irnokok ljenek Herdes krl, ruhjuk subtilis, fejkn cscsos sveg, kezkben tartsanak knyvet. HERDES krdezze ket ekkppen: Krdezlek titeket, , ti rstudk! Min rst talltok e gyermekrl a knyvekben? AZ IRNOKOK feleljk: Uram, prftk rsaiban ltjuk, hogy Bethlehemben, Dvid prfta vrosban szletik a Krisztus, - gy mondja a jslat... A KRUS felelje r a bizonysgttelt: Bethlehem, nem vagy-e legkisebb? HERDES ekkor ily szavakkal kldje el magtl a napkeleti blcseket: Menjetek s szorgalmatosan tudakoljtok e gyermeket! Ha pedig megtallttok, trjetek vissza hozzm, hrt adni rla nkem! A napkeleti blcsek eljve Herdestl, nzzk a csillagot. AZ EGYIK ujjval mutatva mondja: me a csillag! S A MSIK: me a csillag! A HARMADIK IS: me a csillag! Majd EGYTT haladva gy folytassk: Mikppen keleten lttuk, ismt elttnk jr a fnyes csillag!

75

KT KLERIKUS, kappba ltzve, lljon a kp mellett, mely Szz Mrit brzolja, kezben a fnsges Kisdeddel; mondjk e verset: Kik ezek, akiket csillag vezet hozznk idegen fldre, sose hallott dolgokat hozvn? A NAPKELETI BLCSEK feleljk: Tharsis, Arbia s Sabba kirlyai vagyunk, akiket ti lttok. Most szletett Krisztus kirly urunknak hozunk ajndkot; csillag vezrelt minket, hogy imdjuk. AZ RTLLK erre ujjukkal a kpre mutatva mondjk a napkeleti blcseknek: me a Kisded, akit kerestek! Sietvst ht imdjtok, mert megvltst hoz rtok! A HROM NAPKELETI BLCS ekkor az Urat kszntve, mondja: dvzlgy npek fejedelme! AZ ARANYAT HOZ ajndkt tadvn, mondja: Vedd, kirly, az aranyat! A TMJNT HOZ is hasonlkpen: Vedd a tmjnt, ki valban Isten vagy! S A MIRRHT HOZ: Eltemetsed jelt, a mirrht! EGY ANGYALI GYERMEK, dalmatikba ltzve, emeltebb helyen llva mondja: Beteljeslt minden, mit megmondottak a prftk. Ms ton trjetek haztokba! A NAPKELETI BLCSEK ekkor ms ton visszatrve rvendeznek az angyali zenetnek. Antifonba kezdjenek, nekls kzben a krusig haladjanak elre: , gi kirly, istllban szletik, akit oly nagy tisztesg ksr! Jszolban nyugszik s rejtve van, ki az egsz vilg! Amikor ezt befejeztk, ers hangon kezddjk az nek: TE DEUM LAUDAMUS!

76

JEGYZETEK A VERSEKHEZ A VERSEK SORSZMA SZERINT


1. A kltemny vge knyrgs a tatrok kizsrt. Miutn a tatrdls nagyjban 1241 tavasztl 1242 nyarig tartott, a vers ezen id alatt, a tatrok kivonulsa eltt rdott. 31 tzsoros szakaszbl ll a kvetkez rmelssel: aa, bb, c, dd, ee, c. A kt prrm olykor ngyes csoportrmm egyesl. A hangslyos versels, nyolc sztag sorok kzepn sormetszet. A kltemnyt csak 1878-ban fedezte fel Marczali Henrik lengyel fldn s tette kzz a Trtnelmi Trban. Lrai s trtnelmi kltszetnk legrgibb fennmaradt darabja. - Valsznleg a Dalmciba meneklt Bla kirly krnyezetben rdott. A versben szerepl antik mitolgiai vonatkozsok arra vallanak, hogy a kltre hatott a 13. szzad els felben Dl-Itlibl kiindul korai renaissance. 2., 3. A pannonhalmi kolostor irattrosainak verses feljegyzsei az oklevelek htn: kegyes gondolataikat az adomnylevelek ihlettk. 4. Szent Gellrt, a csandi egyhzmegye els pspke (980-1046) velencei szrmazs volt s a hbrisg elleni els nagy lzads alkalmval ltk meg. - A vers formtlansga rgi eredetre, a hazai klti gyakorlat kifejldse eltti idre vall: ritmikus prza. 5. A skolasztikus szellem himnusz szerzje Jean de Limoges ciszterci szerzetes, latin nevn Johannes Lemovicensis; 1170 krl szletett, ksbb Franciaorszgbl magyar fldre kerlt, itt mkdtt s 1208-18 kzt zirci apt is volt. sszes munkit a magyar cisztercita rend adta ki. (L. Forrsok) 6. Az gynevezett Sittichi Rmes Krnika eredetrl. A szlovn fldn lev sittichi cisztercita kolostor irataibl jabban kerlt el az gynevezett Sittichi Rmes Krnika. Szentpteri gyjtemnyes kiadsban (Scriptores rerum Hungaricarum, Bp. 1938) sajt al rendezje, Ks I. llspontja, hogy a munka szerzje az ausztriai Heiligenkreuz-ban lev cisztercita kolostor nvtelen szerzetese, aki kolostora kvetsgben csatlakozott az esztergomi rsek ksrethez, gy kereste fel 1240-ben IV. Bla kirlyt soproni idzse alkalmval. Ilyen kldets megtrtntt valsznsti IV. Bla kirlynak 1240 mjusban kelt s az emltett osztrk kolostor javra killtott adomnylevele. A Heiligenkreuz-ban kszlt kzirat aztn tkerlt volna egy msik cisztercita kolostorba, a sittichibe. A magyar papok romlottsgnak megrovsa s az urak pompjn val megtkzs, Ks szerint, szerzetesi s klfldi rt gyanttat. A konjekci alapja teht mindssze annyi, hogy a kzirat egy ciszterci kolostorbl kerlt el s hogy IV. Bla egy msik klfldi ciszterci kolostort megadomnyozott. A szerz minden bizonnyal pap; de a szveg semmi alapot sem ad arra, hogy szerzetesnek s klfldinek tartsuk. Ugyanis: a) a nem szfukar klt clzst sem tesz arra, hogy klfldrl jtt s Bla kirllyal kzvetlen dolga lett volna, b) hogy okkal vagy csak trtnetesen kerlt az esztergomi rsek ksretbe, c) az t Ausztribl Sopronba nem Esztergomon t vezet. Ezzel szemben: a) Az els kt szakasz kzvetlenl fordul magyar papi hallgatsghoz s a kltemny folyamn tbbszr hivatkozik a hallgatsg magyar gyekre vonatkoz tudomsra. Vagyis a vers magyar papi hallgatsg eltt lszval elmondand neknek kszlt. Ha a Ks ltal felttelezett heiligenkreuzi kvetsg 1240-ben jrt itt s a vers 1245 utn - mert a vers mr megemlti V. Istvn 1245-i ifjabb kirlly koronzst - klfldn kszlt, rthetetlen, kihez kvnt volna szlni a klt, b) Elmondja Rbert rsek hallt s Mtys rsekk ttelt. Ezt rszletezi, mert a kltt s trsait kzvetlenl rinti s mint termszetes dolgot, indokols nlkl beszli el az j rsekkel trtnt soproni utazst, mgpedig tbbes szm els szemlyben. Ez nem fejedelmi illetve klti tbbes, hanem a kltt s trsait jelenti, akik az esztergomi rsek udvarhoz tartoz papok, c) Elbeszlsbe komoly indok nlkl beleerszakolja Szent Adalbert nevt, aki az esztergomi egyhz alaptja s akirl az esztergomi kanonokok antifoni, zsolozsmi szlnak: Adalbert keresztelte Szent Istvnt, akinek utda IV. Bla. Ezen gyetlen kitrs miatt nevezdtt a kltemny rmes krniknak. Valjban azonban IV. Bla s udvarnak dicsrete s az udvar s urak pompjt nemhogy nehezmnyezn, de bmulja. A laza szerkezet nek alighanem az jabb tatr veszedelem idejn kszlt s magasztalja a nagy kirlyt, aki minden kls s bels tmogatst megrdemel; a kltemny befejezst azonban sajnos nem ismerjk. 77

A m lelhelye a szerz megllaptsa szempontjbl csak msodlagos rtk, amikor a fentiek mind magbl a m szvegbl llapthatk meg. A kzirat trtnetesen kerlt a hatros klfldre, mint annyi ms magyar munka. A szerz azonban nem klfldi szerzetes, hanem az esztergomi kanonokok kzt keresend. 7. IV. Bla s neje, Laskaris Mria 1270-ben haltak meg, ifjabb fiuk, Bla szlavn herceg 1269-ben. Egyms mell temettk ket Esztergomban, a minoritk templomban. A vers alighanem minorita szerz munkja s Klti Mrk histrija is kzli. 8. Gentilis bbornokot a rmai ppa 1308-11 kzt legtusknt mkdtette Magyarorszgon abbl a clbl, hogy Anjou Carobertet, a ksbbi I. Krolyt a magyar trnra segtse. A legtus slyos adt vetett ki a magyar papsgra, a magyar politikai s egyhzi gyekbe egyarnt slyosan beavatkozott: erre cloz a vers. 9. Szent Demeter ereklyit Sirmiumban tiszteltk: a Szermsgben, innen hazai kultusza. 10., 16., 17., 39. alatti versek kzs forrsa a 11. szzad vgn keletkezett gynevezett Nagyobb legenda vagy a kvetkez szzad elejrl Hartvik: Szent Istvn lete c. munkja, valamint a magyar gesta legrgibb alakja. Ezek szerint Gycsa fejedelemnek lmban megjelenik Istvn els vrtan s hrl adja fia szletst, valamint Szent Adalbert hittrt kzeledst, inti Gycst, hallgassa meg a szentet s fit nevezze Istvnnak. A gyermek megszletik, nvekszik, latinul tanul, kirlly lesz, maga prdiklja a keresztsget, de fegyverrel is megtri az ellenkezket. Magyarorszg apostola. Templomokat alapt s ds alaptvnyokat tesz. jszaka lltzetben osztogat alamizsnt; egy zben koldusok megtmadjk, megtpik szakllt. A megalztatsrt a kirly hlt ad Szz Mrinak, akinek orszgt is felajnlja. Halla utn a mennyben kapott rk trnt. A forrsokban semmi nyoma a Vajk trtnetnek. A szokvnyos klfldi legendkbl sszertt elbeszlsekbl kevs illik Szent Istvn trtnelmi alakjra. - A versekben feltn az Atilla kultusz jelentkezse s a szittya eredet romantikja, mely sszefondik a keresztny ntudattal. Ezen utbbi krlmnybl kiindulva, e munkrl rt tanulmnyban Mezey Lszl a Magyar Szzadok c. ktetben megjelent tanulmnyban (Horvth Jnos Emlkknyv) a kltemny keletkezsi idejt 1282-1290 kz teszi s szerzjt Ladomr rsek krnyezetben, az esztergomi augusztinusok kzt keresi; taln Mikls perjel szemlyben: ezek szerint a Kun Lszl udvarban otthonos s Kzai Simon gestjban irodalmi alakban is megnyilvnult Atilla-kultusz s keleti orientci, pognykod hangulat ellenhatsaknt rdott. A m, kornak szoksa szerint, nem minden sorban eredeti. A Szent Gellrt s egy angliai officium egyes versei is megtallhatk benne, Szent Istvnra alkalmazva. A kltemny francia mintja 1270ben kelt. A rmes przai rszletek bizonyra mg a 12. szzadbl valk. 10. A magyarul adott latin mszavak a kvetkezk: Vecsernyre - Ad vesperas, Magasztalsra - Ad magnificat, Imra hvs - Invitatorium, jjeli jtatossg - Matutinum, In primo nocturno, Hajnali jtatossg - In secundo nocturno, Virradati jtatossg - In tertio nocturno, Dicsret - Laudes, ldsmondsra - Super benedictus, A msodik vecsernyei magasztalsra - Ad magnificat in II. vesperis, Megemlkezs - Memoria, Flkar - Antistropha, Karvlasz - Responsum, Karvezet - Versus. 11., 12. Forrsuk rszben a szent legendja, nneplik a vradi egyhz alaptjt, vradi srjn csodk trtnnek, a hozz fordulknak igazsgot oszt, az istentletek sznhelye Magyarorszgon; aki megtagadja szentsgt, annak egszsgben krt tesz. Magyar hagyomnyokat szlaltat meg a gynyr 9. vers: Lszl az idegen hdtk kikergetje, egy magyarknt barbrokat ezret kerget egymaga. Halla utn is vdelmezi az orszgot, amint Nagy Lajos korban Jnos minorita jegyzi fel a hres kn csatt. Kirlyok is t dicsrik - ez kivlt Nagy Lajosra s utdaira vonatkozik, akik fontosabb dolgaikban Vradra zarndokoltak, oda is temetkeztek, az korukban vlt Szent Lszl a lovagkirly pldakpv. - Abbl az idbl val szp latin kltemny az is, melynek kzismert fordtsa: Idvezlgy, kegyelmes Szent Lszl kirly a 16. szzad elejrl szrmaz feljegyzsben maradt rnk, de lehetsges, hogy rgebbi kelet.

78

nek Szent Lszl kirlyrl Idvezlgy kegyelmes Szent Lszl kerly, Magyarorszgnak des oltalma, szent kerlyok kzt drgaltos gyngy, csillagok kztt fnyessges csillag. Szent hromsgnak te vagy szolgja, Jzus Krisztusnak nyomdoka kveti, te, Szentlleknek tiszta ednye, Szz Mrinak vlasztott vitze. Magyarorszgnak vagy kerly magzatja, szent kerlyoknak fnyes tkre, tenked atyd kegyes Bla kerly, hogy hozz kpest kegyes kerly lennl. Neknk sziletl Lengyel orszgban, menybl adatl nagy csudakppen; msszor sziletl szent keresztvztl, sdnek nevn Lszl ln neved. Mikoron mglen gyermekded volnl, kihoza Bla kerly j Magyarorszgba, hogy dicsekednl te kt orszgban: Magyarorszgban s mennyorszgban. Te telepedl Bihar-Vradon, az vrusnak ln des oltalma, templomot rakatl Szz Mrinak, kiben most nyugoszol minden tisztesgvel. Krnylfekeszenek tged csszrok, pspkk, kerlyok s jobbgyurak, olaj szrmazik szent koporsdbl, tetemed foglaltk az szp sraranybl. Tged dcsrnek szent zsolozsmval papok, dikok s vrusnpek, tged fldnek kereksge, mert tged dcsrnek Istennek angyeli. Te dicsekedel kerly-szkedben, kped feltttk az magas kszlra: Fnylik, mint nap, sajog, mint arany, nem elgeszik senki tered nzni. Te arcul teljes, szp piros vall, tekintetedben embereknl kedvesb, beszdedben kes, karodban ers, Lm, mindent te ejtesz, ki teveled kzdik. Tagodban kes, termetedben dszes, vlladtul fogva mendeneknl magasb; csak szpsged csszrsgra mlt, hogy szent korona tged mltn illet.

79

Testedben tiszta, lelkedben fnyes, szvedben btor, miknt vad oroszln, azrt neveztek btor Lszlnak, mikoron mglen ifjudad volnl. Mert vlaszta az Szz Mria, megdicsite sok j ajndkkal, hogy te riznd s oltalmaznd, nki ajnld j Magyarorszgot. Fejedben kele az szent korona, megbtorejta tged az Szentllek. Kezded kvetni atydnak lett, rzskot szaggatl, korondban fzd. Dcsrjk, magyarok Szent Lszl kerlyt! Bizony rdemli mi dcsretnkt; Dcsrjk tet angyelok, mondvn: idvez lgy kegyelmes szent Lszl kerly! 13. Forrs: Szent Imre legendja. Eszerint: Imre Szent Istvn kirly fia, gyermekkorban tuds nevelsben rszesl, jszaka keveset alszik, sokat imdkozik; a veszprmi egyhzban ltomsa van: istennek a szzessg a legkedvesebb, teht Imre felajnlja testi s lelki szzessgt. Atyjval megltogatja a pannonhalmi klastromot, ott a bartokat cskkal dvzlik, de Imre egyeseknek tbb cskot is ad, Mrnak hetet. Atyjnak megvallja, hogy az dvzlst aszerint mrte, hogy ki-ki mennyi ideje tartztatja meg magt, Mr pedig teljesen szz. Imrt kirlylnnyal hzastjk ssze; nem rinti felesgt: ezrt nevezik a magyar ifjsg rk pldakpnek! (?) Halla utn a mennybe szllt. 14. Szent Imre zsolozsmjnak egy rszlete, a trtnetet a legenda rszletesen elbeszli. Egy Konrd nev lovag slyos bnt a ppa sem bocsthatja meg, de testre pnclt lncoltat s lepecstelt levlbe rja bnt. Meghagyja, hogy addig zarndokoljon, amg a vaslncok elszakadnak, a pncl lepattan rla s a levlben kitrldik az rs: ez lesz jele isten bocsnatnak. Sok viszontagsg utn Konrd lovag Fehrvrra kerl Szent Istvn srjhoz, jszakai ltoms Imre srjhoz utastja: ott bekvetkezik a csods feloldozs. 15. Remete Szent Pl (230-343) a legenda szerint egyiptomi remete, barlangban lt, holl naponknt itt kenyrrel tpllta. - Halla eltt Remete Szt. Antal felkereste. Az eredetileg remetk sszegyjtsbl szervezdtt magyar Plos-rend vdszentje, innen hazai tisztelete. 18. Szent Erzsbet ( 1231.) II. Endre magyar kirly lenya, IV. Bla testvrnnje ngyves korban kerlt Thringiba s egsz lett Nmetorszgban tlttte. Fiatalon zvegysgre jutott, frje rokonsga kisemmizte s egy fanatikus gyntat befolysa alatt, testi s lelki nknzsok, kegyes cselekedetek gyakorlsa kzt fiatalon fejezte be lett. A Szent Erzsbetrl szl verseknek ez a darabja eredetileg ms szentrl szl s klfldrl szivrgott a hazai hasznlatba, itt alkalmaztk Erzsbetre: a kzpkor kpzeletben a szentek alakja meglehetsen egyforma volt. 19. A Biblia szerint az angyalok szellemi lnyek, halhatatlanok, Isten kvetei. A kzpkori teolgia a hbrisg mintjra kilenc rangosztlyba sorozta e mennyei lovagokat s a tiszteletads klnbz fokait llaptotta meg szmukra. Az elsk kzt is els Mihly, a mennyei seregek fvezre. 20. Szent Adalbert hittrt, vrtan, az els esztergomi pspk, Esztergomban mint az egyhz alaptja rszesl tiszteletben. A legenda szerint Szent Istvnt keresztelte meg. 21. Thurczi Jnos Krnikja rizte meg ezt a leoninus sirat verset I. Kroly hallrl. 22-32. Rmes Krniknk szerzje Henrik 1300 krl szletett a meisseni rgrfsg Mggeln nev kzsgben, az Elba foly mellett. Tanulmnyait alighanem a meisseni pspki iskolban folytatta s igen nagy mveltsget szerzett. Nevezetes nmet mesterdalnok. Hossz idt tlttt a prgai udvarban 80

mint Jnos, majd Kroly cseh kirlyok bizalmasa, alighanem az j prgai egyetemmel is kapcsolatban llt. Kroly cseh, Lajos magyar kirly s Rudolf osztrk fherceg szvetsgi tallkozjn kerlhetett elszr Magyarorszgra. Nmet nyelv histrijban megrta Magyarorszg trtnett a budai krnika csaldjhoz tartoz histria alapjn, mvt Rudolf fhercegnek ajnlotta. Viszonya a cseh udvarral alighanem megromlott, mert 1359-61 kzt mr haznkban l. Itt rta latin versekben Rmes Krnikjt, melyet Nagy Lajos kirlynak ajnlott. A szerz sajt dalaira s ms nmet Minnesngerek versalakjra s ntjra szerzett nekek eladhatk voltak a kirly asztalnl, brmely nneplyes alkalommal, nemzetkzi kznsg eltt. A klt taln csaldott a kirlyi prtfogsban, mert a nagy m tredk maradt: Salamon kirly kornl szakadt meg. Mggelni Henrik eltvozott az osztrk tartomnyokba s Striban, 1369-ben adott utoljra letjelt. - Br a nemzeti jelleg, a gondolkods s anyanyelv a latin rsokban is megnyilatkozik, Henrik magyar fldn, magyar hasznlatra, magyar trgyrl klttt nekeinek ktsgtelenl helyk van a magyar kzpkor kltszetben. A kzpkor lovagi s udvari kltszetben nll kltnek, dalnoknak csak az szmtott, akinek sajt klts dallama, illetve ehhez alkalmazkod versformja volt. Aki msknt jrt el, daltolvaj-nak szmtott. A klti gyakorlat hanyatlsa, Henrik mester idejben e szably mr nem tretlen, de a szerz lelkiismeretesen feljegyzi - a szerzi jog tiszteletbl s tbaigaztsul is -, hogy a vers sajt dallamra vagy melyik ms kltnek ritmusra kszlt. E dallamok nagy rsze fennmaradt. - A 49 rszbl ll m 3., 4., 6., 16., 17., 18., 26., 36., 37., 39., 47. nekt kzljk. 33. Az iskolt, taln klfldi fiskolt vgzett dikok nem kapnak papi hivatalt - panaszolja a megkap siralom -, latin ntkat kntlva, spolva jrjk a vilgot, erklcsileg lezllenek, elgttell legalbb mennyei koront kvnnak a szentek kzt, ha mr a fldn csak semmireval, korhely protekcisok rvnyeslnek. - A kltemnyt ugyanaz a 15. szzadbeli steyri kziratos gyjtemny rzi, mint a Papok siralmt. Ebbl s a 8. szm verssel val stilris kapcsolat folytn kvetkezteti Mezey Lszl ugyancsak 14. szzadbeli s magyar eredett. A gyjtemny tbbi darabja mg ismeretlen. 34-38. E szp versek ktsgkvl erotikus jellegek, de a kzpkor szellemnek megfelelen, ez burkolt alakban jelentkezik. 34. alighanem 14. szzadbeli. 39. A 15. szzad vgn keletkezett s a mfaj dekadencijt mutatja. Az esztergomi renaissance kori kanonokok vilgi dallamra nekeltk. 40. A lendletes, szp kltemny szerzje a spanyol Jativa, latin nevn Jacobus Aegidii Setabitanus domonkos-rendi szerzetes, aki Rmban lt s magister sacri palatii mltsgot viselt. Gyjtemnynkbe mgis felveendnek tartottam, mert a vers trgya magyar s felvtelt nyert az sszes magyar breviriumokba. Magyarorszgon ltalnosan elterjedt. 41. A mg tretlenl kzpkori szellemet rz kltemny a kirlyokat stb. gyszol hagyomnyos leoninus formban kszlt. Szerzjt a Hunyadi ltal kedvelt minoritk kzt gyantom, taln maga a versben szerepl Pter frter, aki sajt szemlyn kvl Kapisztrn nevt is belefoglalja kltemnybe. - Hunyadi hallrl egy ugyancsak ferences eredet, rmes prza-siralom is maradt fenn; ezt is Kovachich gyjtemnye rzi. (L. Forrsok) Fggelk: Kardos: Diarium 1941. 34-5, s Kniewald: Magy. Knyvszemle 1941, 1-21. I. A magyar kzpkor kltszetbl msok fordtsai. Hegeds Istvn: A legrgibb magyar trgy kltemny (Planctus) Irodalomtrtnet, 1913. vf. Ugyanaz: A magyarorszgi latin coelestis lyra. Akadmiai rtest, 1914. - Babits Mihly: Amor sanctus. Bp. 1933. - Kosztolnyi Dezs: Szent Imre himnuszok. Bp. 1931. - Clauser-Gerzdi: Szent Istvn himnuszok Bp. 1938. - Gerzdi Rabn: Szent Istvn officiuma. Pannonhalmi Szemle, 1938. - Sk Sndor: Himnuszok knyve, Bp. 1943. - Szirmai Borbla fordtsai: Llek Szava, 1942 vf. stb.

81

MFAJOK, VERSFORMK A sequentia a mise menete kz iktatott nek, mely az nnepnap szentjrl szl. A rgi idkben ltalnos volt, ma mr csak szrvnyosan szerepel a szertartsban. A sequentia mfajhoz tartoz kltemnyek szerkezete a kvetkez. Hrom rszre oszlik: l. Bevezetben rvendezsre hvja fel a npet - magyar szentek esetn Magyarorszgot illetve Pannnit -, amirt nyerte a szentet. 2. Elmondja rviden a szent trtnett. Az elbeszls tbbnyire tlsgosan is tmr, szerkesztssel nem trd, valsggal csak utals, emlkeztets a szent legendjra, melyet a misben gyis felolvasnak s melynek szvege alapjn kszlt a vers. Sikerltebb esetben az elbeszls szinte balladv alakul. 3. Knyrgs a mennyben lakoz szenthez kzbenjrsrt. A zsolozsma olvasmnya a Breviariumnak, a papsg ktelez mindennapi olvasknyvnek s a megadott nnepen szerepel szvege. A kolostorok s kptalanok laki egytt, karban mondjk. Egy-egy zsolozsma nem egyszerre monddik el, hanem rszekre oszlik, melyek a nap klnbz szakain esedkesek hajnaltl estig. Lsd az itt kzlt Szent Istvn zsolozsmt, mely ezt a beosztst s a karban val recitls mdjt is feltnteti. Antifona: A zsoltrnekls kz iktatott, rvid vers, vltakoz karok eladsban. Himnusz: Vallsos da, a legrgibb eredet klti mfaj. A keresztny himnusz a 4. szzadban keletkezett, a kzpkorban keleten grgl, nyugaton latinul egyarnt virgzott. Planctus a gyszol, sirat kltemnyek szoksos elnevezse a kzpkorban. Irodalmunkban a tatrdlsrl szl gysznek kpviseli kivlt ezt a mfajt, azrt rviden csak a Planctus nven szoks emlteni. Rmes krnika: Kivlt Nmetorszgban divatoz mfaj. A trtnelmi esemnyek egymsutnjnak tbbnyire szraz megverselse, klti trekvs nlkl. Leoninus: Nem mfaj, hanem verselsi md, nevezetesen az antik idmrtkes verselsnek rmelssel val tetzst jelenti. Divatozott a kzpkorban s jra felbukkant a barokk idben. Nlunk a mlt szzad elejn mg nagy npszersgre vergdtt magyar leoninusaival Gyngysi Jnos, a nagy tordai pota. - A leoninus hexameterek s pentametereknl a sormetszet rmel a sor vgvel. A versformt a fordtsok hven kvetik. A leoninusoktl eltekintve, kltemnyeink legtbbnyire ngy verslb sorokban rdtak spedig rszben - a latin egyhzi kltszet atyja, Ambrosius nyomn - jambikus lktetssel, nagyobbrszt azonban a npnyelvhez kzelebb ll trochaeus lejtssel, hangslyos verselssel. A kzpkori versen uralkodik: a rm. A latin rm a magyarral azonos, kt sztag. ltalban tiszta, pattog. Leggyakoribb a pros rm, de srn elfordul a hrom, ngy, st tbb sorbl ll csoportrm is, tovbb a kt vagy tbb sort sszefog lelkez rm, valamint a keresztrm s flrm. Hasznlatosak bels rmek (pldul a Planctusnl), szjtkok (Remete Szent Plrl). A romn stlus korban a versalap szablyos, a gtika idejn ebben is jtkos szeszlyt figyelhetnk meg: egy versen bell is vltozatos strfk, mdosul rmels. A Rmes Krnika a nyugati nemzeti nyelv dalkltszet formit szlaltatja meg latinul: vltozatos, keresett versalakok, melyek szorosan kapcsoldnak a dallamhoz. Lsd mg a jegyzet vonatkoz helyn.

82

A KIADSRL Az 1950-es Franklin kiadshoz kpest a bevezet, a jegyzetek, a fggelk szvegt az akadmiai helyesrsi szablyzat szerint kzljk, a versek esetben csak ott trtnk el az eredeti kiads rsmdjtl, ahol verstanilag indokolatlan volt a helyesrsi normtl eltr szalak. Itt kzljk az nek Szent Lszl kirlyrl Gerbnl - ltalunk ismeretlen ok miatt - hinyz versszakait A rgi magyar vers (Bp., Akadmiai Kiad, 1979., Memoria Saeculorum Hungariae 3.) c., Komlovszki Tibor szerkesztette ktet alapjn: (15.) Te tatroknak vagy megtrje mag(v)okat szaggatd az havas(okban); te pognyoknak vagy rettenetk, trkk mondottak fld flelmnek. (16.) Te kivagdald az eretnekeket, elszaggatd, mind kigyomlltad; nem volt iddben gonoszl tev, mert csak hredn(eved) mindenek rettegtk. (17.) Azrt igazsgnak vall brja, az szp szz(s)gnek vall koronja te tisztasgnak tiszta oltalma, irgalmassgnak teljes kvetje.

83

UTSZ A XX. szzad els felben a magyar irodalomtudomny egyik kiemelked teljestmnye volt Gerb Lszl munkssga. Az 1905-ben szletett r, mfordt, irodalomtrtnsz kezdetben a jogi plyn helyezkedett el, majd a msodik vilghbort kveten kerlt egyre kzelebb kedvelt tmjhoz, a kzpkori latin nyelv irodalomhoz. Jelents mfordti munkssgnak kiemelked darabjai Morus Utpija vagy II. Rkczi Ferenc Vallomsai. Emellett a magyar irodalom s trtnelem fradhatatlan bvraknt a rgi nyelvemlkek megeleventsn munklkodott, a magyarorszgi humanista irodalom fordtjaknt s npszerstjeknt tbb elfeledett mvet tett fordtsai rvn hozzfrhetv. Ezek kzl egyik az 1950-ben megjelent, A magyar kzpkor kltszete cm, mely a kzpkori latin nyelv magyar lra antolgija. A versgyjtemny a Franklin Knyvkiad gondozsban ltott napvilgot. Gerb Lszl bevezet tanulmnyt is rt a ktethez, amely a magyar kzpkori kltszet, illetve ezen nmileg tlmutatva a magyar trtnelem s irodalom vzlatos sszefoglalst adja a honfoglals eltti idktl egszen a magyarorszgi renesznsz megjelensig. Bevezetse nlklzi szraz, irodalomtrtneti adatok felsorolst, ehelyett lvezetes kritikai stlussal kzelt a kzpkori irodalomhoz, mely gesztus a laikus olvas szmra is kitrja a kzpkori kultra kapujt. A szerkeszt kritikja ugyanakkor pontos megfigyelseken alapul, a ktetben megjelen forrsoknak alapos stilisztikai s eszttikai megtlsre trekszik. Gerb Lszl nemcsak vlogatta, de fordtotta is ezeket a mveket, melyek a magyar irodalom s ezzel egytt a magyar szellemtrtnet kiemelked kordokumentumai is, hiszen a magyar np nmagrl val gondolkodsnak h tkrei. A ktet szerkesztjeknt clja volt a bevezetsben a kzpkori magyar irodalom s gondolkods szemlletes rekonstrukcija a latin nyelvemlkek segtsgvel. A ktetben szerepl lrai alkotsok ugyanakkor fontos dokumentumai a magyar nyelv irodalmiv fejldsnek is. A magyar kzpkor eredeti kltszete teht, amit ismernk, ami rnk maradt, csupa latin nyelv alkots. E latin versek is szervesen beletartoznak kltszetnk anyagba, trtnetbe - megismersk teht kvnatos s mellzhetetlen mindenki szmra, akit a magyar mvelds trtnete rdekel. - indokolja az 1950-es kiads bevezetjben a ktet sszelltst a szerkeszt. A relis kp megalkotshoz nlklzhetetlen a hiteles trtnelmi httr megismerse, melynek felvzolsra is ksrletet tesz a szerz a bevezet tanulmnyban. Ezek az irodalomtrtnet szmra kiemelked fontossg verses dokumentumok hrt adnak nemcsak a kzpkor szerzetes-kltinek stlusrl, hanem a kor embernek mentalitsrl, gondolkodsrl is. A stt kzpkorrl napjainkban is l tvkpzet hajlamos egyfajta primitv, a llek vilgossgt elnyom egyhzi korltoltsg kornak gondolni a X-XV. szzadi magyar kultrt. Napjainkban egyes kutatk mg azt is felttelezik, hogy alaposabban megvizsglva a kzpkor korai szzadait, bizonyos kronolgiai hamistsok nyomaira is bukkanhatunk; kleriklis sszeeskvst sejtve hozztoldott vszzadok nyomait kutatjk az eurpai kzpkorban. Gerb Lszl a honfoglals eltti kltszettl a XV. szzad kzepig hzd fonlknt brzolja a kzpkor irodalmt, melyre az egyhzi s vilgi irodalom jelents s kevsb ismert alkotsait igyekszik felfzni. A magyar kzpkor irodalmnak s mveldstrtnetnek teljesebb megtlshez azonban az is hozztartozik, hogy ne csak egy-kt, a kzpiskolban tanult kiemelkeden fontos irodalmi alkotst (magyar Mria-siralom, Halotti Beszd s Knyrgs) ismerje a mvelt magyar ember, hanem az irodalmi mvek mint dokumentumok segtsgvel minl teljesebb kpet alkosson arrl a korrl, mely a fggetlen magyar trtnelem s llamisg egyik kiemelked idszaka volt.

84

Az rsbelisg magyar fldn a keresztnysg elterjedsvel jelent meg. A magyar nyelv lra els kiemelked alkotsa az magyar Mria-siralom azonban latinbl kszlt fordts. A latin nyelv kltszet tlslya az anyanyelvvel szemben majd csak a renesznsz s a reformci korban sznik meg, addig jellemzbb a latin nyelv, s az eurpai mintk kvetse. Gerb Lszl mfordti paradoxonja: munkja sorn a tbbnyire magyar szerzk latin nyelv verseit fordtotta magyarra. A rvid terjedelm knyv a teljessg ignye nlkl igyekszik bemutatni a kzpkori magyar lra fontosabb llomsait, olyan forrsok is megtallhatak benne, melyek napjainkban is kurizumnak szmtanak. A ktet els szemelvnye a tatrjrs idejbl fennmaradt siralmas nek, mely Rogerius pspk tatrjrsrl rt kltemnynek mlt prja, hatalmas vers ez az 1241/42. esztendbl. A vlogats egyik gyngyszeme a Rmes krnika, mely mg a legtbb magyar szakos blcsszhallgat eltt is ismeretlen. Ennek a XIV. szzad msodik felben rdott krniknak a Mggeln vrosbl Magyarorszgra jtt Henrik a szerzje, aki nmet nyelv histrijban megrta haznk trtnett is, ksbb ugyanezt tette a nmet minnesnger a Rmes krnikban latin nyelven Nagy Lajos kirlynak ajnlva. Az utols latin nyelv nek a nndorfehrvri hs, Hunyadi Jnos tetteinek s a csatnak lerst tartalmazza. A ktet fggelkben Gerb Lszl a kltemnyek pontos forrsait s megjelensnek idpontjt, mfajt, jelentsgt mltatja. Gerb Lszl vallotta, hogy a mveltsg nem ncl, annak terjesztse minden mvelt ember feladata. Az letmvt mltat emlkezsek mindegyike kiemeli tudomnynpszerst munkssgt, hiszen tbbek kztt neki ksznhet, hogy srn megjelen kteteivel bren tartotta a kzvlemny rgi magyar irodalom irnti rdekldst. Pompor Zoltn

85