Anda di halaman 1dari 2

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS PSS

AJK / KETUA PSS AJK / NAIB KETUA PSS

• Mempengerusikan setiap • Mempengerusikan mesyuarat


mesyuarat J/K Pengawas jika tiada Ketua PSS
• Bertanggungjawab di atas • Menjalannkan tugas-tugas khas
perjalanan Lembaga PSS yang diarahkan oleh Guru
• Menjalankan tugas-tugas yang Penasihat PSS
diarahkan oleh Guru Penasihat • Menanggung bersama
perjalanan Lembaga PSS

AJK / SETIAUSAHA AJK / NAIB SETIAUSAHA

• Menyediakan agenda dan minit • Menjalan tugas S/U semasa


mesyuarat ketiadaannya
• Menyediakan surat menyurat • Menyediakan agenda dan minit
• Menyediakan Laporan aktiviti mesyuarat
untuk direkodkan • Menyediakan surat menyurat
• Meyediakan laopran aktiviti dan
untuk direkodkan

AJK / BENDAHARI AJK / AJK HARIAN

• Menerima wang yang dikutip • Memastikan PSS yang bertugas


daripada hasil denda, komputer dibawahnya melaksanakan
dan aktiviti yang dijalankan semua tugas yang diberi
• Menyerahkan wang kepada • Mencatat kedatangan Pengawas
Guru Penasihat • Menyediakan Laporan kehadiran
• Menyediakan Laporan Pengawas PSS
Kewangan

AJK / BIRO KECERIAAN AJK / BIRO DISPILIN

• Memastikan suasana PSS • Memastikan Pengawas PSS


sentiasa ceria berdisplin
• Menghias dan menyediakan • Menyediakan Fail Displin
Sudut Pameran • Mengedarkan surat amaran
• Memberi idea atau pandangan pertama, kedua dan ketiga
untuk menceriakan PSS • Menyediakan laporan displin
kepada Guru Penasihat
AJK / INVENTORI AJK / BIRO PENGKATALOGAN

• Merekod peralatan yang • Mengadakan latihan/kursus


terdapat di PSS dalaman yang diperlukan oleh
• Mengeluarkan peralatan yang Pengawas PSS
diperlukan kepada AJK Harian • Membantu guru apabila ada
• Menyemak atau perabot pada kursus dalaman
akhir tahun • Menyediakan laporan bagi setiap
kursus yang dijalankan

AJK / PROMOSI AJK / BIRO TAMAN ANGKAT


• Menyediakan saranan untuk
• Mempromosikan buku-buku baru meningkatkan keceriaan Taman
• Mempamerkan buku-buku baru Angkat PSS
di Perpustakaan • Menyediakan senarai ahli serta
• Menyediakan bahan-bahan Jadual Tugas
promosi untuk setiap aktiviti PSS • Memastikan Taman Angkat
• Mengambil gambar bagi setiap sentiasa terjaga, cantik dan
aktiviti bagi tujuan dokumentasi bersih