Anda di halaman 1dari 1

SENARAI TUGAS PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

1. Bertanggungjawab kepada Pengetua.


2. Merancang pembangunan sumber manusia PSS dan
mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk PSS.
3. Mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod
kewangan/stok PSS.
4. Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti PSPN,
BTP dan lain-lain supaya memperoleh pengetahuan yang terkini.
5. Mempengerusikan Mesyuarat J/Kuasa Kerja.
6. Merangka Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS.
7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua.
8. Memilih dan melantik Guru-guru PSS bersama Setiausaha.