Anda di halaman 1dari 1

BIBLIOGRAFI

David Bunker, James Torpe ( 1982 ) Teaching Games for Understanding, from http://www.scribd.com./ Jamaliyah binti Ahmad, Abdul Halim bin Md. Salleh, Salleh bin Mohamed Sheh (2012). Buku Teks Pendidikan Jasmani Kesihatan Tahun 4. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pusat Perkembangan Kurikulum, (2011). Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Ramakrishnan, P.Y. (1998), Pendidikan Pergerakan Mudah, Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Teng Boon Tong, (1995), Strategi Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Petaling Jaya : Penerbitan Longman Sdn. Bhd.

Wee Eng Hoe, (1994) Siri Pengajaran Pendidikan Jasmani, Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Sumber Internet : 1. http://pergerakanlokomotor.blogspot.com/ 2. http://www.scribd.com/doc/18535081/Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 3. http://www.scribd.com/doc/24804307/Asas-Permainan-Pendidikan-Jasmani

Anda mungkin juga menyukai