Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

Bil 1.0 2.0 3.0 Perkara Pengenalan Laluan Sehingga Mampu Menjadi Guru Pakar Cara-cara untuk membantu Amir Meningkatkan Profesionalisme 3.1 Mengamalkan budaya menyelidik 3.2 Menghadiri Ke Kursus 3.3 Amalan Refleksi 3.4 Mengamalkan Budaya Membaca 4.0 3.5 Berkolaborasi Cabaran dan Transformasi dalam Sistem Pendidikan yang perlu Amir hadapi 4.1 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 4.2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025 (PPPM) 4.3 Dasar Memartabatkan Bahasa Malayia dan Merperkukuhkan Penguasaan Bahasa Inggeris (MBMMBI) 4.4 Dasar 1 Murid 1 Sukan (1M1S) 5.0 Kesimpulan 6.0 Bibliografi Refleksi Kendiri 16 17 18 19 20 21 23 14 15 10 12 13 14 Muka Surat 1 14 4 56 67 78 89 9 9 10