Anda di halaman 1dari 1

Cabaran dan Transformasi dalam Sistem Pendidikan

memperkasa kemahiran penaakulan kreativiti dan inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Fokus Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Cabaran kekangan masa bebanan tugas perubahan dari segi pendekatan, teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) sistem PBS tidak mesra semasa ingin memasukkan data pentaksiran secara on-line Ekuiti Kualiti Perpaduan Kecekapan

Akses Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM) Cabaran 5 Aspirasi Sistem Pendidikan

cara memanfaatkan sepenuh ICT dalam pendidikan memupuk perpaduan murid

Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memantapkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) Cabaran

mengubah persepsi ibu bapa terhadap perubahan cabaran meningkatkan kepakaran bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

ibu bapa terlalu mementingkan pencapaian akademik Dasar Satu Murid Satu Sukan (IMIS) Cabaran tanggungjawab guru makin bertambah
6