Anda di halaman 1dari 1

perubahan dari segi pendekatan, teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) bebanan tugas Kurikulum Standard

kekangan masa Sekolah Rendah (KSSR) sistem tidak mesra pengguna semasa ingin memasukkan data pentaksiran secara on-line dan kekangan masa untuk melaksanakan PBS Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 20132025 (PPPM) cabaran memupuk perpaduan murid

Cabaran dan Transformasi dalam Sistem Pendidikan

cabaran cara memanfaatkan sepenuh ICT dalam pendidikan

Dasar Satu Murid Satu Sukan (IMIS)

meningkatkan kepakaran bahasa Melayu dan mengubah persepsi ibu bapa terhadap Bahasa Inggeris perubahan cabaran Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memantapkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)

tanggungjawab guru makin bertambah

ibu bapa terlalu mementingkan pencapaian akademik