Anda di halaman 1dari 2

FAIL PERIBADI PELAJAR

NAMA : CHRISTY GABUH

SESI KEMASUKAN

GAMBAR TERKINI

PPISMP AMB JULAI 2009 PISMP AMB JAN 2011

PUSAT PEMBELAJARAN NO.KAD PENGENALAN PROGRAM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN 901224-12-5768 PISMP (MAJOR :BAHASA MELAYU) (ELEKTIF 1 :PENDIDIKAN JASMANI) (ELEKTIF 2 :PENGAJIAN SOSIAL)

ALAMAT SURAT MENYURAT

NO TEL

TEL RUMAH

TEL BIMBIT

SENARAI SEMAK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Surat Tawaran Pengesahan Penerimaan Tawaran Borang Pendaftaran Kursus Penyata Pendaftaran Kursus Borang Permohonan Pemindahan Kredit Kursus Pemakluman Pemindahan Kredit Kursus Borang Permohonan Tambah-Gugur Kursus Borang Permohonan Tarik Diri Kursus Borang Permohonan Tukar Program Borang Permohonan Penangguhan Pengajian Borang Permohonan Tarikh Diri Dari Program Borang Biodata Diri Keputusan Peperiksaan Sijil-sijil Pencapaian Gambar-gambar penglibatan dalam aktiviti dan penerangannya Refleksi PERKARA

NOTA : SEMUA SIJIL MESTI DISAHKAN BENAR.