Anda di halaman 1dari 1

Ahmad Fakhrul Razi Bin Abd Manap No 3310 Blok 13, Felda Lok Heng Barat, 81900 Kota

Tinggi, Johor Darul Takzim Kepada: Unit Peperiksaan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Lembah Pantai 59990 Kuala Lumpur. Tuan, MEMOHON SALINAN TRANSKRIP PEPERIKSAAN Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

No. Tel: 013-7137503

2. Merujuk perkara di atas, saya ingin memohon salinan transkrip peperiksaan bagi peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Semester 1, Semester 2, Semester 4, Semester 5 dan Semester 6. 3. Berikut butiran diri saya: Nama Calon No. Kad Pengenalan Ambilan Angka Giliran Pengkhususan

: : : : :

AHMAD FAKHRUL RAZI BIN ABD MANAP 901024-01-6129 PISMP 8G Ambilan Januari 2010 2010191340130 BAHASA MELAYU

4. Besarlah harapan saya jika tuan meluluskan permohonan ini bagi memudahkan pengurusan saya pada masa akan datang. Keperihatinan pihak tuan didahulukan dengan ucapan terima kasih. Yang Benar,

( AHMAD FAKHRUL RAZI BIN ABD MANAP) Pelajar Semester 8G, Ambilan Januari 2010, IPG Kampus Bahasa Melayu.