Anda di halaman 1dari 5

Murid & Alam Belajar

LEV VYGOTSKY

Uji Kaji/ Subjek


Kebolehan

intelek adalah spesifik kepada budaya di mana kita dipelihara dan dibesarkan. Kita dipengaruhi budaya sekeliling kita

Hasil Dapatan
Kanak-kanak

membina pengetahuan secara individu dan sosial Persekitaran yang kondusif membantu pelajar menilai dan memanipulasi persekitaran tersebut

Hasil Dapatan
Dua

faktor perkembangan kognitif ialah Interaksi sosial & Kemahiran Berbahasa Perkembangan Proximal- Mengenai kemahiran atau tugasan yang sukar boleh dijayakan dengan bimbingan orang yang lebih mahir tahap bantuan

Zon

Scaffholding-Pengubahsuaian

kepada kanak-kanak

Komen
Guru

harus menghargai keunikan dan pemahaman setiap kanak-kanak mengikut interpretasi mereka Menyediakan bimbingan yang secukupnya tanpa memanjakan kanakkanak.