Anda di halaman 1dari 2

PIPR- 06

UNIT PRAKTIKUM
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

JADUAL WAKTU MENGAJAR


(PRAKTIKUM / amalan profesional)

Pelajar

Sekolah

Kursus & Amb.

______________________

G. Pbimbing

__________________________

Telefon (hp)

:_____________________

Telefon Sek.

__________________________

:_____________________

__________________________

Masa
-

Hari
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat

Bil
1
2
3

Mata Pelajaran Diajar

Kelas

Bil. Waktu

Disahkan oleh
Tandatangan
Nama Guru Besar
Tarikh

Minit

Pensyarah Penyelia

Disahkan oleh
:_____________________
:_____________________
:_____________________

Tandatangan

:_____________________

Nama Pensyarah *

:_____________________

Tarikh:

:_____________________

* Pensyarah pembimbing mata pelajaran major


Salinan : 1. Guru Pembimbing
2. Pensyarah Penyelia Major
Jun 2012

13

PIPR- 06

UNIT PRAKTIKUM
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

3. Pensyarah Penyelia Minor/Elektif


4. Folder Rancangan Pengajaran (Mata Pelajaran Major)
5. Folder Rancangan Pengajaran (Mata Pelajaran Minor/Elektif)

Jun 2012

13