Anda di halaman 1dari 8

Masalah komunikasi

Berpunca daripada masalah bahasa atau pertuturan Menyebabkan murid tidak dapat menerima dan memahami maklumat yang disampaikan Menjejaskan keupayaan murid untuk meluahkan pandangan atau idea

Ciri-ciri
Menghadapi masalah dalam resepsi bahasa atau pendengaran
Kesukaran memilih perkataan yang sesuai

Respon yang lewat dan sering disalah tafsir sebagai kegagalan untuk memahami sesuatu
Cenderung untuk menggunakan bahasa yang mudah dan bahasa yang kurang matang

Masalah untuk memahami lawak jenaka, komik atau sindiran

Tidak dapat mengikut arahan dengan baik

Tidak mengikuti peraturan sosial semasa dalam perbualan seperti mencelah, tidak menunggu giliran untuk bercakap.

DISLEKSIA

DISLEKSIA
Disleksia berasal daripada perkataan Yunani iaitu "DYN" bermaksud susah dan "LEXIA" bermaksud tulisan.

Disleksia merupakan satu masalah pembelajaran iaitu kesukaran Mengenal Huruf, membaca, Mengarang, mendengar dan bercakap

Masalah ini Biasanya dialami oleh Kanak-Kanak dan Boleh berlanjutan sehinggalah Kanak-Kanak itu Dewasa

DISLEKSIA
Disleksia visual (penglihatan) Kesukaran utama yang dihadapi adalah untuk mengingat dan Mengenal Abjad serta konfugirasi perkataan. Simbol-Simbol perkataan yang dicetak juga sukar untuk diterjemahkan. Berkemungkinan melihat perkataan atau ayat secara terbalik. . Disleksia auditori (pendengaran) Kesukaran untuk mengingat bunyi Abjad, mentafsir bunyi mengikut suku dkata perkataan Masalah dalam membezakan bunyi VOKAL dengan konsonan juga turut dihadapi oleh disleksia auditori. Disleksia visual-auditori

Kesukaran membaca yang amat teruk disebabkan oleh kelemahan untuk memproses tulisan secara visual dan audio.

Masalah Pembelajaran Diskalkulia (Dyscalculia)


Merujuk kepada Istilah sastera, "DYS" dalam bahasa Greek bermaksud kesukaran, "Calculia" dalam bahasa Latin bermaksud pengiraan.

Maka Diskalkulia didefinisikan sebagai masalah pembelajaran spesifik yang mempengaruhi pemerolehan / pembelajaran Kemahiran aritmetik (Wikipedia, 2008).

Departmant Menurut Kemahiran Pendidikan 2001 (DfES),, Diskalkulia diterangkan sebagai Sesuatu keadaan yang mempengaruhi keupayaan menguasai / memperolehi Kemahiran aritmetik.

Kanak-Kanak diskalkulia Menghadapi masalah dalam Memahami konsep nombor yang mudah, kekurangan kefahaman intuisi terhadap nombor dan Ralat dalam mempelajari FAKTA nombor dan prosedur-prosedur.

Masalah Pembelajaran Diskalkulia (Dyscalculia)


Seseorang yang Menghadapi masalah Diskalkulia akan Menghadapi kesukaran: 1. Mengenal nombor dan Simbol-Simbol dalam Matematik seperti +, -, x dan 2. besar dan kecil. Contohnya: tidak dapat Menentukan nilai terbesar antara 23 dan 32 3. mengira dalam BILANGAN 2 atau 5 Dan Sebagainya serta tertib menurun 4. membuat Anggaran dan pengukuran, seperti saiz, nilai, Wang, Jarak atau cecair 5. mengira wang atau melihat masa 6. Lemah dalam pengiraan Spontan