Anda di halaman 1dari 1

SULIT

Kementerian Pelajaran Malaysia

PASCAUJIAN PROTIM TAHUN 6


KEMAHIRAN MENGIRA

2013

Masa: 1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Untuk kegunaan Guru Topik Tambah Markah

Nama Murid: ____________________ Kelas:__________________________ Tahun 6

Tolak Darab Bahagi Jumlah Menguasai Tidak Menguasai

40

Bahagian Pembangunan Kurikulum

SULIT

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak