Anda di halaman 1dari 3
BIODATA DIRI NAMA NO K/P TARIKH LAHIR NO TEL EMAIL STATUS KURSUS ALAMAT RUMAH : ROSIAH

BIODATA DIRI

NAMA NO K/P TARIKH LAHIR NO TEL EMAIL STATUS KURSUS

ALAMAT RUMAH

: ROSIAH BT ZAKARIA : 671114035058 : 14/11/1967 : 019-6330822 : rosiah1967@gmail.com.my

: BERKAHWIN : IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN ( SAINS PENDIDIKAN RENDAH) : LOT 2611, TAMAN DAMAI, KG PADANG LANDAK,

  • 22000 JERTEH, TERENGGANU

ALAMAT KERJA

: SK PELAGAT

  • 22000 JERTEH, TERENGGANU

HALAMAN PENGAKUAN

Dengan ini, saya

ROSIAH BT ZAKARIA, NO K/P 671114035058, UNIT SCE 2 KOHORT 2 PPG AMBILAN FEB 2012 mengaku bahawa hasil tugasan saya adalah asli kecuali sumber-sumber yang dibenarkan.

.( ………………………………)

ROSIAH BT ZAKARIA

PENGHARGAAN

Assalamualaikum, dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w, keluarga serta sahabat Baginda. Alhamdulillah, berkat kurniaNya, kerja kursus ini dapat disiapkan tepat pada masa yang diberikan

Jutaan terima kasih diucapkan pada semua pensyarah EDU 3103 yang telah memberi tunjuk ajar dan penerangan tentang kerja kursus ini dan bagaimana penyediaan folder disediakan Terima kasih juga diucapkan pada suami dan keluarga yang banyak memberi dorongan dan sokongan pada saya. Tidak lupa pada rakan-rakan yang banyak memberi bantuan dan pertolongan pada saya.

Akhirnya, semoga kerjasama dan pengorbanan masa yang telah dicurahkan mendapat keberkatan daripada Allah s.w.t. Diharapkan semoga kerja kursus ini dapat memberi manafaat kepada semua yang terlibat terutama pada diri saya dan ahli kumpulan saya.